RAŠIŠKI TRIKOTNIK
Dolžina poti
27,4
Dolžina poti 27,4 km
Časovni obseg poti
02:00
Časovni obseg poti 02:00
Največja strmina vzpona[%]
2
Največja strmina vzpona: 2 %
Največja strmina spusta: 3 %
Povprečna strmina vzpona: 2 %
Dolžina vzponov nad 5%: 0,70 km
Najnižja točka poti: 342 m
Najvišja točka poti: 295 m
Višinska razlika: 172 m
Poraba energije
4070
Poraba energije za moške: 4070 kJ (972 kcal)
Poraba energije za ženske: 3316 kJ (792 kcal)
Težavnost poti
Težavnost poti: Srednje zahtevna
Kvaliteta podlage
Kvaliteta podlage: Asfalt
Primerno kolo: Cestno kolo
Kratek opis

Pot poteka po nezahtevnem terenu z rahlimi vzponi. Večji del trase je speljan po glavnih, precej
prometnih cestah, manjši del pa poteka po kolesarskih stezah.

Potek

Parkirišče pred pokopališčem v Šmartnem pod Šmarno goro-Povodje-Skaručna – Vesca-Selo pri Vodicah-Koseze-Mengeš-Loka pri Mengšu-Trzin-Črnuče-Spodnje Gameljne-Srednje Gameljne-Zgornje Gameljne-Šmartno pod Šmarno goro

Šmartno pod Šmarno goro
Izhodišče poti je parkirni prostor pred pokopališčem v Šmartnem pod Šmarno goro .
Šmartno pod Šmarno goro je obmestno naselje v neposredni bližini Ljubljane. Cerkev sv. Martina , ki stoji na dominantni legi, je proglašena za umetnostni spomenik. Prvič se omenja že leta 1296, kot samostojna duhovnija. Sedanja cerkev z masivnim zvonikom je bila sezidana leta 1841.
Obrnemo se proti severu in se skozi Šmartno zapeljemo proti naselju Povodje. Malo pred Povodjem prečkamo gorenjsko avtocesto. Zdaj vozimo po glavni cesti, ki je precej prometna, zato moramo biti pri vožnji previdni, saj cesta nima kolesarskega pasu. Takoj ko prečkamo avtocesto, se na desni odcepi stranska pot proti ribogojnici , kjer stoji spomenik starosti slovenskega organiziranega ribištva Ivanu Franku . V ribogojnici lahko kupite povsem sveže ribe.

Od Povodja v Mengeš
Če nas ribogojnica ne zanima, kolesarimo naprej do zelo razpotegnjene vasi Skaručna , kjer pri kužnem znamenju zavijemo v desno na nekoliko ožjo in tudi manj prometno cesto in gremo mimo cerkve sv. Lucije iz leta 1748 proti Mengšu.
Na levi strani ceste v naselju Vesca pri odcepu ceste za Polje pri Vodicah je spomenik NOB .
Nato sledi gručasto naselje Selo pri Vodicah . Sredi vasi – vendar ne čisto ob naši trasi – stoji spomenik borcem Rašiške čete , padlim v boju z okupatorjem septembra in oktobra leta 1941.
V Kosezah se z desne strani priključimo na cesto Vodice–Mengeš v smeri proti Mengšu. Ta del poti je večinoma senčen, saj teče cesta do Mengša skoraj ves čas skozi gozd. Kmalu zatem ko prečkamo Pšato, pridemo do križišča z glavno cesto Trzin–Brnik, kjer zavijemo na desno.

