MEDVOŠKI TRIKOTNIK
Dolžina poti
24,4
Dolžina poti 24,4 km
Časovni obseg poti
02:30
Časovni obseg poti 02:30
Največja strmina vzpona[%]
3
Največja strmina vzpona: 3 %
Največja strmina spusta: 10 %
Povprečna strmina vzpona: 2 %
Dolžina vzponov nad 5%: 0,60 km
Najnižja točka poti: 368 m
Najvišja točka poti: 300 m
Višinska razlika: 192 m
Poraba energije
5087
Poraba energije za moške: 5087 kJ (1215 kcal)
Poraba energije za ženske: 4145 kJ (990 kcal)
Težavnost poti
Težavnost poti: Srednje zahtevna
Kvaliteta podlage
Kvaliteta podlage: Asfalt
Primerno kolo: Treking kolo
Kratek opis

Srednje dolga pot, speljana po asfaltnih cestah skozi pokrajino in naselja pod Šmarno goro. Tura je pretežno ravninska, ima nekaj blažjih vzponov in je orientacijsko enostavna. Ob poti je kar nekaj zanimivosti, vrednih ogleda.

Potek

Tacen – Šmartno pod Šmarno goro – Skaručna – Vodice – Zapoge - Hraše – Valburga – Smlednik – Zbilje – Medvode – Verje – Pirniče - Vikrče – Tacen

Skozi Tacen in Šmartno ...
Turo začnemo na parkirišču v Tacnu , ki je pogosto in priljubljeno izhodišče za izlete v okolico Šmarne gore. Če smo kolo pripeljali z avtom, je velika verjetnost, da bomo morali počakati na prosto parkirno mesto. S parkirišča zavijemo na levo na Tacensko cesto. Ob vikendih so ob cesti parkirani avtomobili izletnikov, zato vozimoprevidno. Cesta je ozka in slabo preplastena . Po krajšem vzponu zavijemo rahlo v desno na Cesto Cirila Kosmača. Po izstopu iz strnjenega dela naselja je cesta ožja in še bolj vegasta kot prej, vendar ni prometna. Na razcepu pri hiši s hišno številko 55 na Cesti Cirila Kosmača zavijemo na levo. Zdaj kolesarimo navkreber po strnjeno pozidani ulici proti centru Šmartnega. V križišču, ki je precej nepregledno in prometno, prečkamo Cesto vstaje. Na desni vidimo cerkev sv. Martina v Šmartnem . Cesta skozi Šmartno je slaba in ozka, zunaj naselja je boljša. Skozi Povodje, kjer je desno pod cesto znana ribogojnica, poženemo proti Skaručni.
... do Skaručne in Vodic ...
S ceste se nam odpre lep pogled na polja, Skaručno z dominantno cerkvijo sv. Lucije in Kamniške Alpe v ozadju , . V Skaručni peljemo mimo gostilne Skaručna, ki pa je ob vikendih zaprta . Cesta med Skaručno in Vodicami je dobra, zato lahko pospešimo . Ne zavijemo proti Repnjam, ampak ostanemo na desni strani avtoceste in nadaljujemo vožnjo naravnost proti Vodicam . Kolesarimo mimo plinske postaje na desni in vodiškega pokopališča na levi ter se ustavimo na semaforiziranem križišču. Tu zavijemo na levo, prečkamo avtocesto in se spustimo naravnost proti Smledniku.

... in skozi naselja pod Smledniškim hribom do Save
Vozimo skozi Zapoge, Hraše, Valburgo in Smlednik. Cesta gre rahlo navzgor in navzdol, zavija v levo in desno. Na levi strani so polja in ostanki ravninskega gozda ter Hraše s cerkvijo sv. Jakoba , na desni pa Smledniški hrib z ostanki gradu. V Valburgi lahko zavijemo s poti, se ustavimo v gostilni Zorman in si ogledamo zunanjost dvorca Valburga z lepim lipovim drevoredom ali pa nadaljujemo pot naravnost proti Zbiljam.

