SAVA II
Dolžina poti
12,2
Dolžina poti 12,2 km
Časovni obseg poti
03:00
Časovni obseg poti 03:00
Največja strmina vzpona[%]
Največja strmina vzpona: %
Največja strmina spusta: %
Povprečna strmina vzpona: %
Dolžina vzponov nad 5%: km
Najnižja točka poti: m
Najvišja točka poti: m
Višinska razlika: m
Poraba energije
2939
Poraba energije za moške: 2939 kJ (702 kcal)
Poraba energije za ženske: 2412 kJ (576 kcal)
Težavnost poti
Težavnost poti: Manj zahtevna
Kvaliteta podlage
Kvaliteta podlage: Mešanica
Primerna obutev: Pohodniški čevlji
Kratek opis

Še ena popoldanska sprehajalna pot, a nekoliko daljša kot običajno. Kar precej časa se lahko sprehajamo po njej, zato je treba začeti dovolj zgodaj, da nas ne ujame tema. Obiskali bomo srednji tok reke Save, ki – za zdaj še precej prvinska – teče skozi severne predele Ljubljane. Na poti bomo spoznali dovolj zanimivosti, da nam ne bo dolgčas, pa tudi kakšen lep in nenavaden pogled bomo ujeli. Pot je prehodna v vseh letnih časih, vendar po močnejšem dežju potrebujemo zanjo več časa, ker se moramo ogibati blatnim zaplatam.

Potek

Črnuče – Šmartno pod Šmarno goro – Tacen – Brod – Ježica – Črnuče

Povezanost in razdvojenost
Reka Sava je že od nekdaj burila duhove. Naj omenimo samo, da so po Savi in Ljubljanici potovali argonavti že v 13. stoletju pred našim štetjem, pozneje so jo uporabljali Rimljani, v srednjem veku je pomenila poglavitno prometno žilo proti Balkanskemu polotoku, vse do leta 1862 pa je bila glavna tovorna pot za naše kraje. Plovna je bila od izliva v Donavo (Beograd) do pritoka Ljubljanice v Podgradu, to je v dolžini 816 km, kar pomeni več kot 85 % njene celotne dolžine, ki znaša 954 km. Odprtje Južne železnice Dunaj–Trst je povzročilo zaton plovbe med Zidanim Mostom in Podgradom, vendar je ostala plovba še naprej intenzivna med Siskom in Zidanim Mostom. Plovba po Savi v naših krajih pa je zamrla, ko so odprli železniško progo Zidani Most–Sisak leta 1862. Povezovalna vloga reke Save se je s tem končala, ni se pa končala njena »delilna« vloga. Sava je zaradi vodnatosti, hitrosti toka in širine pomenila namreč eno največjih ovir za prosti pretok oseb in blaga v naših krajih. Prehod je bil mogoč le na maloštevilnih mestih, kjer so bili mostovi, ali pa so prevoz opravljali brodniki. V bližini Ljubljane so bila samo tri taka mesta: eno v Črnučah, drugo v Tacnu in tretje v Medvodah. No, in prav to v Črnučah si bomo podrobneje ogledali.

Savus fluvius
Tako se je reklo rimski postojanki ob Savi, nekje na širšem območju Črnuč. Čeprav je navedena v pisnih virih, je do zdaj še niso našli. Kaj pa, če uspe prav nam? Morda, saj bo današnja pot kar pravšnja za iskanje pozabljene zgodovine. Pa začnimo!
Za izhodišče si bomo izbrali parkirišče pri Savskemu mostu v Črnučah pod restavracijo s specialitetami »poševnooke« kuhinje. Tam pustimo osebno vozilo, če smo z njim, oziroma začnemo današnjo pešpot, če smo se pripeljali kako drugače. Nato se odpravimo protitočno ob bregu Save po široki makadamski poti. Za vodno pot se danes ne bomo odločili, ker jo na splošno odsvetujejo . Do prve zanimivosti se pa sploh ni treba odpravljati nikamor, ker je tu, pred našimi očmi. Gre za prehod čez Savo, ki je bil zelo pomemben že v antičnih časih. Tako pomemben, da so zanj zgradili velik most, ki je prečkal reko in segal še čez celotno poplavno ravnico ob njej. In celo tako pomemben je bil, da so za njegovo zaščito postavili obrambno postojanko, ki so jo poimenovali Savus fluvius. Točna lokacija postojanke ni znana, zato pa je lokacija rimskega mostu točno znana. Na bregu, kjer smo, je bil most postavljen 124 korakov (po 60 cm) od sedanjega cestnega mostu čez Savo, ki ga vidimo za seboj. Ko to odmerimo v naravi, pridemo do točke, ki bi ležala točno na sredini ceste čez nekdanji rimski most. Kontrola: pravokotnica s savskega brega na tej točki kaže naravnost južni vogal terase prej navedene kitajske restavracije. Če bi most še stal, bi bil zdaj visoko nad našo glavo – kakšnih 8 m. A ga žal že davno ni več. Ostali so le zgodovinski zapisi in delno ohranjeni ostanki. O obojem si lahko več preberemo na koncu tega opisa.