Skozi Mengeš in Trzin
Mengeš , danes lepo urejeno mestno naselje, spada med najstarejše kraje v Sloveniji. Srednjeveški Mengeš se v virih prvič omenja že leta 1154 zaradi gradu, na katerem je imel svoj sedež vitez Mengeški. Naselje se je delilo na Mali Mengeš, ki so ga, ker je bil del cerkvene posesti, v 14. stoletju imenovali Farovška vas, in na Veliki Mengeš, ki so ga imenovali tudi Gorenji Mengeš.
Že v Valvazorjevem času se je v Mengšu začela razvijati obrt, zlasti lončarstvo, pečarstvo in slamnikarstvo. Zanimivo je, da je bilo sredi 19. stoletja v mestu 83 obrtnih delavnic in kar 25 gostiln.
Od leta 1884 deluje v Mengšu tudi ena najstarejših godb na Slovenskem. Zanimiva je cerkev sv. Mihaela z znamenito Plečnikovo krstilnico. V Mengšu so tudi rojstna hiša in spomenik baročnega slikarja Franceta Jelovška in pisatelja Janeza Trdine, kulturni dom, kjer ima sedež Špas teater, pa Ravbarjev in Staretov grad, smučarski skakalni center, velnes center ŠC Harmonija in verjetno bi se našlo še kaj zanimivega.
Ko zapustimo Mengeš, nadaljujemo pot proti Trzinu mimo Loke pri Mengšu. Na desni strani vidimo znamenito cerkev sv.Primoža in Felicijana , ki je zdaj lepo obnovljena. Cerkev je kulturni spomenik, v njej prirejajo tudi koncerte zborovske in komorne glasbe.
Malo naprej zagledamo obnovljen grad Jablje . Grad ob vznožju Rašice zgodovinski viri omenjajo že v 14. stoletju. Sezidali so ga grofje Lambergi, ki so jim sledili različni lastniki. Bogata notranja oprema s slikami, tapetami in stenskimi slikarijami se je po drugi svetovni vojni »porazgubila«, saj je bil grad takrat namenjen različnim dejavnostim.
Vredno si je ogledati poročno dvorano z Jelovškovimi freskami, dvorano za prireditve in grajsko dvorišče z arkadami.
Kmalu zatem, ko zapustimo grad, prispemo do prvih trzinskih hiš.
Trzin , nekoč srednje velika vas pod hribom Onger na skrajnem južnem delu Mengeškega polja, se je v zadnjih dveh desetletjih spreminil v mestno naselje. V industrijski coni Trzina je okoli 600 podjetij, ki imajo pomembno vlogo v slovenskem gospodarstvu.
Najstarejši del naselja se stiska okrog cerkve sv. Florijana , ki se omenja že leta 1301.
Med vojno za Slovenijo leta 1991 je prav v Trzinu prišlo do enega najhujših spopadov med enotami Teritorialne obrambe in oklepno enoto jugoslovanske armade.
Zdaj vozimo mimo gostilne Pr Jakov Met in gostilne Pr Narobetu , ki sta na desni strani ceste, na levi pa opazimo kužno ali mrliško znamenje . Kolesarimo mimo občine in tik pred glavno cesto Domžale–Ljubljana zavijemo na desno na Ljubljansko cesto ter mimo centra Ivana Hribarja, pred katerim je fontana, pridemo do mostu, kjer opazimo spominsko obeležje iz vojne za Slovenijo. Pot nadaljujemo po Ljubljanski cesti preko reke in naprej do križišča, kjer zavijemo v desno in kmalu nato v levo na Kidričevo ulico. Kolesarimo do konca Kidričeve ulice in zatem nadaljujemo vožnjo po pešpoti do Blatnice, trzinske obrtno-industrijske cone.
Peljemo se mimo bistroja Mojca in piramide , v kateri je gostilna Pečjak, prečkamo Dobravo in po Motnici pridemo do konca obrtno-industrijske cone. Naposled dosežemo kolesarsko stezo. Ta najprej teče po desni strani štiripasovne ceste, nato prečka semafor in gre naprej po levi strani cestišča ter nas končno pripelje do križišča, kjer zopet prečkamo štiripasovnico in se zapeljemo v Črnuče.

Črnuče, Gameljne in nazaj na izhodišče
Črnuče so predmestno naselje Ljubljane. Osrednji del naselja leži ob nekdanji glavni cesti Ljubljana–Maribor.
Peljemo se po kolesarski stezi. Če nam čas dopušča, si lahko ogledamo cerkev sv. Simona in Jude , ki so jo po ljubljanskem potresu 1895 na novo pozidali, ali spomenik žrtvam NOB , ki stoji tik ob cesti. Žejo si lahko potešimo v gostilni Rogovilec ali v Aeroklubu Havana .
Ko se pripeljemo do mostu preko reke Save, zavijemo na desno proti Gameljnam. Takoj za križiščem opazimo kitajsko restavracijo Veliki Hong Kong . Cesta se rahlo vzpenja, zopet vozimo skupaj z ostalimi vozili, zato kolesarimo previdno. Pred začetkom dolgega obcestnega naselja Spodnje Gameljne opazimo na levi strani ribogojnico in konjeniški center .
V starem delu Spodnjih Gameljn je cerkev sv. Lenarta , ki se omenja že leta 1526. Sedanjo podobo je dobila leta 1877. Blizu cerkve je gostilna Maček .
Kolesarimo mimo cerkve sv. Andreja v Srednjih Gameljnah , gremo naprej skozi Zgornje Gameljne in kmalu zagledamo avtocesto, jo prečkamo po nadvozu, zatem pa zavijemo na parkirišče pred pokopališčem v Šmartnem pod Šmarno goro, od koder smo šli na pot.