Mimo Zbilj do Medvod
Prečkamo Savo in pridemo do jedra naselja Zbilje. Če želimo priti do Zbiljskega jezera , zavijemo na levo, sicer pa nadaljujemo vožnjo do križišča, kjer se križajo ceste za Medvode, Mavčiče in Škofjo Loko. Zavijemo na levo, od tu do Medvod je en kilometer. Kolesarimo mimo gostilne Gustl in mimo Zbiljskega gaja. Na levi je gostišče Stan, kjer je tudi servis koles . Ko pridemo do rondoja, ga prečkamo po kolesarki stezi skozi podvoz . Na nasprotni strani vidimo gostilno Na klancu . Po izstopu iz podvoza, na koncu rdeče obarvane kolesarske steze za stanovanjskimi bloki, zavijemo na levo in gremo naravnost do Ostrovrharjeve ulice. Zavijemo na levo, na koncu Ostrovrharjeve pa na desno in se spustimo do križišča. Tu gremo na levo (tabla za kolesarsko pot na levo in desno) skozi podvoz in takoj za podvozom spet na levo proti Pirničam. Pred sabo zagledamo dimnik tovarne Donit ; dvignemo se do mostu čez Savo. Na mostu se splača ustaviti in si ogledati pregrado HE Medvode .

Skozi Verje in Pirniče do Vikrč pod Šmarno goro
Dvignemo se v Verje in nadaljujemo pot skozi Zgornje in Spodnje Pirniče . Hiše in uvozi so na obeh starneh ceste, na cestišču pa so grbine za umirjanje prometa. V Pirničah si lahko ogledamo nekaj znamenitosti: v Zg. Pirničah cerkev sv Tomaža , v Spodnjih Pirničah pa rojstno hišo partizanskega komandanta Franca Rozmana - Staneta . Če imamo čas in voljo, zavijemo še v Zavrh do rojstne hiše Jakoba Aljaža . Na cesti na koncu Pirnič peljemo v rahlem spustu proti Kajakaški cesti. Na križišču s Kajakaško zavijemo v desno proti Vikrčam. Cesta je slaba, bankine so neurejene. Ko pridemo na prenovljen odsek v bližini odcepa proti policijski šoli, se cestišče izboljša. Če si želimo ogledati znamenit drevored platan in hrastov in graščino Rocen , zavijemo proti policijski šoli.

Nazaj v Tacen
Na zadnjem delu ture, ki nas vodi nazaj v Tacen, je Kajakaška cesta ozka, hiše so na obeh straneh, do Save, kjer je kajakaška proga za tekme svetovnega pokala , pa s te strani žal ne moremo. Pot končamo na izhodiščni točki na parkirišču ali pa v gostilni Košir [S24, kjer se po koncu ture lahko mimogrede okrepčamo.

Cerkev sv. Martina v Šmartnem pod Šmarno goro
Cerkev se omenja že leta 1296. Sedanja cerkev z masivnim zvonikom je bila sezidana leta 1841. Razglašena je za umetnostni spomenik.

Ribogojnica v Povodju in spomenik Ivanu Franku
V Povodju je znana ribogojnica. Tam stoji tudi spomenik Ivanu Franku, starosti slovenskega organiziranega ribištva in ribogojništva.

Cerkev sv. Lucije v Skaručni ,
Cerkev je bila sezidana med letoma 1662 in1665. Leta1744 je bila preurejena v baročnem slogu. Poslikave Franceta Jelovška so iz 1748.

Cerkev sv. Jakoba v Hrašah
Cerkev se prvič omenja leta 1118. Tedaj je bila to zelo preprosta, morda celo lesena cerkvica, ki je pripadala vodiški fari. Naslednjo omembo cerkve v zgodovinskih virih zasledimo leta 1335, ko so vas Hraše, ki je imela tedaj pet kmetij, kupili grofje Celjski. Sedanja enoladijska cerkev s petosminskim prezbiterijem s konca 15. stoletja je bila kasneje barokizirana.

Dvorec Valburga
Dvorec Valburga (domačini mu pravijo Lazarinijev grad) je renesančni objekt značilne arhitekture. Nastal je v 17. stoletju, ko so se grofje Andeški, lastniki smledniškega Starega gradu, odločili zgraditi novo graščino na ravnini. Pred dvorcem je 200-metrski lipov drevored, za njim pa grajski park z vrtom. Notranjost dvorca krasijo čudovite freske s fantazijskimi prizori iz grške mitologije. Do konca druge svetovne vojne je bil v lasti plemiške družine Lazarini, nato je bil nacionaliziran, leta 1991 vrnjen potomcem zadnjih lastnikov ter prenovljen. Pozimi leta 2007 je bil v dvorcu podtaknjen požar, v katerem je bila uničena najlepša, viteška dvorana.

