O portalu

   

 

Doživite naravo v okolici svojega doma, mesta, regije!

Ljubljanska urbana regija združuje 26 občin osrednje Slovenije. Razgibana pokrajina regije z alpskim gorovjem,  hribi in rekami, barjem, mokrišči in soteskami ponuja številne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa in spoznavanje naravnih lepot.

Portal www.gremonapot.si vam olajša načrtovanje individualnih in skupinskih rekreacijskih aktivnosti, šolskih in drugih izobraževalnih ter športnih dogodkov, izletniških prireditev in delovnih druženj.

Poti so primerne za prijetne popoldanske sprehode, kolesarske ali pohodniške izlete pa tudi za zahtevnejše ture športnih navdušencev. Izhodiščne in končne točke pohodnih poti so dostopne z javnim prevozom (mestnimi in regijskimi avtobusi ter vlaki).

Gremo na pot – prijazen spletni vodnik po regiji

Portal www.gremonapot.si smo zasnovali kot sodobno spletno aplikacijo, ki uporabnikom na pregleden in prijazen način predstavi izbrane  vsebine. Predlagane poti so predstavljene z opisi poteka trase in podatki o njihovi zahtevnosti in dolžini. Vsa besedila so obogatena z obilico slikovnega in kartografskega  gradiva ter  profilom trase. Podatke o poteh si lahko prenesete na vašo GPS napravo ali jih natisnete.

Odkrijte lepote regije

Da bi lahko ponudili še več poti in portal približali najširšemu krogu ljubiteljev aktivnega preživljanja prostega časa, vas vabimo, da nam svoje predloge za nove poti, pripombe in pobude sporočite po elektronski pošti na naslov: info@gremonapot.si.

Filozofija portala

Portal je zasnovan odprto in široko ter omogoča nadgradnjo in kasnejše priključevanje vseh zainteresiranih subjektov, ne le v Ljubljanski urbani regiji, temveč tudi izven regijskih meja.

Pohodne in kolesarske poti so izbrane na podlagi naslednjih kriterijev:

 1. poti enakomerno zaobjemajo področje celotne Ljubljanske urbane regije z nastavki, ki omogočajo povezljivost navzven (medregijsko sodelovanje);
 2. poti so »obarvane« z atraktivnimi točkami iz sveta narave, kulture, zgodovine, turizma, športa in drugega;
 3. dostopnost poti: markirane pešpoti in kolesarske poti, urejene po že obstoječih stezah, poteh, cestah (povezljivost z javnim prevozom);
 4. prispevek k lokalnemu razvoju: sodelovanje osem občin Ljubljanske urbane regije z možnostjo pridružitve ostalih zainteresiranih ob spodbujanju izrabe obstoječe infrastrukture in storitev ter gradnje novih zmogljivosti.

Ciljne skupine portala so rekreativci in izletniki (kolesarji, pohodniki, tekači), domači in tuji turisti ter šolarji. Portal je uporaben tudi za zahtevnejše skupine in organizirano kolesarjenje. Del, ki se nanaša na kolesarske zemljevide mest, je namenjen dnevnim uporabnikom, ki kolo uporabljajo kot prevozno sredstvo za pot na delo, v šolo in po opravkih.

Z uporabniku prijaznim prikazom potencialov turistične ponudbe in informacijami, ki jih bo stran nudila, pričakujemo tudi povečanje obiska in uporabe te ponudbe, hkrati pa bo vsebina strani predstavljala spodbudo ljudem k bolj zdravemu načinu življenja z veliko rekreacije. 

Opis portala

Kolesarske in pohodne poti so predstavljene na spletni strani www.gremonapot.si, kjer je vsaka pot natančno opisana z obširnim besedilom v obliki »zgodbe«, popestrenim s fotografijami zanimivosti ob poti. V opisu so predstavljene glavne kulturne, zgodovinske in naravne znamenitosti ob poteh, gostinska ponudba ter seveda napotki, informacije, opis terenov in drugo, kar sodi zraven. Na voljo so tudi zanimive in predvsem koristne povezave.

Portal je izdelan iz dveh tematskih sklopov: kolesarske ture in pohodniške ture. Oba sklopa sta oblikovana enotno in bosta medsebojno izmenljiva ter se medsebojno dopolnjujeta. Do je možen dostop prek internetnega naslova www.gremonapot.si  oziroma preko povezave z internetne strani sodelujoče občine v projektu.

