GREBENSKA POT
Dolžina poti
15,3
Dolžina poti 15,3 km
Časovni obseg poti
06:00
Časovni obseg poti 06:00
Največja strmina vzpona[%]
20
Največja strmina vzpona: 20 %
Največja strmina spusta: 14 %
Povprečna strmina vzpona: 9 %
Dolžina vzponov nad 5%: 3,90 km
Najnižja točka poti: 639 m
Najvišja točka poti: 303 m
Višinska razlika: 641 m
Poraba energije
5878
Poraba energije za moške: 5878 kJ (1404 kcal)
Poraba energije za ženske: 4823 kJ (1152 kcal)
Težavnost poti
Težavnost poti: Srednje zahtevna
Kvaliteta podlage
Kvaliteta podlage: Gozdna pot
Primerna obutev: Pohodniški čevlji
Kratek opis

Pot poteka po terenu z vzponi in spusti. Večji del poteka po lepih utrjenih kolovozih in stezah po gozdu, del
poti pa tudi po cesti in v urbanem okolju. Potem v gozdu je lahko slediti, saj so večinoma dobro označene.

Potek

Parkirišče za kulturnim domom v Mengšu- Športni park-Staretov grad-Oranžerija- Mengeška koča-Rašica vrh Staneta Kosca-Zgornje Dobeno-grad Jablje-Loka pri Mengšu-Lovska koča Mengeš-ŠC Harmonija-parkirišče za kulturnim domom v Mengšu

Mengeš
Izhodiščna točka naše poti je parkirni prostor za Kulturnim domom Mengeš . Pot nas vodi mimo Staretovega gradu in Oranžerije do vznožja hriba Gobavica. Tu se začnemo vzpenjati proti Mengeški koči. Lahko se odločimo za več smeri za dostop do Mengeške koče. Predlagamo pot, ki se začne na startu znamenite trimsteze, ki je bila ena prvih v Sloveniji . Preden pridemo do Mengeške koče, se nam odpre čudovit pogred na Kamniško-Savinjske Alpe, malo naprej pa še na Soriško planino in v ozadju na Triglav.
Mengeška koča stoji na vrhu Gobavice, ki se strmo dviga nad Mengšem. Odprli so jo že leta 1954, in ker je kmalu postala pretesna, so leta 1962 dogradili še depandanso Jurček .

Od Mengeške koče do Rašice
Označena pot nas vodi po gozdnih poteh, ki so zelo pregledno označene z markacijami in usmerjevalnimi tablami planinskega društva .
Pot vseskozi vodi po grebenih, ki sledijo proti vrhu Rašice. Že takoj od koče se pot spusti strmo navzdol do lepega okolja kmetije s travniki . Od tu naprej do razglednega stolpa vodijo pohodna pot, tu in tam kolovoz in steza. Pot vseskozi poteka po gozdovih in do razglednega stolpa se niti za trenutek ne odpre razgled. Vrstijo se krajši vzponi, ki jim sledijo krajši spusti, vmes pa so tudi povsem ravni odseki. Nekako v zadnji tretjini poti se levo in desno pojavljajo vrtače, nekatere so celo zelo globoke, kar pomeni, da hodimo po pravem kraškem svetu .

Razgledni stolp
Tako nas pot pripelje na vrh Rašice, kjer je znamenit razgledni stolp , ki nam odpira pogled na vse štiri strani neba prek Ljubljane, Limbarske gore, Menine planine, Kamniškiih in Savinjskih Alp, Karavank do Julijskih Alp vse do Polhograjskega pogorja in Nanosa v daljavi. Tu smo na vrhu Staneta Kosca, ki nosi ime po narodnem heroju, domačinu iz Rašice.

Z vrha Rašice na Dobeno
Pot se spusti po označeni smeri na Zgornje Dobeno mimo koče, ki nosi ime Planinski dom Rašiške čete , postavljen v spomin na ustanovitev ene od prvih partizanskih čet že leta 1941. Dom je odprt ob sobotah, nedeljah in praznikih.
Od tu je še kar zajeten del poti po gozdu, dokaj strmo navzdol do prvih hiš v vasi Dobeno , ki se zaradi obsežnosti deli na Zgornje Dobeno, Srednje Dobeno in Spodnje Dobeno. Hribovska vas je priljubljena izletniška točka na položnih policah vzhodnega pobočja Rašice. Kmečki značaj vasi se je izgubil, saj prevladujejo vikendi in stanovanjske hiše, le tu in tam je še kakšna kmetija. Kmalu nas pozdravi kmečki turizem Pri Blažu , kjer si lahko oddahnemo in zaužijemo ob prijetnem razgledu tudi dobro malico ali kosilo. Samo nekaj metrov nižje je že druga gostilna Dobenski hram z izvrstno kulinariko. Pot nas vodi po asfaltirani cesti naprej do Spodnjega Dobena, kjer je najstarejša gostilna Pri Ručigaju .

