MAČJI KAŠELJ II
Dolžina poti
11,0
Dolžina poti 11,0 km
Časovni obseg poti
00:45
Časovni obseg poti 00:45
Največja strmina vzpona[%]
3
Največja strmina vzpona: 3 %
Največja strmina spusta: 2 %
Povprečna strmina vzpona: 2 %
Dolžina vzponov nad 5%: 0,40 km
Najnižja točka poti: 314 m
Najvišja točka poti: 270 m
Višinska razlika: 108 m
Poraba energije
1524
Poraba energije za moške: 1524 kJ (364 kcal)
Poraba energije za ženske: 1243 kJ (297 kcal)
Težavnost poti
Težavnost poti: Manj zahtevna
Kvaliteta podlage
Kvaliteta podlage: Mešanica
Primerno kolo: Treking kolo
Kratek opis

Hitra tura, v glavnem po asfaltu in malo po poljskih poteh. Primerna za takrat, ko imamo le malo časa. Kratka, a sladka.

Potek

Papirniški trg v Vevčah – Zgornji Kašelj – Zavoglje – Sostro – Sadinja vas – Podmolnik – Zadvor – Vevče

Papirniški trg
Začnemo na Papirniškem trgu v Vevčah. Tam je končno postajališče avtobusa št. 12 in tudi manjše parkirišče, kjer lahko pustimo svoj avto, če smo prišli z njim. Obdajajo nas stanovanjski bloki iz druge polovice prejšnjega stoletja, s katerimi so reševali stanovanjske potrebe zaposlenih v papirnici Vevče , ki ima že dolgo zgodovino in je zelo značilna za ta predel Ljubljane.
Turo začnemo v smeri proti Ljubljanici, pa ne prek mostu, temveč čez progo in takoj levo na Pečinsko ulico. Da bi bile tam kakšne pečine, to ne, so pa stanovanjske hiše in skoraj nič drugega.

Kh, kh ... (kašelj)
Na Kašeljski cesti obrnemo desno in se skozi spomeniško zaščiteno staro vaško jedro Zgornjega Kašlja odpeljemo do Mazovčeve poti, kjer zavijemo desno. Kraj, skozi katerega smo šli, je malce neurejen, vendar zanimiv, še najbolj pa je zanimivo njegovo ime. Ni znano, od kod izvira, je pa res, da se pojavlja v številnih šalah in anekdotah kot prislovica za nekaj, kar je na koncu sveta, oziroma nekaj, kar sploh ne obstaja. Ampak Kašelj obstaja in niti ni tako zelo nepomemben. Zdaj je priključen mestu Ljubljana, a nekoč je bil samostojno naselje, no ja, nekoliko odmaknjeno od centra. V okolici odlično uspeva zelje in kraj naj bi se imenoval prav po njem. Baje po posebni vrsti zelja, ki izvira iz Nemčije, iz mesta Castell na Bavarskem, nekje približno na pol poti med Nürnbergom in Frankfurtom na Majni. Rekli naj bi mu »kastelsko zelje«, kar so domačini najprej popačili v »kaštelsko zelje«, nato pa v »kašeljsko zelje« in tako končno prišli do imena Kašelj. Mogoče pa je tudi, da se kraj imenuje po kastelu, rimski utrdbi kvadratne oblike, ki je nekoč stala na tem mestu. Besedi kastel in Kašelj sta si namreč izredno podobni, sploh če kastel naglasimo na a. V Kašlju so namreč res našli ostanke neke rimske zgradbe, domnevno ville rustice, ki naj bi preživela prihod Slovanov in je bila zato verjetno utrjena (pravi »kastel« torej). Da pa zaposlimo domišljijo do konca, naj omenimo še to, da se je kraj pred tristo leti po nemško imenoval Käschl (tista zgodba z nemškim Castellom torej ne drži) in da je imel pred več kot štiristo leti fužinski graščak Janez Khisl (tudi podobno ime) v Kašlju del svoje posesti. Možnosti je torej veliko.

