POT NA KATARINO
Dolžina poti
19,2
Dolžina poti 19,2 km
Časovni obseg poti
07:00
Časovni obseg poti 07:00
Največja strmina vzpona[%]
17
Največja strmina vzpona: 17 %
Največja strmina spusta: 29 %
Povprečna strmina vzpona: 10 %
Dolžina vzponov nad 5%: 6,40 km
Najnižja točka poti: 318 m
Najvišja točka poti: 731 m
Višinska razlika: 950 m
Poraba energije
6858
Poraba energije za moške: 6858 kJ (1638 kcal)
Poraba energije za ženske: 5627 kJ (1344 kcal)
Težavnost poti
Težavnost poti: Zahtevna
Kvaliteta podlage
Kvaliteta podlage: Mešanica
Primerna obutev: Pohodniški čevlji
Kratek opis

Pot je zanimiva in prehodna v vseh letnih časih, pozimi pa je treba računati na težje razmere. Pot poteka po eni najlepših gričevnatih pokrajin v Sloveniji. Edinstvena je zaradi čudovitih razgledov, še posebno v popoldanskem času. Pot predstavlja značilnosti krajinske podobe Polhograjskih Dolomitov, ki so območje izjemne biotske pestrosti, kjer so nahajališča nekaterih endemičnih rastlin, prav tako pa tudi klasična nahajališča kranjskega petoprstnika in blagajevega volčina. Zaradi dolžine pot spada med srednje zahtevnejše, zato se nanjo podajmo kondicijsko pripravljeni.
Uživali bomo v naravnih lepotah in lahko poskusili kulinarične dobrote, ki jih ponujajo gostilne ob poti.
Pot je po gozdovih pretežno ustrezno (po planinsko) označena z markacijami in tablicami, med Toškim čelom in Topolom ter med Slavkovim domom in Bormesom pa poteka po peščenih in deloma asfaltiranih cestah.

Potek

Šentvid – Šentviški hrib - Toško Čelo – Topol – Katarina – Jeterbenk – Slavkov dom (Golo Brdo) – Bormes – Dvorski hrib – Trata – Šentvid

Najprej na Šentviški hrib
Izhodišče poti je v Šentvidu nad Ljubljano , pri križišču Celovške ceste in Ceste v hrib, nasproti banke ter v bližini Osnovne šole Franca Rozmana - Staneta in šentviške cerkve sv. Vida. Na križišču bomo opazili izhodiščno tablo z zemljevidom poti . V bližini so zelo omejene možnosti parkiranja, so pa v neposredni bližini izhodišča avtobusne postaje mestnih (št. 1, 8, 25), primestnih in medkrajevnih avtobusov za Gorenjsko.
Zavijemo po asfaltni cesti desno v hrib, nato po nekaj deset metrih takoj po ostrem levem ovinku pridemo do odcepa makadamske poti na desni, ki vodi strmo v hrib. Po tej cesti se odpravimo v gozd na markirano pot. Sledi strmejši vzpon skozi gozd. Če se želimo izogniti vzpenjanju po strmem kolovozu , lahko stopimo levo ali desno na katero od gozdnih poti, s katerimi je prepreden Šentviški hrib, in se raje po gozdnih poteh vzpenjamo vzporedno s kolovozom. Ko se prvi vzpon konča, se pot zoži in pridemo do križa , kjer je razpotje več gozdnih poti. Pot nadaljujemo naravnost proti zahodu, proti Toškemu čelu. Na številnih razpotjih moramo slediti oznakam, da ne zaidemo s poti, ki večinoma poteka po grebenu, le mimo vrha Velike Trate gremo po levi.

