SRAKE IN VRANE
Dolžina poti
8,6
Dolžina poti 8,6 km
Časovni obseg poti
02:00
Časovni obseg poti 02:00
Največja strmina vzpona[%]
9
Največja strmina vzpona: 9 %
Največja strmina spusta: 8 %
Povprečna strmina vzpona: 6 %
Dolžina vzponov nad 5%: 1,80 km
Najnižja točka poti: 469 m
Najvišja točka poti: 301 m
Višinska razlika: 256 m
Poraba energije
1959
Poraba energije za moške: 1959 kJ (468 kcal)
Poraba energije za ženske: 1608 kJ (384 kcal)
Težavnost poti
Težavnost poti: Srednje zahtevna
Kvaliteta podlage
Kvaliteta podlage: Mešanica
Primerna obutev: Pohodniški čevlji
Kratek opis

Klasični popoldanski izlet po obrobju Ljubljane za hitro obnovitev energije in umik iz stresne vsakdanjosti. Na poti se izmenjavajo travniške, njivske površine in gozd, zato nas bo celo pot spremljala pesem ptic pevk. Sračja dolina se imenuje po srakah (pazite na osebne stvari), vas Rašica pa po vranah. Ime naj bi namreč izviralo iz prvotnega imena »Vranščica«, ki se je z leti izoblikovalo v »Raščica«, nato pa v »Rašica«. Tam naj bi se namreč zadrževale vrane, ki so gnezdile v skalovju nad vasjo. Na poti nas lahko presenetijo tudi druge gozdne živali.
Pot je zanimiva in prehodna v vseh letnih časih, le pozimi, ko je sneg lahko shojen in zglajen, je potrebna previdnost pri spustu s Straškega vrha v dolino.
Na območju Črnuč in vasi Rašice nas čaka nekaj asfalta, drugače pa nas pot vodi po makadamu in gozdnih poteh.
Pot se na nekaterih mestih približuje oziroma prečka visokonapetostne daljnovodne koridorje, ki nas na to opozarjajo z značilnim brenčanjem.
Včasih nas lahko preseneti tudi kakšen gorski kolesar.

Potek

Črnuče – Sračja dolina – Vas Rašica – Straški vrh - Črnuče

Črnuče
Pot začnemo na začetku Ceste v Pečale, kjer nas pozdravi star kozolec [S01. Avto smo parkirali na parkirišču bližnje stanovanjske soseske. Do zadnjih objektov ob Cesti v Pečale hodimo po asfaltu, nato pa asfalt pri okrepčevalnici ob naši poti preide v makadam.

Sračja dolina
Ravninska pot nas najprej vodi skozi gozdiček, kjer prečkamo potok . Čez nekaj časa preidemo na odprt ravninski prostor in odpre se nam širok pogled na Sračjo dolino. Zagledamo travnike, na desni strani pa nad dolino dva visokonapetostna daljnovoda, ki potekata vzdolž Sračje doline . Tu nas preseneti tudi indijanski tabor , ki si je iz nekega čudnega razloga izbral domovanje pod daljnovodi prav v tej lepi dolini. Ob levi strani poti nas spremljajo travniki , ki se nato na območju, kjer pot ponovno poteka v senci dreves, zamenjajo z ograjenimi pašniki . Opozorilo lastnika na enem od pašnikov pravi, da se tam pase tudi hud bik. Zato se izogibajte morebitnemu poskusu, da bi prečkali pašnik! Pot svojega imena ni dobila po naključju. Pri popisu ptic v Sračji dolini je bilo ugotovljeno, da na tem območju gnezdi kar 39 vrst ptic, nekaj vrst pa jih le preletava in gnezdi v okolici. Mimogrede, prijetna glasbena spremljava na celotni poti je zagotovljena.
Pot se nato začne vzpenjati in makadam počasi prehaja v kolovoz. Še pred izhodom iz senčnega zavetja dreves zaslišimo nad glavami značilno brenčanje električnih vodnikov daljnovodov. Ko se nam spet odpre razgled na Sračjo dolino, nas na vzpetini na desni strani poti kar malo grozeče pozdravita dva velika daljnovodna stebra . Daljnovoda prečkamo pred koncem Sračje doline, kjer za obronki gozdov počasi zagledamo tudi prve hiše v Rašici . Na koncu Sračje doline se ob robu gozda na našo pot z leve strani priključi pot, ki vodi proti Srednjim Gameljnam. Od tu do Rašice se pridružimo delu Poti kurirjev in vezistov, ki je hkrati tudi najdaljša slovenska transverzala. Strmina nato počasi narašča do prvih travnikov pred vasjo, od koder se nam začne odpirati lep razgled na bližnjo Šmarno goro in Škofjeloško hribovje. Tik pred vstopom v Rašico preide kolovoz v asfalt .