Zavoglje
Nadaljujemo po Mazovčevi poti po mostu prek Ljubljanice in proti Sostrem. Levo od naše smeri se dviga Kašeljski hrib, ki je najvišji na Debnem vrhu (530 m) . Desno ob cesti nas spremlja najprej Ljubljanica, nato Dobrunjščica. In prav čez to se lahko podamo po brvi , ki se nam prijazno ponudi takoj pod cesto. Pridemo v ljubko vasico Zavoglje s starodavno cerkvico sv. Urha na sredini. Prvotna gotska cerkev je bila v obdobju turških vpadov požgana, pozneje pa so na severni strani prizidali novo, manjšo. Prostor je bil verjetno poseljen že davno prej, kar dokazujejo v fasado vgrajeni kosi rimskih nagrobnikov in gotskih plastik. Kamnina, iz katere so izdelane, izvira s Kašeljskega hriba.
Na poti proti Sostrem zavijemo desno na Litijsko cesto, takoj nato pa levo, na Sostrsko. Od tu že vidimo veliko cerkev z enim zvonikom. Sostro je kraj nenavadnega imena, ki naj bi bilo povezano z gradom Osterberg na Kašeljskem hribu. Valvazor navaja, da se je hrib prvotno imenoval Sosterberg, (po slovensko »Oster verh« oziroma »Ostri vrh«), od tu naj bi izviralo tudi ponemčeno ime gradu »Osterberg«, ime graščaka »Ostrovrharja« in ime kraja »Sostro«. Druga teorija trdi, da gre ime gradu izvajati iz nemškeg »Ost«, to je vzhod, in da pomeni »Vzhodni grad«. Res je geografsko ustrezno na vzhodu Ljubljanske kotline, vendar je kar težko verjeti, da se niso domislili kakšnega boljšega imena. Imena drugih gradov so namreč veliko bolj domišljijska.
Prej navedena cerkev je župnijska cerkev sv. Lenarta , zgrajena po velikem potresu 1895. Za cerkvijo je obračališče mestnega avtobusa št. 13 in priljubljena »kolesarska« gostilna. Pa naj nas to zdaj ne zanima preveč, zato jo raje poženimo proti Sadinji vasi.

Sadinja vas–Podmolnik
Ime Sadinja vas verjetno izvira iz »Sodijnja vas«, pri čemer »sodij« ali »sodja« pomeni vaški sodnik, to je tisti, ki ima pravico soditi podložnikom za majhne prekrške. Zanimivo je, da imamo v Sloveniji še eno vas z enakim imenom, in sicer v bližini Dvora pri Žužemberku, poleg tega pa še Sodji Vrh, kot se imenuje naselje pri Semiču, in priimek Sodja. Skozi redko pozidano naselje se pripeljemo do križišča s cesto V Karlovce, kjer zavijemo desno, proti kamnolomu. Tu pa malo navzdol in še malo navzgor, dokler ne pridemo prav pred vhod v kamnolom, kjer zavijemo z asfaltne ceste desno na dokaj ozko peščeno pot . Vozimo čez polje mimo kapelice in kmalu za tem levo na kolovoz, ki je v precej slabem stanju, a nas vendarle pripelje do Podmolnika. Ljudsko izročilo govori o gradu, ki naj bi stal na bližnjem hribu Marenčku (415 m) , desno od nas. Opaznejših sledi gradu na vrhu ni, so pa vidne nekakšne uravnave , ki so najverjetneje delo človeških rok. Tudi temelji se ne vidijo. Morda so le skriti pod plastjo zemlje. Skale, ki izdanjajo, ob podrobnejšem pregledu dajejo vtis, kot da bi bile urejene v vrste. Lahko, da je prav to ostanek gradu. Arheološki viri navajajo, da je bilo na vrhu sprva prazgodovinsko gradišče, pozneje pa naj bi ga poselili Rimljani.
Komaj se dobro navadimo na lovljenje ravnotežja po kolovozu, že se pokažejo prve hiše. Prispeli smo v Podmolnik . Kraj je znan po podmolniških kosezih, kmetih, ki so ostali svobodni lastniki zemlje tudi še dolgo potem, ko je bilo vpeljano tlačanstvo. Enega od njih omenja urbar še leta 1496. V vasi nas pričaka asfalt. Sledimo cesti, zavijemo desno proti severu in se v rahlem spustu poženemo proti Zadvoru. Na začetku tega spusta opazimo desni odcep makadamske poti, ki vodi do zajetja lokalnega vodovoda, mimo njega pa nekoliko slabša pot pripelje prav do vrha Marenčka. Če se nam ljubi, prosim. Prevozno je vseskozi, strmina ni prehuda, razgleda pa žal ni, ker je vrh preveč poraščen.

Trim do cilja
Spomenik NOB oznanja, da je bila v bližini ustanovljena Molniška četa. V gozdu nad njim je tista znamenita brunarica Zadvor z bogato športno in, seveda, tudi gostinsko ponudbo. Menda imajo dobre domače klobase. Možnosti za rekreacijo pa je veliko. Poleg trimsteze (ene prvih pri nas) in drugih objektov so pozimi urejene tudi steze za tek na smučeh.
Cesta nas vodi skozi območje, ki mu pravijo Ceglenica, kar bi lahko prevedli kot opekarna, in Žabjo vas, kjer desno pod cesto zagledamo dva bajerja , opuščena glinokopa, ki ju je zalila voda. Še malo naprej je križišče s Cesto II. grupe odredov, ki ga prečkamo ter naravnost nadaljujemo do Litijske ceste. Tu pa previdno. Litijska cesta je namreč zelo nepregledna, zato je prečkanje nerodno. Zapeljemo v staro vaško jedro Zadvora, na koncu vasi pa se znajdemo na visoki ježi nad Ljubljanico, od koder je lep pogled na poplavne travnike spodaj. Pred sabo zagledamo Papirnico Vevče in nekdanje kopališče Vevče, ki ga je papirnica zalagala s toplo vodo. Zdaj je zapuščeno. Na nasprotnem bregu Ljubljanice je športni center Vevče.
Peljemo med tovarno in kopališčem, in ko prispemo do mostu, moramo biti previdni, da ne zapeljemo v utor železniškega tira in tvegamo grdega padca. Kar nerodno bi bilo, takole tik pred ciljem.