Toško čelo
Po slabi uri pretežno ravninske hoje po gozdni poti z manjšimi vmesnimi vzponi prispemo pod Toško čelo, kjer nas oznake s kolovoza usmerijo levo na gozdno pot v hrib. Po krajšem vzponu pridemo iz gozda do nekaj stanovanjskih hiš na jasi in do asfaltirane ceste. Odpre se nam lep razgled proti Ljubljani in okoliškim hribom. Cesti sledimo do Lovske koče . Če še nimamo želje po okrepčilu v koči, lahko že pred njo zavijemo desno po asfaltirani cesti navzdol in potem v vasi še enkrat desno na cesto, ki nas pelje proti Katarini. Tabla ob cesti nas opozarja, da vstopamo v krajinski park Polhograjski Dolomiti . Pot nadaljujemo po makadamski cesti proti Topolu oziroma proti Katarini , kakor Topolu pogovorno tudi pogosto rečemo. Do Katarine hodimo pretežno skozi gozd in večinoma po makadamski cesti, le sem in tja si med dolgimi ovinki pot lahko skrajšamo tudi s kakšno bližnjico po gozdni poti.
Med potjo lahko občudujemo bogat rastlinski svet. Drevesa so košata in raznovrstna, med iglavci prevladujejo smreka, jelka in bor, med listavci pa – višje kot gremo, več je bukve, a je vseskozi v družbi množice drugih listavcev, na primer javorja, kostanja in hrasta. Prečkamo tudi nekaj travnikov in jas kjer nas v toplejšem delu leta pozdravi množica raznovrstnih cvetlic .

Topol in Katarina
Po približno poldrugi uri hoje prikorakamo iz gozda in odpre se nam pogled proti proti Topolu in v dolino. Na križišču pod vasjo pridemo na asfaltno cesto in tam zavijemo desno in rahlo v hrib mimo čebelnjaka do vasi . Na Topolu je več gostiln , , kjer lahko pogasimo žejo in potolažimo lakoto: Dobnikar, Vaška krčma, Pr' Jur, Na Vihri in morda še kakšna. V središču [14] vasi zavijemo desno v strm klanec. Mimo gostišča Pr' Jur nadaljujemo pot proti cerkvi sv. Katarine , ob kateri so spominsko znamenje, pokopališče in pokopališka kapela. Tu dosežemo tudi najvišjo točko poti . Odpravimo se naprej proti Jetrbenku , pred katerim je v lepem vremenu s sedla lep razgled na eno stran na Julijske Alpe , na drugo stran pa proti Ljubljani, Krimu in drugim hribom v zaledju Ljubljanskega barja. Če si želimo pohod popestriti z obiskom katerega od bližnjih vrhov, moramo od tu slediti tablam za Rog ali Jeterbenk. Za vzpon na Jetrbenk potrebujemo približno 15 minut, podobno pa je tudi z vzponom na Rog nad Katarino. Oba vrhova sta označena z velikim lesenim križem. Na vrhu Jetrbenka je včasih stal grad, katerega ostanke danes lahko samo še slutimo.

Navzdol proti Slavkovemu domu
Pot nadaljujemo desno mimo Jetrbenka in sledimo lepo označeni in markirani poti, ki nas vodi do Slavkovega doma oziroma Golega Brda. Pot, ki se včasih polagoma in včasih strmo spušča, poteka sprva po travnati stezi , nato pa deloma po kolovozih, deloma po gozdnih poteh . Na poti je nekaj dobro označenih razcepov oziroma razpotij, nas pa še naprej zanimajo predvsem oznake za Slavkov dom in seveda zavita gozdna planinska pot , ki nas bo mimo kamnoloma pripeljala do obronkov vasi Golo Brdo. Tu se gozdna pot razširi in pred Slavkovim domom priključi na asfaltno cesto.
V Slavkovem domu seveda lahko potešimo žejo, se okrepčamo in spočijemo za nadaljevanje poti. Podobno lahko storimo tudi pri gostišču Bormes , ki stoji malo naprej ob poti. Med obema gostiščema je le za kakšnih deset minut hoda po asfaltirani cesti. Paziti moramo le, da po cesti ne nadaljujemo poti proti Medvodam, temveč pri kažipotu kmalu zavijemo desno proti Bormesu, pod Staneški hrib.