Rašica
Takoj se znajdemo v centru vasi. Gremo mimo gasilskega doma, velike izletniška kmetije , do cerkve sv. Križa in kapelice . Precej neopazna stoji ob cerkvi tudi stara sušilnica sadja . Naša pot se konča v križišču z asfaltirano cesto, ki pelje v Spodnje Gameljne, in potjo, ki nas vodi skozi vas proti Vrhu Staneta Kosca, kjer je tudi razgledni stolp s čudovitimi pogledi na Ljubljansko kotlino ter okoliške hribe in gore. Žal pa nas na strahote naše polpretekle zgodovine spominjata spomenik , posvečen požigu Rašice, ki je bila prva slovenska požgana vas, in spominska plošča izgnancem . Spomenik stoji ob cesti v Srednje Gameljne na začetku vasi , spominska plošča pa na gasilskem domu v vasi.

Ob vrnitvi v dolino
Po poti ob severni strani gasilskega doma se po asfaltirani cesti odpravimo proti vzhodnemu delu vasi. Na koncu vasi nas pričakata znamenje in makadam , , . Pot še na kratko poteka med njivami, travniki in pašniki, od koder lahko še zadnjič občudujemo Šmarno goro in škofjeloške vršace , nato pa zavije v gozd, kjer se razcepi , makadam pa preide v gozdno pot. Leva pot pelje proti Trzinu, mi pa sledimo desni grebenski poti, ki nas z markacijami vodi prek Straškega vrha proti Črnučam. Na poti se ustavimo ob spominskem obeležju padlemu borcu , ki je pokopan v tišini gozdov. Kadar je pot zasnežena, se pri hoji v dolino priporoča previdnost, da ne bi prišlo do kakšnega neljubega zdrsa. Ko zapustimo gozd, nas spet pričakajo visokonapetostni daljnovodi, pod katerimi po kolovozu zavijemo proti prvim stavbam v Črnuški gmajni. Pod nami leži Črnuška gmajna, v daljavi pa si lahko ogledujemo del Ljubljanske kotline, Golovec, Ljubljanski grad in Krim . Na zahodu nas še zadnjič za hip pozdravi Šmarna gora. Pri vodohranu ob poti tik nad prvimi hišami kolovoz preide v makadam, v naselju pa dokončno v asfalt. Nato prevozimo še dve ali tri ulice in že smo na izhodišču naše poti.