Portal je zasnovan interaktivno. Uporabniki imajo možnost izbire poti po različnih kriterijih kot so ime poti, dolžina, višinska razlika, zahtevnost in čas trajanja – vsakič v naraščajočem ali padajočem vrstnem redu.

Pri izbiri posamezne poti se ta prikaže v posebnem oknu na karti, kjer jo je možno poljubno povečevati ali zmanjševati, spremljati na njej označene zanimive točke in jo po potrebi tudi natisniti.

Poleg prikaza izbrane trase na karti, portal ponuja tudi prikaz vzdolžnega profila same trase, ki je izdelan tako, da bo prikazuje ne le potek trase, temveč tudi nagibe (vzpone in spuste) po kategorijah zahtevnosti ter vrsto podlage, po kateri pot poteka (asfalt, makadam, poljska pot). S premikanjem miške po profilu se na karti kaže njen položaj, kar uporabniku omogoča natančen pregled lokacije posameznih zahtevnih ali manj zahtevnih odsekov.

Vse poti in oznake na poteh so geokodirane (k točkam so dodane geografske koordinate za določitev lege točke v prostoru). Poleg tega je zahtevnejšim uporabnikom, ki uporabljajo GPS naprave namenjena funkcija prenosa koordinat, kar pomeni, da si lahko na svoj računalnik prenesejo »sled« poti (niz koordinatnih točk, ki tvorijo pot) od koder je možen prenos v samo GPS napravo. Datoteka za prenos koordinat je v standardnem GPX formatu.

Opisi poti so popestreni s številnimi fotografijami, ki prikazujejo zanimivosti ob poti.

Poudarek je na naravnih in kulturno-zgodovinskih vsebinah ter turistični ponudbi ob poti.

Portal vsebuje tudi interaktivne kolesarske zemljevide in zemljevide pešpoti mesta Ljubljane in drugih mest sodelujočih občin, kjer so prikazane obstoječe kolesarske steze na mestnem območju. Nadaljnje bo vseboval tudi zemljevide.

Cilji

Cilji projekta so:

 • Oblikovanje novega celovitega regijskega portala s turistično ponudbo.
 • Povečanje prepoznavnosti regije.
 • Zagotavljanje trajnosti produkta.
 • Zagotovitev najsodobnejše informacijske podpore.

S portalom želimo čim več ljudi vzpodbuditi k pohodniški in kolesarski mobilnosti (ki sodi v sklop »trajnostne mobilnosti«), tako za vsakodnevne opravke kot za potrebe rekreacije in zdravega načina življenja nasploh, jih ozavestiti glede ohranjanja okolja ter jim približati nekatere, že poznane, in druge, še neodkrite zanimivosti. S tem se portal navezuje na segment turizma in športa, saj poskušamo v trasah kolesarskih poti zaobjeti čim več zanimivih in atraktivnih točk iz sveta narave, kulture, zgodovine, športa, kulinarike in podobnega. Pri izvedbi projekta je zato zelo pomembno sodelovanje z lokalnimi turističnimi, športnimi in drugimi organizacijami, ki bodo zagotavljale in nudile podporo ter sodelovale pri vključevanju lokalne turistične in športne ponudbe.

Kolesarski portal zajema poti, urejene po že obstoječih cestah, poteh in kolovozih, ne zajema pa urejanja nove infrastrukture. Vendar je ta na določenih odsekih nujno potrebna, zato portal predstavlja tudi izhodišče za nadaljevanje projekta, to je spojitev, navezavo in po potrebi izgradnjo nove kolesarske infrastrukture, sprva kolesarskih stez in poti, kasneje pa tudi opreme (servisi, stojala, kolesarnice, izposojevalnice koles, ipd).

Kolesarjenje je pomembno z več vidikov, s katerimi želimo spodbuditi oziroma pozitivno vplivati na:

 • trajnostno mobilnost: z uporabo kolesa želimo zmanjšati avtomobilski individualni promet,
 • varnost: zagotoviti varne in zanimive ture, ki bodo privlačne za čim širši krog uporabnikov,
 • zdravje: mladi in stari na kolo, pod motom: »Zdravo in poučno«,
 • identiteto: učne, šolske in druge tematske poti, spodbujanje pripadnosti,
 • razvoj podeželja: predstaviti vse lepe in zanimive kotičke Ljubljanske urbane regije ter širše okolice.