 

Cerkev sv. Martina v Šmartnem pod Šmarno goro
Cerkev se omenja že leta 1296, kot samostojna duhovnija. Sedanja cerkev z masivnim zvonikom je bila sezidana leta 1841. Razglašena je za umetnostni spomenik.

Ribogojnica v Povodju in spomenik Ivanu Franku ,
V ribogojnici stoji spomenik starosti slovenskega organiziranega ribištva in ribogojništva Ivanu Franku.

Cerkev sv. Lucije v Skaručni
Cerkev je bila sezidana med letoma 1662 in 1665. Leta 1744 so jo preuredili v baročnem slogu. Poslikave Franceta Jelovška so iz 1748.

Spomenik NOB v Vesci
Spomenik so postavili v spomin na uspešen preboj Gorenjskega odreda iz sovražnikovega obroča leta 1944.

Spomenik borcem Rašiške čete v Selu pri Vodicah
Spomenik v spomin na borce Rašiške čete, padle v bojih z okupatorjrm v septembru in oktobru leta 1941.

Cerkev sv. Mihaela v Mengšu
Cerkev, posvečena nadangelu Mihaelu, je najstarejši in najdragocenejši umetnostni spomenik v Mengšu; posebej slovi njen gotski prezbiterij iz 15. stoletja z znamenitimi freskami Janeza Ljubljanskega. Starejšo romansko zasnovo so prekrile gotske in pozneje baročne oblike. Krstilnica in spovednica sta nastali po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika.

Kulturni dom Mengeš
Osrednji del Kulturnega doma je dvorana, v kateri zadnjih deset let gostuje Špas teater. Predstave Špas teatra so v Mengeš pripeljale obiskovalce iz vse Slovenije

Rojstna hiša in spomenik pisatelju Janezu Trdini
Janez Trdina se je rodil v Mengšu 29. maja 1830. Njegov rojstni dan je postal občinski praznik mengeške občine. Zaslovel je s knjigo »Bajke in povesti o Gorjancih«. Spomenik Janezu Trdini stoji v bližini cerkve sv. Mihaela.

Rojstna hiša in spomenik slikarju Francu Jelovšku
Spomenik utemeljitelju kranjskega baročnega slikarstva stoji pred cerkvijo sv. Mihaela.

Cerkev sv. Primoža in Felicijana v Loki pri Mengšu
Lepo obnovljena cerkev stoji sredi ravnine na desnem bregu Pšate. Cerkev je kulturni spomenik, v njej prirejajo koncerte zborovske in komorne glasbe.

Grad Jablje
Grad ob vznožju Rašice se omenja že v 14. stoletju. Sezidali so ga grofje Lambergi. Sledili so jim različni drugi lastniki. Bogata notranja oprema s slikami, tapetami in stenskimi slikarijami se je po koncu druge svetovne vojne »porazgubila, saj je bil grad takrat namenjen različnim dejavnostim. Grad je zdaj lepo obnovljen. Vredno si je ogledati poročno dvorano z Jelovškovimi freskami, dvorano za prireditve in grajsko dvorišče z arkadami.

Kužno ali mrliško znamenje v Trzinu
Na tem mestu so nekoč počivali mrliči, da je molivec v pokojnikovem imenu prosil vaščane odpuščanja.