Proti gradu Jablje
Hoja navzdol po asfaltirani cesti ni prijetna, zato malo nad gostilno Pri Ručigaju ob starem drevesu –Trojanškovi hruški – zavijemo s ceste desno na kolovoz proti gradu Jablje. Ozek kolovoz nas najprej pripelje do daljnovoda visoke napetosti . Ko prečkamo daljnovod, nadaljujemo med mrežo kolovozov po najbolj zvoženem navzdol . Počasi se odmikamo od daljnovoda. Po prijetni hoji ne preveč strmo navzdol pripelje pot do smučišča Dovga dolina . Ob vznožju smučišča stoji lesena koliba . Ob razširjenem prostoru, ki se uporablja za parkirišče, se začne lepa makadamska cesta spuščati proti gradu Jablje , ki obnovljen krasi podobo zaselka Jablje, kjer je ob njem Kmetijski inštitut Jablje. Na gradu si je vredno ogledati poročno dvorano z Jelovškovimi freskami, dvorano za prireditve in grajsko dvorišče z arkadami .
Okolica gradu je lepo urejena, vse deluje mirno in dostojanstveno, kot se za državno lastnino spodobi. Nikakor pa obiskovalec ne more ugotoviti, čemu je grad danes namenjen.
Iz zgodovinske literature izvemo, da se grad ob vznožju Rašice omenja že v 14. stoletju in da so ga pozidali graščaki Lambergi. Njim naj bi sledili razni lastniki. Bogata notranja oprema s slikami, tapetami in stenskimi slikarijami se je po drugi svetovni vojni »izgubila«, saj so takrat v gradu potekale različne dejavnosti.

Po Mengeškem polju in po Mengšu
Pot nas v nadaljevanju vodi ob cerkvici sv. Primoža in Felicijana , kjer je izvrstna akustika in se odvijajo razne kulturne prireditve.
Pot nadaljujemo do zaselka na Gmajnici, do lovskega doma Mengeš . V bližini je tudi Cegvanški bajer, vendar zavijemo proti Mengšu in nadaljujemo po cesti do Športnega centra Harmonija . Orientiramo se po cerkvi sv. Mihaela na desni strani, kjer so znamenita Plečnikova krstilnica, rojstna hiša in spomenik baročnega slikarja Franceta Jelovška ter rojstna hiša in spomenik pisatelja Janeza Trdine. Levo od nas, malo skrito za hišami, sta poletno gledališče in dom tabornikov. Še nekaj minut in že smo mimo ŠC Harmonija v športnem parku, in ko prečkamo Pšato, smo že na parkirišču, kjer smo pot pred kakšnimi petimi urami tudi začeli.

Mengeš
Mengeš, danes lepo urejeno mestno naselje, spada med najstarejše kraje v Sloveniji. Srednjeveški Mengeš se v virih prvič omenja že leta 1154 po gradu, kjer je imel svoj sedež vitez Mengeški. Naselje se je delilo na Mali Mengeš,ki so ga zaradi pretežno cerkvene posesti v 14. stoletju imenovali Farovška vas, in na Veliki Mengeš, ki so ga imenovali tudi Gorenji Mengeš.
Že v Valvazorjevem času se je uveljavljala obrt, zlasti lončarstvo, pečarstvo in slamnikarstvo. Zanimivo je, da je bilo sredi 19. stoletja v Mengšu 83 obrtnih delavnic in kar 25 gostiln.
Od leta 1884 deluje v Mengšu tudi ena najstarejših godb na Slovenskem.

Kulturni dom Mengeš
Osrednji del Kulturnega doma je dvorana, kjer v zadnjem desetletju gostuje Špas teater. Predstave Špas teatra so v Mengeš pripeljale ljudi iz vse Slovenije.

Staretov grad
Velik kompleks v zdajšnjem stanju ni podoben gradu, prej zelo zanemarjenemu gospodarskemu poslopju, saj zdajšnji lastnik zaradi spora z občino tu kopiči odpadni material in goji čredo koz, ki se svobodno sprehaja po vseh površinah okoli poslopja.

Oranžerija
V prekrasnem okolju pod vrhom Gobavice je lokal »z dušo«.

Mengeška koča
Mengeška koča stoji na vrhu Gobavice, ki se strmo dviga nad Mengšem. Odprli so jo že leta 1954, in ker je kmalu postala pretesna, so leta 1962 dogradili še depandanso Jurček.

Razgledni stolp Rašica
Na vrhu Staneta Kosca nad vasjo Rašica je znamenit razgledni stolp, ki nam odpira pogled na vse štiri strani neba prek Ljubljane, Limbarske gore, Menine planine, Kamniških in Savinjskih Alp in Karavank do Julijskih Alp vse do Polhograjskega pogorja in Nanosa v daljavi.