Z vidika kolesarja in pohodnika je za posamezno turo pomembno, da je raznolika, privlačna, bogata s panoramskimi razgledi in posameznimi znamenitosti ob poti ali kako drugače zanimiva ter da ponuja točke za okrepčilo (gostilne, okrepčevalnice…) in morebitna nujna popravila oziroma oskrbo kolesa (kolesarski servisi, bencinske črpalke, ipd). Pri oblikovanju poti kolesarskih izletov smo se trudili upoštevati vse zgoraj naštete zahteve in ture zasnovati tako, da v čim večji meri vodijo po manj prometnih asfaltnih cestah, makadamskih in gozdnih cestah ter kolovozih. Eno od pomembnih izhodišč je, da je tura krožna. Začetek in zaključek posamezne ture sta torej na isti lokaciji, kar poveča zanimivost same trase (se ne ponavlja), hkrati pa pomeni lažjo logistiko nasploh (uporabnost za kolesarje in pohodnike z drugih območij Slovenije je tako večja). Predlagane točke za počitek in razgledne točke so določene glede na dolžino in težavnost ture in so zasnovane tako, da ohranjajo neko razumno mejo med rekreativnim kolesarjenjem in pohodništvom ter turističnim ogledovanjem znamenitosti.

Na portalu je bilo v 1 fazi pripravljenih 29 kolesarskih poti in 8 pohodnih poti. Z nadgradnjo projekta se število povečuje za 40 kolesarskih in 25 pohodnih poti v katere so vključena različna območja Ljubljanske urbane regije. Te poti bodo dodajane postopoma v primernih časovnih intervalih, s čimer bo zagotovljena trajna zanimivost portala.. Poti so namenjene najrazličnejšim ciljnim skupinam: od družin z otroki do povprečnih rekreativcev in ne nazadnje zahtevnejših gorskih kolesarjev in pohodnikov.

Poti, ki zahtevajo posebno pripravo in »ekstremistične« poti niso predvidene.

Vsak, ki bo kolesaril ali pešačil po teh poteh, se mora zavedati, da v prometu ni sam, spoštovati in skrbeti mora za živo in neživo naravo ter se ustrezno prilagajati lokalnim običajem in navadam, zato so v portal zajeti tudi »Koristni napotki«, kjer so podane informacije o vrednotah, etiki, varstvu okolja, prvi pomoči, »mali šoli kolesarjenja« in še o čem.

Dolgoročni cilji

Izdelava portala je le ena od aktivnosti in hkrati temelj, na podlagi katerega bo v Ljubljanski urbani regiji v prihodnje prišlo do resničnega dviga kakovosti rekreativne in turistične ponudbe.

Naslednji podprojekti, ki bodo sledili so:

 • gradnja kolesarskih in pešpoti v regiji,
 • označbe cest ter kolesarskih in pohodnih poti,
 • postavitev informativnih tabel,
 • izdelava tiskanega vodiča in kart,
 • izgradnja kolesarnic, servisnih objektov na vstopnih točkah,
 • zagotovitev izposoje koles na vstopnih točkah,
 • usposabljanje vodnikov po poteh,
 • zagotavljanje rekreacijske ponudbe ob poteh (trim steze, drugi rekreacijski objekti),

Zaključek

Pomembno je, da portal razumemo kot izhodiščno točko oziroma temelj, na katerem bomo gradili varno, ekonomično in trajnostno naravnano deželo.

Prvi cilj so »rekreacijske ture«, zelo kmalu pa želimo pokazati in dokazati, da je varno kolesarjenje lahko tudi najprimernejša oblika mobilnosti za dnevne migracije, kot so pot v šolo, na delo, po nakupih itd. Tu je potrebno stopiti skupaj z vzgojno izobraževalnimi zavodi (ozaveščanje, informiranje, trajnostni razvoj), delodajalci ( kolesarnice, tuši in garderobe v podjetjih), nakupovalnimi središči (kolesarnice, urejene kolesarske poti).

Najprej pa je treba seveda zagotoviti varne poti.

Varnost je namreč eden od ključnih dejavnikov pri izbiri prevoznega sredstva, zato je treba ljudi spodbuditi k varnemu in zdravemu načinu mobilnosti – za pravo usmerjenost, za zdravo vzgojo, za naše zanamce …