TRZINKA
Dolžina poti
9,0
Dolžina poti 9,0 km
Časovni obseg poti
02:30
Časovni obseg poti 02:30
Največja strmina vzpona[%]
11
Največja strmina vzpona: 11 %
Največja strmina spusta: 7 %
Povprečna strmina vzpona: 8 %
Dolžina vzponov nad 5%: 2,00 km
Najnižja točka poti: 517 m
Najvišja točka poti: 297 m
Višinska razlika: 291 m
Poraba energije
2449
Poraba energije za moške: 2449 kJ (585 kcal)
Poraba energije za ženske: 2010 kJ (480 kcal)
Težavnost poti
Težavnost poti: Srednje zahtevna
Kvaliteta podlage
Kvaliteta podlage: Gozdna pot
Primerna obutev: Pohodniški čevlji
Kratek opis

Pot poteka po ozemlju dveh občin – občine Trzin in občine Mengeš. Velik del
poti poteka po gozdnih poteh, po lepem terenu v senci, del poti pa skozi naselje po
ulicah in cestah.
Pot ni označena, vendar je lahko sledljiva tudi v gozdnem delu.

Potek

Parkirišče pri gostilni Trzinka-športni park Trzin-peskokop na Rakovniku-Dobeno-grad Jablje-Cerkev sv.Florijana-gostilna Trzinka

Trzin
Trzin, nekoč srednje velika vas pod hribom Onger, na skrajnem južnem delu Mengeškega polja, se je v zadnjih dveh desetletjih spreminil v mestno naselje. V industrijskem delu je okoli 600 podjetij, ki imajo pomembno vlogo v slovenskem gospodarstvu.
Najstarejši del naselja je okrog cerkve sv. Florijana , ki se omenja že leta 1301.
Med vojno za Slovenijo leta 1991 je prišlo v Trzinu do enega najhujših spopadov med slovensko teritorialno obrambo in oklepno enoto jugoslovanske armade.
Začetek naše poti je na parkirišču ob gostilni Trzinka v ulici Rašiške čete. S parkirišča se usmerimo proti športnemu parku Trzin . Takoj na prvem križišču zavijemo levo in ob cesti se pokaže na hiši napis PD Onger . Tu je urejena spominska soba profesorja, ravnatelja, alpinista in urednika Planinskega vestnika Tineta Orla. Ogled je mogoč po dogovoru s predsednikom PD.
Nadaljujemo do konca ulice in tam po pešpoti čez mostiček pridemo do športnega parka Trzin. Ob ograji parka nadaljujemo proti gozdu, kjer rahlo zavijemo levo v gozd do brvi, ki jo prečkamo. Pri brvi je izvir Gvajšek , voda pa po zadnjih raziskavah ni več povsem neoporečna, zato so postavili opozorilo, da ni pitna. Pot se začne vzpenjati za izvirom.

Od izvira do peskokopa
Za izvirom se pot priključi trimstezi , ki je zelo lepo vdrževana. Ko trimsteza zavije levo navzdol, jo zapustimo in nadaljujemo naravnost po poti skozi gozd. Pot nas kmalu pripelje do makadamske ceste, imenovane »bela cesta«, ki poteka iz Trzina proti Rašici. Tu zavijemo desno po makadamu do prvega križišča in nato spet desno. Cesta se začne vzpenjati, in ko prispemo do naslednjega križišča, spet zavijemo desno do peskokopa . Tu se cesta konča, mi pa zavijemo desno na stezo, ki se strmo vzpenja. Tu opazimo na drevju rumene oznake sekire, ki označujejo pohodno pot Ob mejah in kažejo desno, mi pa izberemo smer naravnost oziroma malo levo in po neoznačeni stezi oziroma izmenično po kolovozu nadaljujemo proti Dobenemu. Če se na pot odpravimo ob primernem času, lahko opazujemo (naberemo) tudi gobe .