Zbiljsko jezero in HE Medvode ,
Hidroelektrarna leži nad sotočjem Save in Sore. Postavljena je bila leta 1953. Jezovna zgradba je betonsko-težnostnega tipa z akumulacijo, ki služi kot kompenzacijski bazen pri vršnem obratovanju gorvodno ležeče HE Mavčiče. Elektrarna obratuje v dnevno-pretočnem režimu, v konicah potrošnje električne energije pa vršno v verigi s HE Mavčiče. Vgrajena moč elektrarne znaša 26 MW. Elektrarna ima dve Kaplanovi turbini.
Zaradi zajezitve se je gladina Save dvignila za več kot 20 metrov in nastalo je Zbiljsko jezero. Ob gradnji jezu za elektrarno so našli bronasto tulasto sekiro, ki priča o poselitvi tega območja že v bronasti dobi. V rimskih časih so tu potekale pomembne poti med Primorsko in Gorenjsko. Zbiljsko jezero je danes priljubljena izletniška točka. Na jezeru so v preteklih desetletjih potekala številna tekmovanja v vodnih športih, ob jezeru pa se je v Zbiljah in v Dragočajni razvila bogata turistična in rekreativna ponudba.

Cerkev sv. Tomaža v Zgornjih Pirničah
Cerkev sv. Tomaža je gotska cerkev, ki je bila sredi 17. stoletja temeljito prezidana. Zraven nje stoji sodobna župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja, ki jo krasijo kipi apostolov, delo domače ljudske umetnice Brigite Juvan.

Cerkev Svetega križa v Spodnjih Pirničah
Župnijska cerkev Svetega križa je bila zgrajena leta 1874 na mestu prejšnje cerkve iz 16. stoletja. Kapela Lurške Matere Božje je bila prizidana leta 1884. Tloris cerkve ima obliko križa, strop je banjast. Ob visoki slavoločni steni sta dva oltarja. Glavni oltar je kamnit, plastika na njem je lesena. Barvna okna v cerkvi so bila prinesena iz uršulinske cerkve v Ljubljani.

Rojstna hiša komandanta Franca Rozmana - Staneta v Spodnjih Pirničah
Rojstna hiša legendarnega narodnega heroja in komandanta glavnega štaba NOV Slovenije Franca Rozmana - Staneta je danes preurejena v muzej. Franc Rozman je umrl konec leta 1944 med preizkušanjem novega minometa, ki so ga partizanom poslali britanski zavezniki. Nekaj dni za tem je bil razglašen za narodnega heroja. Pirniče so sicer rojstni kraj še enega narodnega heroja, Tineta Rožanca, po katerem se imenuje znana folklorna skupina.

Spomenik in muzej Jakoba Aljaža v Zavrhu pod Šmarno goro
V vasici Zavrh pod Šmarno goro je bil leta 1845 rojen eden največjih Slovencev Jakob Aljaž − duhovnik, skladatelj in gornik, predvsem pa zaveden Slovenec. Spominjamo se ga kot domoljuba, ki se je zavedal nevarnosti nemške premoči nad Slovenci. Z lastnim denarjem je na vrhu najvišje slovenske gore Triglav odkupil zemljišče in na njem leta 1895 postavil znameniti, po njem imenovani stolp, ki je že kmalu postal slovenski narodni simbol. S tem je v obdobju tekmovanja slovenskih in nemških planinskih društev v Julijskih Alpah pokazal, da je Triglav slovenska gora. Tudi njegova pesem »Oj Triglav, moj dom« je med najbolj priljubljenimi slovenskimi umetnimi pesmimi, ne samo med planinci, ampak med vsemi Slovenci. V spomin na njegov rojstni dan praznujejo v Medvodah 6. julija občinski praznik. Občina Medvode je Aljaževo rojstno hišo odkupila in obnovila kot kulturni spomenik.

Drevored, graščina Rocen in policijska akademija ,
Graščina izvira iz 16. stoletja in je bila sprva v lasti družine Lamberg. Pozneje je zamenjala številne lastnike, po drugi svetovni vojni pa so jo podržavili. Danes je v njej uprava policijske šole. Graščina je navzven lepo obnovljena, njena notranjost pa je žal močno predelana. Deloma je ohranjen tudi park okoli graščine. V okviru parka je bil zasajen tudi drevored hrastov in platan, ki je zaradi starosti in velikosti dreves izredno lep in mogočen.