Še enkrat čez hrib
Od Bormesa naprej je pot markirana in pelje čez hrib proti Stanežičam oziroma Dvoru. Približno sredi hriba s kolovoza zavijemo desno in sledimo markacijam skozi gozd. Pot se rahlo dviga proti Dvorskemu hribu. Tu zapustimo označeno pot, ki pelje v Dvor, in gremo čez Dvorski hrib naprej po grebenu proti Šentviškemu hribu. Pot zaznamujejo rdeče oznake na tleh, po koreninah in po drevesih , saj je to del trase tradicionalnega teka po obronkih Šentvida. Pot je razgibana, večinoma se rahlo vzpenja skozi gozd, občasno pa se s kakšne jase odpre razgled na vasi med Šentvidom in Medvodami ter na Kamniške Alpe in Šmarno goro. Na poti je veliko razpotij, saj je Šentviški hrib priljubljen med izletniki iz mesta in temu primerno je tukaj veliko poti, ki nas lahko zavedejo. Pozorni moramo biti na to, da naša prava pot poteka pretežno po grebenu oziroma slemenu, zato na razpotjih ne zavijamo niti navzdol niti levo in ne desno, temveč sledimo rdečim oznakam, če želimo po hribu priti do našega izhodišča v Šentvidu.
Proti koncu poletja in jeseni je ob poti mogoče sproti utrgati kakšno borovnico ali pa nabirati kostanj, gobe in druge gozdne sadeže.
Pot nas v nadaljevanju vodi rahlo navzdol, po levi mimo vrha Velika Trata, dokler se pri lesenem križu ne vrnemo na pot, po kateri smo se na začetku povzpeli iz Šentvida. Tu pa končno vendarle lahko zavijemo s hriba in se po vse širši poti prijetno utrujeni spustimo na izhodišče našega današnjega pohoda.

Šentvid
Šentvid se v zgodovinskih virih omenja že v času Ilirov in Keltov. Skozi Šentvid je vodila pomembna tovorna pot, ki je povezovala Ljubljansko kotlino s Koroško. O tem pričajo številna rimska najdišča.
Med letoma 1408 in 1584 so Šentvid pogosto napadli in požgali Turki. Druga velika nadloga pa je bila kuga, ki je zlasti sredi 17. stoletja terjala veliko življenj. Zaradi te bolezni so se že sredi 16. stoletja mestne in cerkvene oblasti umaknile v Kamnik oz. Gornji Grad.
Za zgodovino Šentvida je zelo pomemben vižmarski tabor, katerega se je 17. maja 1869 na Vižmarski gmajni udeležilo okoli 40.000 ljudi iz vseh slovenskih krajev. Vodil ga je dr. Bleiweis. Za njegov uspeh je imel velike zasluge takratni šentviški župnik Blaž Potočnik. Na taboru so zahtevali avtonomno zedinjeno Slovenijo in enakopravnost slovenskega jezika.

Krajinski park Polhograjski Dolomiti
Narava je te kraje bogato obdarila z gozdovi, v katerih so precej enakovredno zastopani iglavci in listavci. Po grebenih, zložnejših pobočjih v bližini naselij in seveda v dolinah je veliko lepih travnikov, ki po zaslugi manj intenzivnega kmetijstva ohranjajo svojo biotsko raznolikost.

Cerkev sv. Katarine, Topol
Cerkev je bila zgrajena v začetku 17. stoletja. Arhitektura je značilna za zgodnji slovenski barok. Posebnost je prezbiterij. Poslikava, glavni oltar in slika sv. Katarine so delo Ivana in Helene Vurnik iz let 1919 in 1920, oltarni križ pa je delo Franceta Kralja.

Grad Jeterbenk
Na hribu Jetrebenk (popačenka iz nemškega Hertenberg) je nekoč stal grad Hertenberških vitezov, ministerialov koroških vojvod Spanheimov. Ministeriali so imenovali pripadnike nižjega plemstva, ki so opravljali vojaško ali upravno službo za višjega plemiča, Spanheimi pa so bili tisti znameniti graščaki, ki so imeli sedež na Ljubljanskem gradu in so kot prvi uporabljali znani grb s črnim, vzpenjajočim se panterjem na beli podlagi, za katerega so nekateri želeli, da bi postal tudi državni simbol Republike Slovenije. Ker Spanheimi niso imeli potomcev, je oblast nad njihovimi pokrajinami (vključno s Kranjsko) podedoval češki kralj Otokar II., s tem pa prevzel tudi navedeni grb. A ne za dolgo, kajti v neki bitki s Habsburžani na Moravskem je bil ubit, oblast na tem delu Slovenije pa so prevzeli Goriški grofje in jo držali do leta 1335, ko je prešla v roke Habsburžanov. Grad Jeterbenk je bil v pisnih virih prvič izrecno omenjen leta 1252, zadnjič pa leta 1444, ko je bil že opuščen. Prvotno stolpasto stavbo na vrhu hriba je v 14. stoletju zamenjala sodobnejša zgradba na gradišču pri cerkvi sv. Marjete, vendar je bila kmalu opuščena, morda celo namerno porušena. Hertenberški vitezi so bili namreč roparji in prav mogoče je, da so jo skupili na enem od habsburških kazenskih pohodov. Poleg navedene stavbe naj bi Hertenberški vitezi zgradili tudi stolp Nebovz (Nebojse), ki se omenja v ljudskem izročilu, vendar njegove dejanske lokacije še niso odkrili. Prav tako še niso odkrili zaklada, ki naj bi ga vitezi skrili pod gradom Jeterbenk.