Ribja straža
Če že rimske straže ne najdemo več, bomo pa obiskali ribjo stražo. In to tako, pisano z velikim »S«. Odpravimo se torej po makadamski cesti ob levem bregu Save protitočno. Na poti nas spremljajo daljnovodi , številni prostori za piknike in rekreacijo , pa tudi ribičev bomo vedno našli nekaj. Najraje se zadržujejo na betonskih utrditvah ob bregu . V poletnih dneh, seveda, na sončnih peščenih brežinah kar mrgoli kopalcev. Od zaprtja večjih industrijskih obratov gorvodno oziroma njihove preusmeritve na čistejšo tehnologijo se je kakovost reke Save v srednjem toku toliko izboljšala, da je sanitarno primerna in so postale opozorilne table o nevarnosti kopanja odveč. Ko pridemo do zadnjih prostorov za piknike, se makadamska cesta konča. Nadomesti jo ožja pešpot , ki se nekoliko oddalji od brega. Kmalu se z leve prikaže manjši pritok , za njim pa ribniki. Prišli smo do brvi s pomenljivim napisom »Uporaba na lastno odgovornost!« . Najprej se nam zdi opozorilo nesmiselno, ko pa si brv pobliže ogledamo (zlasti spodnji, to je nosilni del), ugotovimo, da ni čisto iz trte zvito . Ozremo se naokoli, če je morda kje kakšen obhod. A ga ni, zato moramo naravnost po brvi. Ko smo na njej, se nam ne zdi več tako šibka, čeprav se v sredini občutno podaja ob trši hoji. Srečno prispemo na drugo stran, kjer nas le še nekaj korakov loči od rekreacijskih objektov pri Ribiškem domu »Straža« , kjer so lepo urejeni ribniki . Kdor se spozna na ribičijo, ve, da današnja pot poteka vzdolž ribolovnega revirja Sava 9, ki se začne pri Tacenskem mostu in konča pri Črnuškem. Zanj skrbi ribiška družina Straža, katere ribiški dom smo pravkar obiskali.