Dobeno
Kmalu pridemo na rob gozda in na grebenu nad sabo opazimo prve hiše v Dobenem. Prečkamo daljnovod in pot nas čez pašnike v dveh serpentinah pripelje v Dobeno. Pašniki so polni drobnice, predvsem koz . Odpirajo se tudi krasni razgledi v dolino proti Trzinu . V vasi nas pot pripelje na dvorišče Dobenskega hrama. Ker smo nekako na pol poti, se nam prileže počitek v gostilni in kakšno okrepčilo.
Dobeno se zaradi obsežnosti deli na Zgornje Dobeno, Srednje Dobeno in Spodnje Dobeno. Hribovska vas je priljubljena izletniška točka na položnih policah vzhodnega pobočja Rašice. Kmečki značaj vasi se je izgubil, saj prevladujejo vikendi in stanovanjske hiše, le tu in tam je še kakšna kmetija. V vasi je več gostiln, kjer se lahko okrepčamo: Kmečki turizem Pri Blažu , gostilna Dobenski hram in najstarejša gostilna Pri Ručigaju .

Proti gradu Jablje
Hoja navzdol po prometni asfaltirani cesti ni prijetna. Od Dobenskega hrama do gostilne Pri Ručigaju pa moramo po cesti. Nato pri gostilni Pri Ručigaju zavijemo desno na kolovoz, ki nas po robu zelo strmega, skoraj prepadnega pobočja pripelje v gozd, nato pa v zmernem spustu po lepem kolovozu mimo smučišča Dovga dolina na cesto do gradu Jablje .
Na gradu si je vredno ogledati poročno dvorano z Jelovškovimi freskami, dvorano za prireditve in grajsko dvorišče z arkadami.
Okolica gradu je lepo urejena, vse deluje mirno in dostojanstveno. Nikakor pa obiskovalec ne more ugotoviti, čemu je grad danes namenjen.
Iz zgodovinske literature izvemo, da se grad ob vznožju Rašice omenja že v 14. stoletju in da so ga pozidali graščaki Lambergi. Sledili naj bi jim različni lastniki. Bogata notranja oprema s slikami, tapetami in stenskimi slikarijami se je po drugi svetovni vojni »izgubila«, saj je bil grad takrat namenjen različnim dejavnostim.

Grad Jablje –cerkev sv. Florijana v Trzinu–gostilna Trzinka
Pri gradu zavijemo desno in se po makadamski cesti sprehodimo mimo opuščenega kamnoloma , kjer je še ostanek plavža, proti cerkvi sv. Florijana v Trzinu, ki je bila postavljena v sredini 14. stoletja.
Od tu nadaljujemo mimo osnovne šole, kjer si pred šolo lahko ogledamo še spomenik NOB , lahko pa naredimo tudi kratek ovinek do Centra Ivana Hribarja in si ogledamo fontano pred centrom.
Sicer pa pot nadaljujemo do mosta čez Pšato, kjer je spomenik samostojnosti . Zavijemo na ulico pod gozdom mimo vodnjaka in nato po Zupanovi ulici in Ulici Rašiške čete prispemo na parkirišče pri gostilni Trzinka, kjer sklenemo pohodniško pot.

Spominska soba Tineta Orla v prostorih PD Trzin
Tu je urejena spominska soba profesorja, ravnatelja, alpinista in urednika Tineta Orla. Ogled je mogoč po dogovoru s predsednikom PD.

Športni park Trzin
Lepo urejen šporni park z igrišči in igrali.

Izvir Gvajšek
Blizu športnega parka Trzin v gozdu je priljubljen kotiček z izvirom in klopco za počitek in leseno brvjo, ki popelje čez potok. Zaradi poseljenosti na Dobenem, od koder se izvir napaja, voda iz izvira ni več pitna.

Dobeno
Dobeno se zaradi obsežnosti deli na Zgornje Dobeno, Srednje Dobeno in Spodnje Dobeno. Hribovska vas je priljubljena izletniška točka na položnih policah vzhodnega pobočja Rašice. Kmečki značaj vasi se je izgubil, saj prevladujejo počitniške in stanovanjske hiše, le tu in tam je še kakšna kmetija. V vasi je več gostiln, kjer se lahko okrepčamo: Kmečki turizem Pri Blažu, gostilna Dobenski hram in najstarejša gostilna Pri Ručigaju.

Smučišče Dovga dolina
Majhno smučišče z vlečnico in umetnim zasneževanjem. Ob vznožju stoji tudi manjša koča, ki deluje v smučarski sezoni.