Gostilna Pri Bitencu, Toško Čelo
Vzpon na Toško Čelo nas je dovolj ogrel, da se velja malo oddahniti in si v gostišču Pri Bitencu privoščiti čaj ali kavico. Morda pa se nam bo prilegla tudi kakšna domača jed, ki nam jo postrežejo na terasi s čudovitim razgledom na Ljubljano. Če so dnevi že bolj hladni, se lahko pogrejemo ob pravi krušni peči.

Lovska koča na Toškem Čelu
Ta koča je primerna in mirna postojanka ob naši poti, kjer si lahko potešimo žejo in se okrepčamo za nadaljevanje poti.

Gostilna Dobnikar, Topol
Za mnoge izletnike, ki se v soboto ali nedeljo peš podajo na Katarino, je kosilo v gostilni Dobnikar že kar pravilo. Nikoli niso razočarani, še zlasti če jim prija kakšna od tradicionalnih slovenskih jedi. Tudi cene so primerne. Prostora je po navadi dovolj, razgledi s terase pa upravičijo izletnikov trud.

Slavkov dom
Lepo obnovljeni Slavkov dom je postojanka, ki jo lahko ocenimo kot »kaj primerno mesto za okrepčitev«. Kakšna domača malica se spotoma zagotovo prileže, da ne omenjamo tiste tradicionalne ponudbe »belih ledvičk«, po kateri je dom že od nekdaj znan. S terase pod domom se nam odpira lep pogled na Polhograjske Dolomite, s katerih smo se pravkar spustili v dolino.

Gostišče Bormes
Kmečki turizem Bormes je še ena postojanka ob poti, kjer se v domačem okolju na robu gozda lahko okrepčate in spočijete. Ponudijo vam domače slovenske jedi, njihova posebnost pa so ocvrti piščanec in koline pozimi.

Šentviški predor
Ta predor je med gradnjo več let polnil medijski prostor v Sloveniji, saj so ga spremljale številne zamude, zapleti, podražitve in afere. Potem ko so predor po dolgih letih gradnje vendarle odprli, so se pojavljale težave z nadzornim sistemom, nato pa se je začel rušiti še omet na stropu in predor so spet zaprli. Dragi Šentviški predor je bil v prvih letih večkrat zaprt kot odprt in med ljudmi so o predoru krožile številne šale, med drugim tudi ta, da bi mu koristila mineralna voda Donat, ki odpira tudi najbolj zaprte.
No, po začetnih težavah je predor zdaj večinoma odprt in želimo si, da bi bilo vedno tako, da bo na cestah v okolici Šentvida manj prometa.

Pot nas vodi po različnih poteh in po slikoviti naravi. Največ je prijetnih gozdnih poti, nekaj manj peščenih kolovozov in makadamskih cest, še manj je asfaltiranih cest v okolici vasi, ponekod nas pot vodi čez travnike, na nekaterih odsekih pa je steza ozka in strma kot prava planinska pot.
Na vrhovih in slemenih med Toškim čelom in Jeterbenkom so travniki in pašniki, zato je od tam v lepem vremenu zelo lep razgled v dolino ter po hribih in gorah v bližnji in daljni okolici.
Pot sama po sebi ni težka, a je razmeroma dolga, zato se nanjo ustrezno telesno pripravimo, morda tako, da za pokušnjo prehodimo le posamezne dele te poti.
Pot je večinoma dobro prehodna in zanjo večinoma ustreza pohodna obutev, pozimi pa bo korak po njej v planinskih čevljih precej varnejši in toplejši.

Po poteh roparskih vitezov
Dogodek sicer ni organiziran na določen dan v letu, kot so drugi dogodki, od Litije do Čateža na primer, a jim je kljub temu podoben. Udeležence namreč na koncu poti med Žlebami in Jetrbenkom čaka knjiga, v katero naj bi se vpisali in s tem potrdili, da so prehodili ali prevozili pot. In verjemite, knjiga vsebuje že zajetno število podpisov.