Planinski dom Rašiške čete
Planinski dom Rašiške čete je postavljen v spomin na ustanovitev ene od prvih partizanskih čet med drugo svetovno vojno že leta 1941. Dom je odprt ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Dobeno
Dobeno se zaradi obsežnosti deli na Zgornje Dobeno, Srednje Dobeno in Spodnje Dobeno. Hribovska vas je priljubljena izletniška točka na položnih policah vzhodnega pobočja Rašice. Kmečki značaj vasi se je izgubil, saj prevladujejo vikendi in stanovanjske hiše, le tu in tam je še kakšna kmetija.

Smučišče Dovga dolina ,
Majhno lokalno smučišče smučarskega društva Trzin.

Grad Jablje
Iz zgodovinske literature izvemo, da se grad ob vznožju Rašice omenja že v 14. stoletju in da so ga pozidali graščaki Lambergi. Njim naj bi sledili razni lastniki. Bogata notranja oprema s slikami, tapetami in stenskimi slikarijami se je po drugi svetovni vojni »izgubila«, saj so v gradu potekale različne dejavnosti.
Na gradu si je vredno ogledati poročno dvorano z Jelovškovimi freskami, dvorano za prireditve in grajsko dvorišče z arkadami.
Okolica gradu je lepo urejena, vse deluje mirno in dostojanstveno.

Cerkev sv. Primoža in Felicijana
Ta cerkev je lepo obnovljena in stoji sredi ravnine na desnem bregu Pšate. Cerkev je kulturni spomenik, v njej se izvajajo koncerti zborovske in komorne glasbe.

Lovski dom Mengeš na Gmajnici
Ob njem je primeren prostor za piknike.

Športni park in ŠC Harmonija (Welness)
Wellness center je zgrajen po metodi FengShui. Omogoča rekreacijo in razvajanje na 5000 m² pokritih površin, ima 12 hotelskih sob, restavracijo in kavarno.
Športni park se razteza med kulturnim domom Mengeš in ŠC Harmonijo. Je zelo lepo urejen z mnogimi igrišči za nogomet, košarko, tenis itd.

Cerkev sv. Mihaela
Cerkev je najstarejši in najdragocenejši umetnostni spomenik v Mengšu, posebno njen gotski prezbiterij iz 15. st. z znamenitimi freskami Janeza Ljubljanskega. Starejšo romansko zasnovo je prekrila gotika, pozneje pa barok. Krstilnica in spovednica sta nastali po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika.

Rojstna hiša in spomenik pisatelju Janezu Trdini
Rodil se je 29. 5. 1830. Na ta dan je v Mengšu tudi občinski praznik. Kdo ne pozna Trdinovih Bajk in povesti o Gorjancih? Spomenik stoji v bližini cerkve sv. Mihaela.

Rojstna hiša in spomenik slikarju Francu Jelovšku
Spomenik utemeljitelju kranjskega baročnega slikarstva stoji pred cerkvijo sv. Mihaela.

Poletno gledališče
V naravnem okolju pod Gobavico stoji v amfiteatru koča taborniškega odreda.

ŠS Harmonija
Wellness center je zgrajen po metodi FengShui. Ponuja rekreacijo in razvajanje na 5000 m² pokritih površin, ima 12 hotelskih sob, restavracijo in kavarno.

Mesing bar Mengeš

Teater bar Mengeš

Oranžerija

Mengeška koča

Planinski dom Rašiške čete

Kmečki turizem Blaž – Dobeno
Pestra ponudba vseh vrst jedi. Odprto vsak dan.

Kmečki turizem Dobenski hram
Izjemno okusno narejena in opremljena gostilna z izvrstno ponudbo. Odprta vsak dan.

Gostilna Ručigaj
Dobra ponudba dnevno svežih jedi.

Pot v začetku poteka po asfaltu skozi naselje Mengeš. Na koncu naselja preide v makadamsko pot do Cegvanškega bajerja, od tu naprej se čez sedlo na drugo stran do Puhliškega bajerja izmenjujeta kolovoz in utrjena steza. Sledi približno 15 do 20 minut hoje ob glavni cesti, ki je kar prometna in za hojo ne preveč primerna. Zadnji del poti pa je ravninski po lepih kolovozih in utrjenih poteh ob reki Pšati, skoraj vse do izhodišča pri Kulturnem domu v Mengšu.

Mihaelov sejem v Mengšu – zadnji teden v septembru

Spuščanje lučk po Pšati na Gregorijevo

Prvomajski kres na Gobavici

Festival koračnic v mesecu maju

Novoletni koncert Mengeške godbe

Predstave Špas teatra

Smučarski skoki