POT KULTURNE DEDIŠČINE ŠMARJE SAP
Dolžina poti
10,6
Dolžina poti 10,6 km
Časovni obseg poti
05:00
Časovni obseg poti 05:00
Največja strmina vzpona[%]
7
Največja strmina vzpona: 7 %
Največja strmina spusta: 8 %
Povprečna strmina vzpona: 4 %
Dolžina vzponov nad 5%: 1,20 km
Najnižja točka poti: 380 m
Najvišja točka poti: 330 m
Višinska razlika: 170 m
Poraba energije
4899
Poraba energije za moške: 4899 kJ (1170 kcal)
Poraba energije za ženske: 4019 kJ (960 kcal)
Težavnost poti
Težavnost poti: Srednje zahtevna
Kvaliteta podlage
Kvaliteta podlage: Mešanica
Primerna obutev: Pohodniški čevlji
Kratek opis

Pešpot, ki nas popelje skozi zgodovino Šmarja in Sapa, je z informacijskimi tablami označena pot po okoliških krajih Šmarja - Sapa in skozi Šmarje - Sap. Razkriva nam že najzgodnejše obdobje poselitve teh krajev in pomen stare dolenjske ceste.

Potek

Šmarje-Sap – Sela – Cikava – Brvace – Zg. Brvace – Paradišče – Podgorica – Šmarje-Sap – Veliki Vrh – Mali Vrh – Šmarje-Sap

Šmarje in Sap
V Šmarju si že na začetku naše poti ogledamo mogočno cerkev sv. Marije. Po glavni cesti se podamo proti Grosuplju . Na naši desni je za orientacijo (morda prvi nujni postanek) gostilna Majolka. V Sapu sledi odcep za Lipoglav, vendar gremo naprej in po približno 100 m zavijemo desno na Kračmanovo ulico. Tu je na levi strani lepo obnovljena kašča s kozolcem , kjer je informativna tabla za našo pešpot . Hodimo do kapelice, kjer je usmerjevalna tabla za pešpot. Podamo se levo in mimo dveh starih hiš pridemo na makadam .

Razgled na Šmarje - Sap in Grosuplje
Na polju se odpre pogled nazaj na Šmarje - Sap in naprej na velik del Grosuplja . Pot je prijetna, nezahtevna, v popoldanskem času v zavetju sence gozda. V Selah se ponovno začne asfaltirana pot. Tu si ogledamo cerkev sv. Mohorja in nadaljujemo pot levo proti Cikavi . Prečkamo železniško progo, gremo skozi vas in na križišču zavijemo desno na glavno cesto. Na vrhu je ponovno križišče, nasproti katerega je drevesnica. Zavijemo še enkrat desno proti Grosuplju. Spustimo se proti Grosuplju do gospodarske cone Brvace (Black&Decker) , prečkamo cesto in se povzpnemo proti zaselku Zg. Brvace . Sestavlja ga pravzaprav domačija in po njenem dvorišču pelje naša pot. Pri vstopu na domačijo je kapelica. Na koncu dvorišča se konča asfaltirana pot in na koncu makadamske poti, ki vodi ob gozdnem robu, pridemo na cesto, ki pelje iz Grosuplja v Hrastje.

Pod avtocesto na drugo stran ...
Na križišču je ponovno orientacijska tabla, ki nam da nekaj informacij o Šmarski dolini . Pot je ponovno asfaltirana, zavijemo levo in hodimo vzporedno z avtocesto proti Šmarju - Sapu. Na križišču pred obratom Rofix zavijemo desno na cesto, ki vodi pod avtocesto in v Paradišče . Gremo skozi vas in na križišču zavijemo desno, v klanec. V naslednjem križišču zapustimo glavno cesto, ki bi nas sicer lahko pripeljala na Magdalensko goro z arheološko potjo, in zavijemo levo v Podgorico. Tam se nam ponovno odpre prelep pogled na Šmarje - Sap in na Grosuplje . V vasi je ponovno informacijska tabla za našo pot . Po cesti se spustimo proti Šmarju - Sapu in na križišču ne zavijemo na most čez avtocesto , temveč gremo naravnost, vzporedno z avtocesto, proti Velikemu Vrhu.