Črnuče
Območje Črnuč je poseljeno že od prazgodovine, saj so bila gradišča na hribu Tabor in nad vasjo Rašica, morda pa še nad Nadgorico in na hribu Lačenberg. Tod je potekala znamenita jantarska cesta z Baltika proti Sredozemlju. Kot prometno pomemben kraj so Črnuče spoznali že stari Rimljani, ki so na Savi zgradili veličasten leseni most in v bližini poštno postajo Savus Fluvius. Po propadu rimske države in selitvah narodov se kraj spet omenja leta 1322 kot Zternutss, namesto prek podrtega mostu pa so potniki prečkali deročo Savo z ladjo. Prav ladja in furmanstvo sta pripomogla k temu, da Črnuče nikoli niso postale povsem kmečko naselje. Prehod čez Savo se je izkazal tudi kot vojaško pomembna točka in večkrat v zgodovini se je dalo tukaj videti trume vojakov, ki so branile prehod. Spomnimo se Straškega hriba, ki spominja na Francoze, bunkerjev iz časov meje med nemško in italijansko okupacijo med drugo svetovno vojno in končno na barikade ob osamosvojitveni vojni leta 1991. V tridesetih letih 20. stoletja se je začela pod Črnučami naseljevati industrija, ki je povzročila preobrazbo kraja iz vasi v obmestno naselje, priseljevali so se novi prebivalci, zaselki so se širili in razvili v Črnuče, kot jih poznamo danes.
Sračja dolina
Sračja dolina, tudi dolina Črnušnjice, se razteza ob potoku Črnušnica na gričevnatem območju Rašice severozahodno od Črnuč in je rekreacijsko območje Ljubljane in območje naravnih vrednot. Zaradi prepleta močvirnatih terenov in bogatega vodnega omrežja je Sračja dolina ena izmed ekološko pomembnih predelov v regionalnem merilu in je predvidena za vključitev v Krajinski park Rašica-Dobeno.
Sračja dolina je široka položna dolina, ki se razširja jugovzhodno od Rašice ob potoku Črnušnica vse do Črnuč. Dolino je prvo izkopala Črnušnica, vendar so jo nato zasipavali potočki s svojimi naplavinami. Med ledenimi dobami je bilo zasipavanje okrepljeno, saj sta se okrepili tudi soliflukcija in denudacija okoliških hribov. V spodnjem delu doline je verjetno v geološki preteklosti Sava s prodom zajezila dolino in na območju Gmajne je verjetno nastalo jezero, pozneje močvirje. Tako so se nabirale plasti gline in šote. Da bi šlo res za zajezitev, bi lahko sklepali iz prodnatosti terase, kjer je središče Črnuč – Stare Črnuče.
Zaradi položnosti je dolina močvirna, čeprav si je Črnušnica do danes izkopala poglobljeno strugo, dolgo skoraj 2 km. Nasploh struge potočkov v spodnjem delu doline, v naselju Gmajna, drenirajo zamočvirjena tla.
Leta 2000 so na 155 ha veliki površini popisali favno (vrbnice, mladoletnice, kačji pastirji, metulji, dvoživke in ptiči) ter vegetacijo in izdelali oceno naravovarstvene vrednosti območja. Sračja dolina se je pokazala kot pomemben življenjski prostor redkih in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. Evidentirano je bilo 29 predvsem močvirnatih in mokrotnih habitatov, ki dajejo dom 272 vrstam in podvrstam praprotnic in semenk, 45 vrstam ptic, 8 vrstam dvoživk, 53 vrstam dnevnih metuljev in 6 vrstam kačjih pastirjev. Sračja dolina je predvidena za vključitev v načrtovani krajinski park Rašica-Dobeno.