Vrbina in brzice
Od ribiškega doma nas popelje asfaltirana cesta . Po njej stopamo do konjeniškega centra Košir , ko se spet vrnemo na peščeno pot . Po njej nadaljujemo proti severozahodu, še preden pa se začne obračati severno proti polju, zakoračimo levo v gozd . Takoj opazimo, da je gozd umetno oblikovan, čez nekaj korakov pa nas pozdravijo vrata z napisom »Makoto – park borilnih veščin« . No, takrat, ko je nastal ta potopis, park še ni bil dokončan. Skozi gozd vodi več poti, a se vse – razen ene – slepo končajo. Tista ena pa nas bo popeljala do naslednje zanimivosti: vrbine . To je obrežni gozd ali grmovje, ki ga pretežno sestavljajo vrbe. Zelo pomemben je za obrečni ekosistem, saj njegove korenine delujejo kot filter, ki skrbi za čiščenje vode. Najlaže si ga ogledamo, če takoj za parkom borilnih veščin zavijemo levo proti Savi. Ta pot se na obrežju sicer slepo konča, a je zanimiva, zato se splača narediti ovinek. Sprva po peščeni, nato pa po betonski poti hitro pridemo do obrežja. Ves predel ob poti je porasel z vrbami, ki tvorijo pravi gozd. Tu in tam so čistine, na katerih se pase živina . Tik ob Savi opazimo izvir , naravnost pred seboj pa brzice . Nato pa stopimo na brežino, utrjeno z betonom, ki se razteza levo in desno od brzic. Običajno je precej obljudena. Na njej se zadržujejo sprehajalci, ribiči , radovedneži, kakršni smo mi, včasih pa se najde tudi kak umetnik , ki poskuša na slikarsko platno ujeti šumenje vode na brzicah,v ozadju pa Šmarno goro in Grmado . Brzice na tem mestu (pa tudi tiste, ki smo jih videli do zdaj na naši poti) niso naravnega izvora. Izdelali so jih zaradi negativnih vplivov regulacije Save v preteklosti, zlasti pa zaradi gradnje zgornjesavskih elektrarn Moste, Mavčiče in Medvode, ki zadržijo pretežni del materiala, ki ga je prej nosila Sava s seboj in ga odlagala v nižje ležeče predele. Ker je Sava precej hitra reka in ker ne nosi več materiala s seboj, spodkopava bregove in poglablja strugo v srednjem toku, zato je upadla gladina podtalnice na Ljubljanskem polju. Zaradi umetnih brzic sta se zmanjšala hitrost pretoka Save in poglabljanje struge. Brzice tudi izboljšajo preskrbljenost vode s kisikom in so zato pomembne za živelj v reki.

Tacenski Brod
Ko si ogledamo brzice, se vrnemo do točke, na kateri smo zapustili današnjo pot. Tam seveda zavijemo levo in nadaljujemo peš skozi redek mešani gozd. Na koncu se znajdemo na križišču. Še enkrat zavijemo levo in po približno 100 korakih desno. Če bi šli naravnost, bi se znašli na območju zapuščene gramoznice , od koder bi se morali vrniti, saj se tam pot konča. Po pravi poti pa lepo in hitro nadaljujemo proti Šmarni gori. Vmes večkrat prečkamo kakšen daljnovod , ki jih je tu v izobilju. Proti koncu gozdne poti se sprehodimo še mimo Kinološkega društva Šmarna gora - Tacen , nato pa pot zavije na gozdni rob, po katerem poteka vse do avtoceste. Ta del ponuja nenavadne in lepe poglede na Storžič, Kamniške Alpe, Šmarno goro in cerkev sv. Martina v Šmartnem pod Šmarno goro . Pod avtocesto je urejen podhod, nadaljevanje poti pa nas – spet ob gozdnem robu – pripelje do naselja Tacen. Mimo novejšega naselja pridemo do Koširjeve gostilne , domačije (Tacenski dvor) in do naslednjega prehoda čez Savo, ki si ga tudi velja pobliže ogledati. Ta prehod je bil v nasprotju s Črnuškim od nekdaj mogoč le z brodom. Reklo se mu je seveda Tacenski brod. Kako značilen je bil za te kraje, pove že dejstvo, da se celotno naselje na desnem bregu Save imenuje Brod, medtem ko je naselje na levem bregu obdržalo ime Tacen – torej iz »Tacenski brod« v »Tacen« in »Brod«. Delovanje broda na tem mestu je bilo opisano že v 12. stoletju, medtem ko je kraj dobil prvi most čez Savo leta 1844. Ta most je bil zaseben in je bilo za njegovo uporabo treba plačevati mostnino. Danes je drugače. Prehod čez most je brezplačen, zato lahko mirno prečkamo Savo . Za seboj pustimo Tacen, ki je sicer znan po sodarjih, tudi »pintarji« imenovanih. Obrt je bila močno razširjena od sredine 18. stoletja naprej, zamrla pa je na začetku 20. stoletja.

Ob drugem bregu nazaj
Takoj za mostom zavijemo z glavne ceste levo na ozko lokalno ulico . Prometni znak pred njo opozarja, da je slepa. A to velja le za avtomobile, teh pa niti ne želimo. Brez skrbi nadaljujemo pot mimo hiš (in skoraj čez neko dvorišče), nato pa po isti ulici, Ob Savi se ji reče, napredujemo proti gorenjski avtocesti. Malo pred njo z asfaltirane ceste zavijemo na makadam , se spustimo pod avtocestni most in pri zadnji hiši poiščemo ožjo pot, ki vodi v gozd.