Cerkev sv. Florijana v Trzinu
V sredini 14. stoletja je bila postavljena gotska cerkvica sv. Florijana. Od nje so se ohranili le križ in lestenec ter kip sv. Florijana iz peščenjaka, ki je bil izklesan v 15. stoletju.
Prva baročna prezidava cerkve je bila najverjetneje izvedena 1649. leta. V mostu pred cerkvijo je namreč vzidan kamen s to letnico. Baročne prezidave so trajale od 1725 do 1733. Postavljeni so bili trije novi oltarji: glavni oltar sv. Florijana, levi stranski oltar sv. Urbana in desni stranski oltar sv. Lenarta, ter dozidana kapela sv. Frančiška Ksaverja.
Prvotna gotska cerkev je bila obrnjena v nasprotno smer kot sedanja. Vhod je bil pod zvonikom, oltar pa je bil obrnjen proti današnjemu vhodu. Od stare gotske cerkve sta se ohranila samo zvonik in del prezbiterija. Med baročnimi prezidavami so vse obrnili za 180 stopinj. Približna podoba prvotne cerkve je upodobljena pri kipu sv. Florijana v glavnem oltarju. Med potresom leta 1895 je bila cerkev zelo poškodovana, vendar je do leta 1900 že dobila novo neoromansko podobo. V 19. stoletju ji je bila prizidana zakristija in kasneje še kor.
V cerkvi je domnevno Plečnikova oprema, ki je nastala okoli leta 1958. V njen sklop sodijo prostostoječi osemkotni kamnit kropilnik v ladji, niša s starejšo plastiko, viseča stropna luč in križ na severni steni ladje.

Center Ivana Hribarja s fontano (CIH)
Center predstavlja informacijsko pa tudi kulturno in turistično središče Trzina. Ime je dobil po znanem Trzincu dr. Ivanu Hribarju, ki je bolj znan kot župana Ljubljane v obdobju 1896–1910. V prostorih centra je kiparski portret Ivana Hribarja; pred zgradbo centra stoji fontana Pomlad.

Spomenik samostojnosti na mostu v Trzinu
Med vojno za Slovenijo leta 1991 je prišlo v Trzinu do enega najhujših spopadov med slovensko Teritorialno obrambo in oklepno enoto jugoslovanske armade. Na dogodek spominja spomenik samostojnosti, postavljen na trzinskem mostu.

Spomenik žrtvam NOB v Črnučah
Postavljen je v spomin na 30 padlih borcev in žrtev fašističnega nasilja med drugo svetovno vojno.

Cerkev sv. Simona in Jude v Črnučah
Cerkev so po potresu 1895 leta na novo pozidali.

Cerkev sv. Lenarta v Spodnjih Gameljnah
Cerkev je prvič omenjena leta 1526. Sredi 17. stoletja je bila preurejena. V sedanjo obliko je bila prezidana v letih 1875–77.

Cerkev sv. Andreja v Srednjih Gameljnah
Prvotno cerkev so sezidali leta 1660. V drugi polovici 18. stoletja so jo podrli in staremu zvoniku prizidali baročno enoladijsko cerkev. Cerkev ima bogato baročno notranjo opremo. Razglašena je za kulturni spomenik.

 

Gostilna Bizeljčan v Šmartnem pod Šmarno goro

ŠS Harmonija Mengeš
Wellness center, zgrajen po metodi feng šu, nudi rekreacijo in razvajanje na 5000 kvadratnih metrih pokritih površin. Center ima tudi 12 hotelskih sob, restavracijo in kavarno.

Oranžerija v Mengšu

Gostilna Orhideja v Loki pri Mengšu

Gostilna Pr Jakov Met v Trzinu

Gostilna Pr Narobetu

Gostilna Barca v Trzinu

Bistro Mojca

Gostilna Rogovilec v Črnučah

Gostišče Aeroklub Havana Črnuče

Restavracija Veliki Hong Kong

Gostilna Maček v Spodnjih Gameljnih

Gostilna Simon v Srednjih Gameljnih

Mihaelov sejem v Mengšu v zadnjem tednu v septembru

Spuščanje lučk po Pšati na gregorjevo v Mengšu

Prvomajski kres na Gobavici

Festival koračnic se odvija v mesecu maju v Mengšu.

Novoletni koncert Mengeške godbe

Predstave Špas teatra

Smučarski skoki v Mengšu

Florijanov sejem v Trzinu – tradicionalni sejem v mesecu maju.

Pohod po mejah občine Trzin – tradicionalni pohod prirejajo v mesecu juniju.

 

Pot ves čas poteka po asfaltu po glavnih magistralnih in regionalnih cestah in gre skozi več manjših in večjih naselij. Ceste so zelo prometne, zato morajo kolesarji ves čas pazljivo spremljati promet. Trasa poteka po ravnini, večjih vzponov ni.