LISICA IN OREL
Dolžina poti
10,8
Dolžina poti 10,8 km
Časovni obseg poti
03:30
Časovni obseg poti 03:30
Največja strmina vzpona[%]
19
Največja strmina vzpona: 19 %
Največja strmina spusta: 10 %
Povprečna strmina vzpona: 9 %
Dolžina vzponov nad 5%: 3,00 km
Najnižja točka poti: 513 m
Najvišja točka poti: 293 m
Višinska razlika: 446 m
Poraba energije
3429
Poraba energije za moške: 3429 kJ (819 kcal)
Poraba energije za ženske: 2814 kJ (672 kcal)
Težavnost poti
Težavnost poti: Srednje zahtevna
Kvaliteta podlage
Kvaliteta podlage: Mešanica
Primerna obutev: Pohodniški čevlji
Kratek opis

Razgibana krožna pot vodi po hribovitem zaledju Lavrice med Orlami in Lisičjem, ki se spogledujeta čez dolino. Pot je zanimiva v vseh letnih časih: spomladi in poleti cvetijo travniki in polja, jeseni se obarvajo gozdovi. V prvem delu se pot z Orel spusti proti Lavrici in prečka dolino, v drugem delu se razgibano vzpenja na Lisičje, prečka avtocesto, se nekoliko strmeje vzpne pod Molnikom in nato vrne do kamnoloma pri Orlah – našem izhodišču. Z Orel se odpirajo razgledi na Ljubljansko barje in Lisičje, z Lisičja pa na preval med Sostrim in Lavrico ter Orle.

Potek

Orle – Sela pri Rudniku – Lavrica, Zadnja vas – Lavrica, Srednja vas – Lisičje – (Molnik) – Orle

Orel opazuje lisico
Pot začnemo pri kamnolomu na Orlah. Do izhodišča se pripeljemo z avtom – iz smeri Podmolnika, Rudnika ali Lavrice se povzpnemo navzgor do prevala med Sostrim in Lavrico in se usmerimo na pot proti Molniku. Avto pustimo na manjšem neurejenem parkirišču ob robu kamnoloma in se pripravimo na pot: malica, pijača, pohodna palica v eno roko in dobra volja v drugo, iz avta pa pospravimo vse stvari, ki bi utegnile privabiti nepridiprave.
Vasi, razgledi in prijazni ljudje polepšajo prvi del naše poti. S prevala se po asfaltni cesti mimo sadnih dreves in kozolcev , sprehodimo do vasi Orle. Po dobrih 200 m na levi opazimo spomenik v spomin na zadnje boje za osvoboditev Ljubljane maja 1945 . Pred Orlami se nekoliko razglejmo proti jugu. In že vidimo pred seboj prva hriba, kamor smo namenjeni . Na desni je Javornikov hrib z ravno gozdno poseko zaradi daljnovoda, malo nižje pa je travnata zaplata s sadovnjaki in nekaj hišami, ki so del zaselka Lisičje. Lisičje? Je ime povezano z gobami lisičkami ali zvitimi lisicami, ki se potepajo po gozdovih? To in še kaj bomo na drugi strani doline odkrili nekoliko pozneje.
Orle so obcestna vas nizkih hiš, ki ponekod prehaja v gručasto naselje. V križišču pri »telegraf štangi«, na kateri je pritrjena oznaka za mednarodno Jakobovo pot , zavijemo desno po poti mimo sadovnjaka in starih domačij ter čez 200 m spet pridemo na glavno cesto. V naslednjem križišču, pri starem gospodarskem poslopju , zavijemo levo navzdol na polja pod vasjo.
Asfaltirana cesta se kmalu spremeni v poljsko pot, ki nas vodi naravnost po robu reliefnega pomola in se nato spusti proti dolini skozi gozdič. Krajina je slikovita, z obdelovalnimi površinami, živicami, gozdnim robom in posameznimi gručami dreves, ki nam ob poti za nekaj korakov ponudijo senco. Ob izhodu iz gozdiča se priključimo desno na makadamsko cesto, mimo poligona za motokros in nadaljujemo pot skozi podvoz pod avtocesto proti Selam. Na levi se nekje med drevesi vije potok Grivka.