Privede nas do rečnega obrežja, po katerem nekaj časa hodimo mimo opuščenih vojaških skladišč nekdanje JLA, nato pa pridemo do gramoznice oziroma separacije. Naša pot se nadaljuje med ograjo obrata in rečnim bregom pod nami. Do separacije pripelje tudi široka makadamska cesta, in če bi šli po njej, ne bi bilo nič narobe. Kar trikrat bi morali zaviti levo, da bi se po trasi daljnovoda vrnili na obrežno pot. Ta ovinek je smiseln, če se nam ne da hoditi po gozdnem delu današnje ture, kjer je pot najslabše shojena. Če pa nas nekoliko zaraščena pot ne moti, se od separacije odpravimo naravnost v gozd in se prebijmo do daljnovodne trase, od koder je pot spet boljša. Ta del poti je najbolj dolgočasen. Dolg je malo več kot 2 km in vseskozi poteka po gozdu. Reki se približa samo enkrat, in to na tistem delu, kjer so brzice, ki smo jih že obiskali na nasprotnem bregu. Veliko poti in stezic je v tem gozdu, zato ni težko zaiti. Ampak brez skrbi! Prav daleč ne vodi nobena. Najbolje je, če gremo po najširši oziroma najbolj uhojeni poti, ki je hkrati najbliže bregu. Tako bomo zanesljivo in najprej prišli do točke, kjer se gozd konča, pojavijo pa se spet rekreacijske površine in prostori za piknike. Pri zadnjem, največjem, se spet približamo obali reke, nato pa se mimo teniških igrišč napotimo proti Ježici – spet kolikor je mogoče ob obali. Ko med drevjem pred sabo zagledamo Črnuški most, zavijemo desno in se skozi gozd vzpnemo na parkirišče pri Avtošoli Ježica. Od tam ni več daleč do izhodišča. Poiščemo priključek na cesto, se po njej vrnemo do krožišča Dunajska/Obvozna in po mostu čez Savo na drugo stran. Pri semaforju zavijemo levo in še enkrat levo – pa smo tam, kjer smo začeli!

»Klobasa je zašpiljena,« porečemo, ko se vse takole lepo in srečno zaokroži ali bolje »zaklobasi« po več kot 12 prehojenih kilometrih. Zdaj, ko je pot za nami, pa bi si res lahko privoščili nekaj zašpiljenega za pod zob. Vrhunec kulinaričnih užitkov obljubljajo z »zašpiljeno dobro« kranjsko klobaso, a dvomimo, da kaj takega ponujajo v bližnji kitajski restavraciji. No, špile (palčke) nedvomno premorejo, samo še nekaj mesnega naročimo, pa smo zadeli bistvo. Dober tek!

Poplavljanje Save
Sava je v preteklosti tekla po širši poplavni ravnici, zato je bilo njeno prečkanje še toliko neprijetnejše in nevarnejše. Stalne poplave so botrovale regulaciji reke, ki so jo skušali obojestransko omejiti v ožjo strugo. V času večjih regulacijskih del, povezanih s protipoplavno obrambo Ljubljane, ki so potekala v drugi polovici 18. stoletja, so velik del poplavnega območja nad Črnučami zasuli. Dodatno zasutje so izvedli v začetku 20. stoletja. To je sicer omejilo poplave, vendar je hkrati pospešilo tok reke, ki je začela odnašati material in poglabljati strugo. Da bi reko spet upočasnili, so na več mestih izvedli umetne brzice iz nasutih skal. Zdaj Sava teče čez te in še čez naravne brzice, ki so nastale na mestih, kjer so prišli na površje pragovi iz sivega skrilavca. V srednjem toku so brzice na treh mestih: v Medvodah, Tacnu in Črnučah. Ta mesta so v preteklosti uporabljali za prečkanje reke bodisi z brodom bodisi z mostom.