Tale je pa bila – ena najkrajših tur. Komaj kaj več kot kakšne pol ure smo porabili za tistih 12 km. Res, pravi »mačji kašelj«.

Cerkev sv. Lenarta v Sostrem
Cerkev se omenja že v 14. stoletju. Stala je na vzhodni strani ceste nasproti zdajšnje cerkve. Sčasoma je postala premajhna, zato so se v 19. stoletju odločili, da jo povečajo. Delati pa so začeli šele po usodnem 14. aprilu 1895, ko je katastrofalni ljubljanski potres opravil svoje. Cerkev je bila tako poškodovana, da so jo morali podreti. Namesto nje so leta 1897 sezidali novo cerkev na zdajšnji lokaciji. Načrte zanjo je izdelal dunajski arhitekt Augustin Neumeyer, medtem ko so strokovna gradbena dela opravili italijanski mojstri.

Cerkev sv. Urha v Zavogljah
Sprva gotska božjepotna cerkev, ki naj bi jo že pred 15. stoletjem zgradili graščaki z gradu Osterberg nad Podgradom. Omenja jo celo J. V. Valvazor v Slavi Vojvodine Kranjske. Leta 1529 so jo požgali Turki. Kar ni bilo podrto, so leta 1633 uporabili in dodali še prizidek na južni strani. Ponovno jo je poškodoval ljubljanski potres leta 1895, vendar so jo še enkrat obnovili. Ohranjena sta prezbiterij in gotski strop. V fasado so vzidani fragmenti rimskih in gotskih nagrobnikov.

Papirnica Vevče
Leta 1842 jo je ustanovil slovenski industrialec Fidelis Terpinc. Bila je prva strojna papirnica pri nas. Po obisku najvojvode Janeza leta 1852 so jo poimenovali »Janezija«. Kmalu po ustanovitvi je zaposlovala že več kot dvesto delavcev. S svojo proizvodnjo je pokrivala deželne potrebe, ostalo pa je tudi za izvoz. Leta 1870 jo je Terpinc prodal Avstrijcem. Po drugi svetovni vojni je bila nacionalizirana, vendar so jo po osamosvojitvi Slovenije ponovno kupili Avstrijci. Danes je znana po specializirani proizvodnji etiketnih in gibkih ovojnih papirjev. Letna zmogljivost znaša približno 90.000 ton papirja.

Marenček
Arheološke raziskave so pokazale, da je bilo že v železni dobi na hribu manjše gradišče z obrambnim nasipom. Odkrili so ostanke lončenine, novce in žgane grobove. V srednjem veku naj bi tu stal grad, vendar zanesljivih podatkov ni. Omenja ga le ljudsko izročilo. Ni izključeno, da gre za predhodnika Podmolniškega dvora, ki se omenja že leta 1435 kot last Friderika III. Habsburškega.

Gostilna Pri Kovaču, Cesta II. grupe odredov 82, Ljubljana
Tip: Gostilna. Gostinska ponudba: slovenska kuhinja, domače jedi, pice. Posebnost: kolo je mogoče varno parkirati na notranjem dvorišču.

Brunarica Zadvor, Cesta 13. julija 86, Ljubljana
Tip: bar. Gostinska ponudba: pijače, sladice, sendviči. Posebnost: znana je po izvrstnih suhih klobasah.

Molniška četa
Ustanovljena je bila 13. julija 1941 na Zadvorskem hribu kot reakcija na napovedane italijanske aretacije pripadnikov predvojnega liberalnega društva Svoboda (poznejše Vzajemnosti), ki je bilo prepovedano. Ustanovnega sestanka se je udeležilo štirideset krajanov, vendar jih je v partizane odšlo le trinajst. Ti so ustanovili Molniško četo, ki je bila sploh prva partizanska četa na Slovenskem. Prvo noč so prebili na Molniku. Razen ene puške orožja skoraj niso imeli. Se je pa stanje v naslednjih dneh hitro popravilo, saj so jim domačini preskrbeli najnujnejše. Že 22. julija 1941 je četa štela 24 mož. Dne 26. julija je izvedla prvo akcijo proti Italijanom. Akcija sicer ni uspela, je pa prisilila Italijane, da so umaknili postojanko na Lipoglavu. Ob koncu leta 1941 se je četa premaknila proti Dolenjski, leta 1942 pa je bila priključena II. Štajerskemu bataljonu.

Marenček
Ljudsko izročilo govori o gradu na hribu Marenček (415 m), katerega graščak naj bi bil silno krut. Kdor bi se odpravil na grad, se nikoli več ne bi vrnil, kajti graščak naj bi dal vse nepovabljene obiskovalce umoriti.

Od Sostrega do Karlovcev lahko na cesti srečamo tovornjake, namenjene v bližnji kamnolom. Cesta je tako ozka, da moramo biti zelo pozorni.