Grad Jablje
Grad ob vznožju Rašice se omenja že v 14. stoletju. Pozidali so ga graščaki Lambergi. Sledili naj bi jim različni lastniki. Bogata notranja oprema s slikami, tapetami in stenskimi slikarijami se je po drugi svetovni vojni »izgubila«, saj je bil grad takrat namenjen različnim dejavnostim. Grad je lepo obnovljen in na njem si je vredno ogledati poročno dvorano z Jelovškovimi freskami, dvorano za prireditve in grajsko dvorišče z arkadami.
Okolica gradu je lepo urejena, vse deluje mirno in dostojanstveno.

Opuščen kamnolom s plavžem
Nekdanji kamnolom, ki so ga včasih uporabljali kot avditorij, je danes zapuščen.

Cerkev sv. Florijana v Trzinu
Cerkev sv. Florijana se omenja že leta 1301. Ohranjeni so križ, lestenec in kip sv. Florijana iz peščenjaka, ki je bil narejen v 15. stoletju.
Cerkev je doživela prvo baročno prezidavo najverjetneje leta 1649. V most pred cerkvijo je zdaj vzidan kamen s to letnico. Baročne prezidave so se odvijale od leta 1725 do 1733. Postavljeni so bili trije novi oltarji: glavni sv. Florijana, levi stranski sv. Urbana, desni stranski sv. Lenarta, dozidana je bila tudi kapela sv. Frančiška Ksaverja.
Prva gotska cerkev je bila obrnjena prav nasprotno od zdajšnje. Vhod je bil pod zvonikom, oltar pa je bil v smeri današnjega vhoda. Z baročnimi prezidavami so vse obrnili za 180 stopinj. Približna podoba tedanje cerkve je uporabljena pri kipu sv. Florijana v glavnem oltarju. V 19. stoletju je bila prizidana zakristija in pozneje še kor. V cerkvi je domnevno Plečnikova oprema, ki je nastala okoli leta 1958. V sklop omenjene opreme spadajo prostostoječi osemkotni kamniti kropilnik v ladji, niša s starejšo plastiko, viseča stropna luč in križ na severni steni ladje.

Spomenik padlim borcem NOB (pri osnovni šoli)
Postavljen v spomin 30 padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja med drugo svetovno vojno.

Center Ivana Hribarja s fontano
Predstavlja informacijsko, kulturno in turistično središče Trzina. Center je poimenovan po znanem Trzincu dr. Ivanu Hribarju, ki je bil ljubljanski župan v letih 1896–1910. V prostorih centra si lahko ogledamo tudi kiparski portret tega znanega Slovenca, pred centrom pa fontano Pomlad avtorja Metoda Frleca.

Spomenik samostojnosti na mostu v Trzinu
Med vojno za Slovenijo leta 1991 je prišlo v Trzinu do enega najhujših spopadov med slovensko teritorialno obrambo in oklepno enoto jugoslovanske armade. Temu dogodku je posvečen spomenik samostojnosti na mostu.

Vodnjak na ulici Pod gozdom
Eden od vodnjakov, ki jih je bilo včasih veliko v Trzinu.

 