Dvakrat čez dolino
Cesta skozi dolino je ravninska, pločnika nima, vendar je dovolj široka, da lahko mirno hodimo ob njenem robu. Proti koncu Sel v križišču zavijemo desno in mimo kmetij , prečkamo polja v dolini. Sredi doline je na levi pod brezami grob borcev NOB , zadaj v daljavi pa Krim, ki se vzpenja nad Ljubljanskim barjem. Nekaj metrov naprej se cesta v ovinku strmo dvigne v Srednjo vas oz. Lavrico, Lavrica namreč med drugim vključuje dve nekdanji naselji: Srednja in Zadnja vas. V Lavrici gremo po glavnih ulicah, Srednjeveški in Kamnikarjevi, nato pa pri šoli zavijemo levo čez parkirišče in med bloki nove stanovanjske soseske dolino prečkamo še drugič. Ko pridemo na Jagrovo ulico, zavijemo levo in se ob vznožju Šeparjevega hriba v senci dreves usmerimo nazaj proti severu in Selam.

Lisica opazuje orla
V križišču pod stebrom daljnovoda smo le 100 m od vasi Sela in poti, po kateri smo že hodili. Nad vasjo ugledamo preval med Sostrim in Lavrico, s katerega Orle budno spremljajo dogajanje v dolini . Tokrat ne zavijemo v vas, temveč desno na star kolovoz in v gozd .
V začetku se dobrih 100 m strmo vzpenjamo in na razpotjih ubiramo levo pot . Ko pridemo na sleme, z glavne poti izberemo bližnjico po ozki shojeni poti na vzporedno glavno pot , ki na sleme vodi s Šeparjevega hriba – Čemšeniška pohodna pot. Na slemenu si lahko spočijemo in pomalicamo na klopi , smeti pa seveda spravimo v žep in odnesemo s seboj! Na slemenu na razcepih izbiramo desno smer, pri orientaciji pa nam pomagajo tudi oznake za Čemšeniško pohodno pot, ki jim sledimo . Jeseni se nam pod nogami kotalijo kostanjeve ježice, levo in desno od poti pa rastejo najrazličnejše vrste gob . Marsikatere med njimi so strupene, zato si jih samo od blizu oglejmo.
Iz gozda pridemo na asfaltirano cesto, po kateri se levo navzdol spustimo do zaselka in dvorca Lisičje. Malo pred zaselkom se pod daljnovodom ozremo levo. Nad hišami lahko v daljavi vidimo preval med Sostrim in Lavrico, kamnolom na desni in Orle na levi strani . Stojimo na točki, ki smo jo na začetku poti opazovali z Orel. Dvorec Lisičje stoji na koncu zaselka , . Zgrajen je bil v 16. stoletju in se je prvotno imenoval Geierau, kar pomeni »jastrebji log«, ker pa je bilo v bližnjih gozdovih veliko lisic, so ga domačini oklicali za Lisičje. Ime se je ohranilo do danes. Dvorec je obkrožal v tistih časih največji cvetlični, botanični in sadni vrt na Kranjskem. Na izjemen vrt spominjata mogočni lipi na severni strani dvorca .

Pod Molnikom nazaj do kamnoloma
Od dvorca že vidimo in slišimo dolenjsko avtocesto. Po kratki ovinkasti cesti se počasi spustimo do avtocestnega useka, nato pa po makadamski poti z roba useka strmo navzdol na nadvoz čez avtocesto. Na drugi strani se strmo vzpnemo, malo razgledamo naokrog , potem pa jo uberemo v gozd na pobočja Molnika. Pot je razgibana, na krajših odsekih precej strma. Sledimo oznakam za Čemšeniško pohodno pot, pod vrhom Molnika, ko se priključimo glavni poti na Molnik, pa se spustimo levo navzdol . Na poti srečamo pohodnike, gorske kolesarje in zanimiva bitja na »dveh nogah« .
Po dobrih 10 minutah iz gozda stopimo na pot ob robu kamnoloma pri Orlah in se vrnemo na izhodišče. Preden se odpeljemo, lahko posedimo pod drevesom na klopi in se še enkrat razgledamo po dolini.