Reka Sava
Reka, ki je bila predhodnica Save, je v geološki preteklosti pred poledenitvami tekla bolj severno kot zdaj in od zahoda proti vzhodu. Kasneje se je prebila med Šmarno goro in Rašico, nato pa še enkrat prestavila svojo strugo med Polhograjsko hribovje in Grmado, kjer teče še danes kot reka Sava. Voda je prinašala številne naplavine, prod in ilovico.
Sava je bila v medledenih dobah veliko bolj vodnata, kot je danes in je svojo strugo izmenoma poglabljala ter naplavljala. Struga reke se je medtem večkrat premaknila. Nastale so še danes dobro vidne terase z ježami. (Ježe so večinoma z drevjem in grmovjem poraščeni bregovi med terasami.)

Kajakaška proga za tekme svetovnega pokala
Na brzicah Save v Tacnu je urejena kajakaška proga. Proga je zelo znan kajakaški objekt, na njej redno potekajo tudi tekme svetovnega pokala.

 

Gostilna Bizeljčan v Šmartnem pod Šmarno goro
Gostilna Bizeljčan se nahaja v Šmartnem. Odprta je ves dan in vse dni v tednu. V njej so dobrodošli tako posamezniki kot tudi družine in zaključene družbe. Na vrtu je prijetna senca in nekaj igral za otroke.

Gostilna Skaručna
Gostilna za gurmane.

Gostilna Na klancu
Gostilna Na klancu v Medvodah deluje od leta 1906. Leta 2009 je bila prenovljena. Imajo tudi prenočišča.

Gostilna Mihovec, Zgornje Pirniče
Mihovec je ena najstarejših gostiln v teh krajih. Slovi po slovenskih, lovskih, mediteranskih in vegetarijanskih jedeh.

Picerija in špageterija Harlekin in gostilna Pr' Kral, Verje
V domačnem okolju vam bodo postregli z domačo slovensko in italijansko hrano, picami in ribami.

Gostilna Zorman Valburga
Poleg pijače obiskovalcem nudijo različne malice in seveda slovensko hrano, ki sledi letnim časom. Pozimi, na primer, ponujajo domače krvavice, pečenice, ajdove žgance, matevž, joto, telečjo obaro, vampe ...

Gostišče Jezero, Zbilje
Gostišče Jezero razvaja svoje goste tako s tradicionalni slovenskimi jedmi kot tudi z jedmi, ki spadajo med stalnice mednarodne kuhinje. Bogata izbira mesnih in zelenjavnih jedi bo zadovoljila vse okuse. Velika je tudi izbira pijač.

Gostilna Gustl, Zbilje
V gostilni vam z veseljem ponudijo pice, domače slovenske jedi, jedi iz divjačinskega mesa, ribje jedi in morske sadeže, sladkovodne ribe, vegetarijanske jedi, jedi z žara ...

Okrepčevalnica in servis koles Stan, Medvode
Znani so po izvrstni italijanski kavi Illy in odličnih čajih Cha. V Stanu dnevno pripravljajo odlične domače sladice in tople sendviče. V domači čokoladnici nastajajo unikatni, ročno izdelani čokoladni izdelki iz vrhunske čokolade, primerni tudi za darila. Za otroke so na vrtu uredili palčkovo deželo.

Gostilna Košir
Gostilna Košir ob vznožju Šmarne gore v Tacnu ima častitljivo tradicijo. Že desetletja privablja posameznike, družine, zaključene skupine, ki jo obiskujejo za okrepčilo, počitek, razvedrilo in druženje. Poznana je po dobri domači hrani, dobri postrežbi, odprta je ves dan in vse dni v tednu. S senčim kostanjevim vrtom in otroškim igriščem omogoča doživetje udobja.

Zbiljska noč
Prireditev Zbiljska noč je mednarodni glasbeni festival, ki poteka vsako leto v juliju ob Zbiljskem jezeru. Glasba in zabava zadovoljita vse generacije.

Kajak na divjih vodah
Na Savi pri Tacnu, kjer je možno vodo regulirati z zapornicami bližnje elektrarne, je od leta 1948 urejena tekmovalna proga za kajakaški šport. Na Savi se je razvilo kajakaško središče z eno najbolj znanih prog za slalom na divjih vodah. Na tej progi so organizirali več svetovnih prvenstev, vsako leto so na njej državna prvenstva in razna mednarodna tekmovanja. Poleg vodnega športa sprehajalce in pohodnike znova in znova privabljata lepa okolica in razgled z vrha Šmarne gore ali Grmade.