HE Brod
Izobilje vodne sile na Savi, krajevna potreba in neposredna bližina Ljubljane so spodbudili Ignacija Česnja, da je leta 1908 zgradil elektrarno na Brodu. Imela je moč 200 HP. Nanjo je bila, poleg drugega, priključena tudi električna cestna razsvetljava novega mostu v Tacnu. Leta 1928 so naprave povečali na 1200 HP, letna kapaciteta pa je narasla na 6.500.000 KWh. Leta 1934 je bila z daljnovodom povezana z ljubljansko mestno elektrarno na lokaciji ob današnji Slomškovi ulici. HE Brod izkorišča 2 m vodnega padca, ki prek dveh Francisovih turbin poganja dva generatorja, ki imata po 510 kW nazivne moči. Pri pretoku 2 x 12 m3/s proizvaja približno 1 MW moči, torej jo lahko po današnjih merilih uvrstimo med t. i. male hidroelektrarne. Približno 800 m protitočno je predvidena gradnja nove HE Tacen, ene od devetih ali desetih predvidenih elektrarn na srednji Savi.

Most čez Savo v Tacnu
Prečkanje reke na tem mestu je bilo v pisnih virih prvič omenjeno že v 12. stoletju, verjetno pa je dejavnost živela že prej. Brodniki so uporabljali posebne, krajevno značilne čolne s ploskim dnom, ki so bili okoli 8 metrov dolgi in so lahko sprejeli do šest potnikov ali ustrezno količino tovora (približno 500 kg). Tak čoln sta upravljala dva brodnika, eden spredaj in drugi zadaj. Pri tem sta ga premikala in usmerjala z dolgima drogovoma, ki sta ju opirala v rečno dno. Za svoj trud sta seveda prejela plačilo, približno po en evro današnjega denarja na osebo (izračunano na podlagi tedanje in zdajšnje cene kruha). Kadar pa so bile vode visoke in zime hude, ko je reka nosila ledene plošče ali celo zamrznila, pa ni bilo mogoče prečkati reke. Brodarjenje se je v Tacnu končalo, ko je baron Franc Lazarini, smledniški graščak, iz lastnih sredstev postavil lesen most čez Savo. Na podlagi cesarskega dekreta je bilo treba za njegovo uporabo plačati mostnino, in sicer v enakem znesku, kot je veljal za brod. Ko so odpravili fevdalne pravice leta 1848, so uporabniki mostu pričakovali, da bo odpravljena tudi mostnina. Pa ni bilo tako. Plačilo mostnine je ostalo obvezno do leta 1907, ko je narasla voda odnesla del mostu. Da bi ohranil prehod čez reko, je baron Lazarini pri lokalnih ribičih najel čoln, da bi zanj opravljal brodarsko službo. A čoln je bil premajhen in nevaren, zato se je takratna ljubljanska oblast odločila zgraditi nov javni most. Imenovali so ga Cesarjev most, ker je polovični delež za njegovo gradnjo prispevala dunajska vlada. Imel je jekleno konstrukcijo, ki je slonela na dveh kamnitih nosilcih, ponašal pa se je tudi z električno razsvetljavo. Svojemu namenu je služil do leta 1978, ko ga je nadomestil zdajšnji železobetonski most.

Kajakaški center Ljubljana
Na skalnatem pragu, po katerem teče Sava v brzicah, je nekoč na levem bregu stal mlin. Leta 1928 pa so na desnem bregu zgradili še elektrarno in zapornico za dovod vode. Oboje je že od nekdaj predstavljalo izziv za kajakaše, ki so se poskušali najprej na levem bregu (pri mlinu), pozneje pa tudi na zapornici pri hidroelektrarni. Tu so prirejali slalomske tekme, prva je bila leta 1939. Čeprav so začeli tekmovati pod zapornico, je bila to za takratne čolne huda preizkušnja, saj jih je od šestnajst prijavljenih tekmo končalo samo devet. Boljša oprema in večje znanje sta botrovala uspešnim poskusom spuščanja prek zapornice, zato so leta 1952 začeli tekmovati čez zapornico. To je bilo zaradi velike sile padajoče vode nevarno, zato so na mestu, kjer je voda udarjala ob tla, naredili umetno leseno dno, kar je nekoliko umirilo pretok. Tako dno pa seveda ni zdržalo več kot le nekaj dni, zato je bilo treba izdelati novo pred vsako tekmo. Tekme so po letu 1953 postale pogostejše, s tem pa so naši kajakaši pridobili dovolj izkušenj in ugleda, da so leta 1955 Sloveniji zaupali organizacijo svetovnega prvenstva, ki je potekalo od 29. do 31. 7. 1955. Formalni organizator prvenstva je bila Brodarska zveza Slovenije, vendar je večino priprav in organizacije izvedel Kajak kanu klub Ljubljana. Na prvenstvu so se pomerili tekmovalci iz štirinajstih držav, tekme pa si je ogledalo 15.000 ljudi, kar je bilo za tisti čas neverjetno veliko. S tem prvenstvom je proga v Tacnu zaslovela kot ena najlepših, a najtežjih na svetu.