Gostilna Trzinka

Dobenski hram

Gostilna Ručigaj

Gostilna Pr Jakov Met

Gostilna Pr Narobetu

Metulj
Sem pač vnet vrtičkar, tak kot še nešteto drugih. Vsak dan me čaka čudovit sprehod po vrtu, kamor se skoraj redno odpravim, takoj ko pozajtrkujem in preberem časopis. Tam gotovo najdem kakšno delo, zato vedno brkljam po zemlji, če je le vreme lepo in primerno. Gojim razno zelenjavo, od krompirja, solate in graha, do zelja in nadzemnih kolerabic in še bi se kaj našlo. Seveda nikoli ne pozabim na dišavnice. No, zelja pač ne maram preveč, ker ga skoraj vsako leto pojedo gosenice, zato se mi je nekako zamerilo. Letos sem njegove sadike dobil po pomoti, zakuhala mi je trgovka, pa nič zato, sem si mislil, bo že nekako zraslo. In res je raslo, vedno bolj je bilo zvito in ogrizeno in tako rekoč ničemur podobno, skratka spet prava katastrofa. Najbolj pa sta me nekega jutra ujezila dva bela metulja, ki sta se lepo sprehajala zdaj sem, zdaj tja po mojem zelju. No ja, imel sem kakih šest sadik oziroma iznakaženih drobnih zeljnih glavic. Bila sta kapusova belina, lepa metulja, vendar jima nisem dovolil, da bi pustila svoje potomstvo v obliki gosenic v mojem zelju. Takoj sem ju odpodil in odletela sta z mojega zelnika. A le za trenutek, in že sta bila na paši na svoji zelenjavi. Ponovno sem ju spodil, malo sta se še spreletavala sem in tja v upanju, da ju bom nehal preganjati, pri tem sem glasno preklinjal, nekaj o golazni in podobnem, kar se pač v jezi izreče. Nato sta odletela in nisem ju več videl.
Pozneje sem se odpravil v svoj rastlinjak, ki je pokrit s plastiko in kjer imam zgodnjo solato in paradižnik. Zvedavo in skrbno sem si ogledoval sadike, lepo so rasle, saj je bilo v rastlinjaku precej vlage in tudi toplote v sončnem junijskem dopoldnevu. Tam zgoraj v kotu pa je nekaj frfotalo. Ugledal sem lepega belega metulja, bil je kapusov belin. Že večkrat sem tako rešil kako nebogljeno čebelo, ki kljub večji odprtini ni in ni našla izhoda iz plastenjaka. Ko pa sem videl metulja, sem bil še vedno jezen.
»No, si se pa le ujel,« sem si za trenutek mislil, kajti muhe in podoben mrčes sem vedno prepustil njihovi usodi. Hotel sem že oditi, pa se mi je za trenutek oglasila vest: »Reši ga, saj je metuljev že tako vsak dan manj, drobnega plavčka pa že dolgo nisi videl.«
Bojeval sem se sam s seboj. Pa kaj bi tisto tvoje zelje, poglej, ta drobni metuljček zdaj potrebuje tvojo pomoč, sicer bo v tej vročini zdaj zdaj poginil. Pogledal sem ga, nebogljeno se je zaletaval v plastiko in brezupno iskal izhod.
»Prav,« se je oglasila moja dobrota, ki ji je pač govorilo srce. Rešil boš življenje, saj življenja in zelja nikakor ne moreš primerjati. Ulovi ga in reši.
In tako se je zgodilo, po nekaj poskusih sem ga končno le ujel v svoje sklenjene dlani. Čutil sem ga v rokah, kako prhuta sem ter tja. Bil sem vesel in srečen, da sem se tako odločil. Ko sem prišel iz rastlinjaka, sem visoko dvignil roke in jih razprl. Iz mojih rok je veselo in lahko bi rekel razposajeno kar odplaval lep in bel metuljček. Bil je tako hiter in mudilo se mu je, kot da bi streljal za njim. Tedaj sem za trenutek občutil njegovo svobodo in občutil, kaj nam ta svoboda pomeni. Nekakšna svetloba in neizmerno zadovoljstvo sta prevevala moje telo. Bil sem dvakratni zmagovalec, premagal sem sebe in rešil metulja, se pravi nekomu sem podaril življenje in premagal sovraštvo v sebi. O, le kaj bi s tistimi šestimi glavami zgodnjega zelja, življenje se pač ne meri v zeljnih glavah. Še danes sem srečen, da mi je uspelo rešiti tisto drobceno in nebogljeno bitje.

 

Pot na začetku poteka po gozdnih poteh in po trimstezi, nato en del po makadamski cesti, pa spet po gozdu in pašnikih vse do Dobena. Del spusta je nato po asfaltirani cesti, nato spet skozi gozd do gradu Jablje, zadnji del pa poteka po ulicah Trzina nazaj na izhodiščno točko. Večji del poti, ki poteka po gozdovih, je zanimiv in senčen.
Ta pot, ki je primerna za malo zahtevnejši popoldanski družinski izlet, sicer nima oznak, vendar ji je lahko slediti.

Florijanov sejem – tradicionalni sejem v mesecu maju

Pohod po mejah občine Trzin – tradicionalni pohod v mesecu juniju