... in še enkrat čez avtocesto
V Velikem vrhu pa res zavijemo levo na most in čez avtocesto ter na križišču desno za Tlake oziroma Mali Vrh. V Malem Vrhu pri kapelici ostro zavijemo desno v hrib , po zelo ozki cesti skozi vas . V vasi je križišče za Gajniče , od koder vidimo cerkev sv. Križa, vendar peljemo po poti levo in v naslednjem križišču desno na glavno cesto in proti cerkvi sv. Marije v Šmarju - Sapu, kjer končamo svoj izlet.

Magdalenska gora ,
Magdalenska gora, eno najpomembnejših železnodobnih arheoloških najdišč v Sloveniji, leži na 504 m visoki vzpetini. Na širšem območju Magdalenske gore je nekoč stalo prazgodovinsko naselje z umetno narejenimi terasami in obrambnimi nasipi.
Urejena sprehajalna arheološka pot, ki vodi mimo še vidnih ostankov železnodobnega gradišča, opisuje življenje takratnih prebivalcev. Sprehod po poti traja približno 40 minut.

Bogata arheološka dediščina, izkopana iz številnih grobov, združenih v velike gomile, priča o več kot tisočletni poseljenosti Magdalenske gore. Najdragocenejše in najbolje ohranjene najdbe izvirajo iz železne dobe. Med pomembnejše najdbe spadajo bronaste situle, orožje in druga vojaška oprema, različne okrasne zaponke in nakit. Okrasna ploščica v obliki štirikrakega križa s konjskimi glavami je upodobljena v grbu občine Grosuplje.

Cerkev Marijinega rojstva
Cerkev v Šmarju - Sapu se prvič omenja leta 1228, po prepričanju nekaterih zgodovinarjev pa naj bi bila župnija Šmarje ustanovljena že leta 1058. Cerkev je zgrajena v slogu romanske triladijske bazilike. Ob koncu 15. stoletja je dobila nove oboke in prezbiterij. V njej so ohranjene gotske poslikave in freske Štefana Šubica. Cerkev z obzidjem je bila protiturški tabor, od katerega se je do danes ohranil samo en stolp, imenovan Turenček.

Šmarje - Sap
Šmarje - Sap, drugo največje naselje v občini, je bilo poseljeno že v času starih Rimljanov, ko je mimo naselja tekla rimska cesta. Pozneje je bilo Šmarje več kot 700 let cerkveno, kulturno in gospodarsko središče zahodnega dela Dolenjske. Cerkev Marijinega rojstva je prvič omenjena leta 1228 in je najstarejša cerkev v Grosupeljski kotlini.

Picerija Brajda
Ob glavni cesti Šmarje - Sap–Grosuplje je picerija z bogatim izborom pic iz krušne peči in okusnih solat.

Grosupeljski hribi so bili naseljeni že v halštatski dobi
Izkopanine na Koščakovem in Cerkvenem hribu kažejo, da je bilo območje Grosuplja naseljeno že v halštatski dobi, približno 500 let pred našim štetjem. Po severnem delu občine je bila v obdobju rimskega imperija speljana pomembna cesta, ki je povezovala Akvilejo in Sirmij ob spodnjem toku Save v Vojvodini. Skoraj po isti trasi zdaj teče vzhodni del avtoceste, imenovane Ilirika.