Rimski most v Črnučah
Za Rimljane je bil prehod čez Savo v Črnučah tako pomemben, da so zgradili most. Sava je bila tedaj veliko bolj divja in je pogosto poplavljala obrežno ravnico (danes je ni več). Da bi se temu izognili, so zgradili most čez celotno poplavno ravnico, zato je njegova dolžina znašala kar 300 m. Lesena konstrukcija, ki je bila široka 8 m (ne dosti manj kot današnji most), je počivala na 26 kamnitih opornikih, visokih do štiri nadstropja (okoli 10 m). Most so zgradile rimske legije približno ob istem času, ko so gradili Emono. Bil je tako pomemben, da so za njegovo obrambo postavili tudi vojaško postojanko Savus fluvius. Danes ni več sledu niti o mostu niti postojanki. Za postojanko sploh ne vemo, kje naj bi bila, z mostom pa je drugače. Nekateri podporni stebri so se ohranili vse do leta 1911, ko so enega celo dvignili in ga prenesli v Križanke. Zgrajen je bil iz sivih apnenčevih blokov iz trzinskega kamnoloma, ki so bili med seboj povezani z železnimi palicami, zalitimi s svincem. Notranjost podpornika je bila zapolnjena z lomljenimi skalami in zalita z apneno malto. Cel podpornik je bil širok 3,45 m (mišljena je dimenzija v smeri vožnje prek mostu), dolg 8,0 m (toliko je bila široka cesta, ki je vodila čez most) in visok 9,7 m. Na strani, kjer je vanj udarjala reka, je bil priostren, da je lažje prenesel udarce drevesnih debel in ledu, ki jih je nosila voda. Stal je prav blizu današnjega, le kakšnih 70 m gorvodno. Po njem je potekala pomembna cesta prek Gameljn proti Gorenjski in Mengšu ter Trzinu.

Gostilna Košir, Tacenska 142, 1211 Tacen pri Ljubljani
Tip: gostilna. Gostinska ponudba: domača slovenska prehrana, malice, kosila. Posebnosti: parkirišče, otroško igrišče, gostilna odprta vse dni v tednu.

Okrepčevalnica Žibert, Tacenska 118, 1000 Ljubljana
Tip: gostilna. Gostinska ponudba: slovenska kuhinja, tradicionalno nedeljsko kosilo in malice.

Azijska restavracija Veliki Hong Kong, Gameljska cesta 1, 1000 Ljubljana
Tip: restavracija. Gostinska ponudba: tradicionalna kitajska in mongolska kuhinja. Posebnosti: veliko parkirišče, zanimiv moderen ambient.

Pot je prehodna v vseh vremenskih razmerah, razen ob visoki vodi, ko postanejo odseki tik ob reki nekoliko neprijetni. Pogosto se tudi dogaja, da visoke vode spodjedo breg, po katerem poteka pot, zato je takrat potrebna velika previdnost. Za trmaste je pot prevozna tudi z gorskim kolesom, le manjše dele poti je bolje opraviti peš. Ena taka pot vodi po brvi pred ribiškim domom Straža, kjer je tako in tako potrebna previdnost, tudi kadar gremo peš, druga pa po močno spodjedenem bregu pred teniškimi igrišči na desnem bregu (blizu Ježice). Bližnji ogled brzic je priporočljiv le, kadar je vodostaj normalen.