Orle
Obcestna vas, ki ponekod prehaja v gru│asto. V srednjem veku je bila razdeljena med gospostvi kranjskega vicedomskega urada in de゙elnega glavarstva za Kranjsko, kasneje pa je pove│ini pripadala nemレkemu viteレkemu redu iz Komende. Orle so dale│ naokoli poznane po │eレnjah, katerih nasade redno obnavljajo, pred cvetno nedeljo pa mnogi vaレ│ani pletejo tradicionalne velikono│ne butarice iz pobarvanih lesnih oblancev, ki jih zlasti radi kupujejo Ljubljan│ani. Vas je znana tudi po sklepnih bojih druge svetovne vojne med nemレkim okupatorjem in slovensko partizansko vojsko v prvih dneh maja 1945, o │emer pri│a spomenik pod vasjo.

Mednarodna Jakobova pot
Na Orlah lahko sledimo oznakam za mednarodno Jakobovo pot (レpansko El Camino de Santiago). Sveti Jakob, zavetnik romarjev in popotnikov, je eden od dvanajstih Kristusovih apostolov. Jakobova pot je skupno ime za ve│ romarskih poti, ki so vodile do svetiレ│a svetega Jakoba v Composteli (Santiago pomeni sveti Jakob). Cerkev je v Galiciji na severozahodu ハpanije in je bila poleg Rima in Jeruzalema najve│je krレ│ansko romarsko svetiレ│e. Za pot pri nas skrbi Druレtvo prijateljev poti sv. Jakoba v Sloveniji.

Dvorec Lisičje
Prvi dvorec je bil zgrajen sredi 16. stoletja in se je prvotno imenoval Geierau, kar pomeni "jastrebji log", doma│ini pa so mu zaradi lisic v bli゙njih gozdovih pravili Lisi│je. Okoli dvorca je bil urejen velik vrt in park, ki ga je Janez Vajkard Valvasor opisal kot kraj "kjer si Flora prilaレ│a mi│no gospostvo in krono nad pisanim krajem veselja in radosti s kar najbolj redkimi cvetlicami". Cvetli│no in sadno razkoレje je naredilo tako mo│an vtis na dr゙avnega kneza Janeza Vajkarda Auersperga, pomembnega ministra avstrijskih cesarjev, da je zadnja leta ゙ivljenja pre゙ivel v dvorcu. Pozneje je dvorec prehajal iz rok v roke, saj so ga kupovali in prodajali celo na dra゙bah. Zadnja lastnica pred drugo svetovno vojno je bila Angle゙inja Mary Lloyd iz Trsta in takrat je imel dvorec レe razkoレno notranjo opremo, veliko starin, bogato knji゙nico ter opremljeno kapelo. Po letu 1945 je dvorec propadal, leta 2006 ga je od Arhiva Republike Slovenije odkupila Ob│ina ハkofljica, delno pa je bil obnovljen v letu 2010. Na notranjem dvoriレ│u ob│asno potekajo kulturno-etnoloレke prireditve.

Dolenjska avtocesta
Ob gradnji dolenjske avtoceste pod Molnikom niso kopali predora, pa│ pa so se zaradi ugodne peレ│ene geoloレke zgradbe raje odlo│ili za usek, saj so s tem sproti pridobivali gradbeni material. Izkopali so kar dva milijona kubi│nih metrov peska. To je najve│ji cestni usek v Sloveniji.

Klub Ranč Orle, Orle 23
Na ranču obvladajo vse, kar je povezano s konji in jahanjem.

 

Na Lisičje vodi več poti. Če morda zaidemo s pohodne poti, pridemo do Lisičja nekoliko severneje ali južneje od začrtane poti. Pazimo samo, da nas ne zanese proti jugu na Šeparjev hrib.
Pod Molnikom pozorno spremljajmo oznake za Čemšeniško pohodno pot, ker tudi tu poti potekajo v več smereh. Oznake se ponekod ne vidijo najbolje, saj so narisane visoko na deblih dreves ali celo nekaj metrov za razcepom, na poti, ki ji moramo slediti.
Del dvorca Lisičje je v slabem stanju, zato je približevanje dvorcu omejeno.

Pohod po Čemšeniški grajski poti
Tradicionalni vodeni pohod je vsako prvo soboto v oktobru.

Dan Lavrice
V juniju je vsako leto Dan Lavrice z obilico prireditev in dogodkov.

Molniški tek
V Zadvoru je v aprilu tradicionalni Molniški tek na različne razdalje za vse starostne kategorije.