Srednji vek
Na višjih hribih ob srednjeveških cerkvicah in utrdbah so pogosto goreli opozorilni kresovi. V te utrdbe so tedanji prebivalci spravljali žito in druge pridelke. Ženske, otroke in ostarele ter nekaj živeža in živine so poskrili v ledenico v današnji Županovi jami in v druge kraške jame, ki jih tod ni tako malo. Kljub nekaterim prizadevanjem in utrjevanju so bili gradovi preslabo organizirani, da bi lahko deželo branili pred turškimi vpadi.
V osrčju Kranjske, v Škocjanskih hribih, v pokrajini, ki so ji vladali mogočni Turjačani, so pri sv. Kancijanu v Škocjanu krstili Primoža Trubarja. Prav v tej cerkvi je bil nato od 1585 do 1589 župnik Jurij Dalmatin. Prve knjige na Slovenskem, ki so jih natisnili v obdobju protestantizma, pomenijo začetek prebujanja narodne zavesti.
Po priporočilu stiških menihov so za obrambo pred turško nevarnostjo leta 1493 ob cerkvici sv. Nikolaja nad Cerovim zgradili obzidje in v utrdbi več prostorov za shranjevanje živeža. Podobni kmečki tabori so bili tudi na Kopanju pri Veliki Račni, ob cerkvi v Šmarju, na Železnici pri Škocjanu, morda tudi na Magdalenski gori in še kje.

Pot kulturne dediščine Šmarja - Sapa
Pot, dolga 12 km, poteka delno po asfaltirani cesti, delno po poljski poti oz. travniku. Ob poti so postavljene informacijske table, ki opozarjajo na kulturno dediščino kraja.

Grosuplje, mesto kipov
Grosuplje je mesto, posejano s kipi. Povod za projekt Grosuplje – mesto kipov je bila postavitev treh kipov kiparke Lučke Koščak leta 2003. Projekt je organiziral Zavod za kiparstvo skupaj z Uradom za prostor Občine Grosuplje. Sestavljen je bil iz dveh delov: kiparskega simpozija in ustvarjalnih delavnic za otroke, mladino in odrasle. Povabljenim kiparjem so se najprej predstavile primerne lokacije v Grosuplju in bližnji okolici. Kiparji so izbrali vsak svoj prostor, za katerega so pripravili skico ali maketo kipa. Šele po javni predstavitvi kiparskih zamisli strokovni javnosti in meščanom Grosuplja ter potrditvi njihovih projektov se je začela realizacija. Vsako leto so se okoli 20. avgusta zbrali kiparji pod gradom Boštanj, kjer so sklesali in obdelali kraški apnenec. V enem mesecu so bili kipi končani in so se takoj postavili na izbrana mesta ter se slovesno predali meščanom Grosuplja. Sočasno so na istem prostoru potekale kiparske delavnice za otroke, mladino in odrasle. Vsako leto so bile delavnice bolj priljubljene, saj so jih obiskovali šolarji iz Grosuplja, gimnazijci iz Ivančne Gorice, študentje iz Ljubljane in tudi odrasli.

Kolesarski maraton treh občin ,
Maraton hkrati poteka na treh daljših, v celoti asfaltiranih progah, dolgih 92, 80 in 56 km in je namenjen boljšim rekreativcem (92-kilometrska proga po zelo razgibanem terenu z vzponom na 600 metrov visoki Korinj) ter na progi za gorske kolesarje, ki poteka po gozdnih poteh in je primerna samo za gorska kolesa.
Pripravljajo tudi družinski maraton, namenjen predvsem družinam in manj pripravljenim kolesarjem. Za tiste, ki se na pot raje odpravijo brez kolesa, je organiziran voden pohod na Magdalensko goro.

Kostanjeve nedelje na Magdalenski gori
Vse nedelje v oktobru na Magdalenski gori poteka prireditev Kostanjeva nedelja. Osrednji dogodek je pečenje kostanja; prireditev spremljajo aktivnosti za otroke in različne degustacije.

Prešernova pot
Pot poteka od Grosuplja skozi Spodnjo Slivnico, čez Predole v Veliko Račno in na Kopanj. Asfaltirana pot se izmenjuje z makadamom in gozdno potjo. Vsako leto je na kulturni praznik 8. februarja organiziran pohod po Prešernovi poti. Na Kopanju je kulturni program z mašo.

Prireditve v sklopu projekta Pot kulturne dediščine Šmarja - Sapa
Turistične prireditve vključujejo vsebine iz kulturne dediščine kraja in bližnje okolice.