Rašica
Gručasta vas leži na prisojnem pobočju enako imenovanega hriba na severnem robu Ljubljanskega polja na 430 m nadmorske višine. Kraj je bil prvič omenjen leta 1260.
Hrib Rašica je zakraseli osamelec z najvišjo točko na Vrhu Staneta Kosca (641 m), poimenovanem po narodnem heroju Stanetu Koscu (1913–1941), domačinu z Rašice. Na vrhu je visok kovinski razgledni stolp, s katerega je čudovit razgled na vse strani, najlepši pa je na Kamniško-Savinjske Alpe. Tik pod vrhom stoji Planinski dom Rašiške čete (631 m), ki ga upravlja PD Rašica iz Ljubljane - Šentvida.
Rašico so leta 1941 zasedli Nemci. Prebivalci so se kmalu pridružili narodnoosvobodilnemu gibanju. Že 24. julija 1941 je bila v rašiških gozdovih ustanovljena Rašiška četa, ki je delovala vse do Domžal, Kamnika in Kranja. Partizansko gibanje se je tako razmahnilo, da je bil 17. avgusta 1941 na vrhu Rašice ustanovljen Kamniški bataljon. Ker so Rašičani podpirali NOB, so Nemci 20. septembra 1941 vas do tal požgali, prebivalce pa izselili. Rašica je bila prva slovenska vas, ki jo je okupator požgal. Spomenik na hribčku nad cesto proti Spodnjim Gameljnam v začetku vasi priča o tem žalostnem dogodku.
Vas je bila po vojni obnovljena, v zadnjih letih pa je bilo zgrajenih tudi precej novih hiš. Večina prebivalcev je zaposlena v Ljubljani, kmetov je le še nekaj. Kraj in vrh Rašice sta priljubljena izletniška točka Ljubljančanov.

Cerkev svetega Križa
Cerkev svetega Križa je bila prvič omenjena leta 1526. Prvotna cerkev v gotskem slogu je bila v 17. in 18. stol. predelana in barokizirana. V prvi svetovni vojni je leta 1917 ta cerkev v vojne namene oddala dva zvona, ostal je le srednji zvon, težak 168 kg iz leta 1778. Leta 1924 je dobila cerkev dva nova bakrena zvona. Med drugo svetovno vojno so jo Nemci požgali hkrati z vasjo. Cerkev je bila do prve obnove leta 1968 ruševina, ostal je le zvonik. Zvonove so rešili prebivalci vasi Dobeno, ki so jih do obnove tudi hranili.
Dokončno je bila obnovljena leta 1989, o čemer priča tudi bakrena plošča pred vhodom v cerkev.

Cervantes bar
Dnevni bar na začetku poti ob Cesti v Pečale.

Panda bar
Okrepčevalnica z vrtom na začetku makadamske poti v Sračjo dolino .

Izletniška kmetija Pri Španu
Izletniška kmetija v samem središču vasi Rašica, kjer je mogoče pojesti dobro in zdravo hrano, zlasti jedi, ki so jih mestni jedilniki pozabili. V ponudbi imajo predvsem kosila, obare, žgance, koline (v sezoni), domači kruh, jabolčni zavitek, potice, krofe itd. Mogoče se je popeljati tudi s kočijo .

Slaščičarna in bistro Sweet bar
V slaščičarni ponujajo odlične sladice in domače pecivo. Izdelujejo tudi torte po naročilu .

Pizzerija Papirus
Ob Poti v Smrečje je picerija z bogatim izborom pic, testenin in okusnih solat.

Pot kurirjev in vezistov
Del naše poti pod zadnjimi daljnovodi v Sračji dolini in vasjo Rašica se prekriva s Potjo kurirjev in vezistov NOV Slovenije. Ta pot je najdaljša in po oceni mnogih tudi ena najlepših slovenskih transverzalnih poti. Spominja na organizacijo kurirskih, telefonskih in radijskih zvez v narodnoosvobodilnem boju slovenskega naroda od leta 1941 do 1945 in na kurirje in veziste, ki so v tem boju opravljali pomembne naloge, saj so prenašali in posredovali pisna, telefonska in radijska sporočila, in je živ spomenik, posvečen vsem, ki so pri opravljanju teh nalog darovali
svoja življenja.
Pot je speljana po vseh slovenskih pokrajinah od Prekmurja do Slovenske Istre v
dolžini nad 1000 km.
Pot je v celoti označena z modro-rumenimi markacijami in lepimi kažipoti, opisana pa v
vodniku Jožeta Dobnika Pot kurirjev in vezistov NOV. Kdor želi dobiti znak za
prehojeno pot, kupi tudi dnevnik, v katerega mora potem pritisniti 88 kontrolnih žigov.