KRIM IN JEZERO POD NJIM
Dolžina poti
60,9
Dolžina poti 60,9 km
Časovni obseg poti
05:00
Časovni obseg poti 05:00
Največja strmina vzpona[%]
7
Največja strmina vzpona: 7 %
Največja strmina spusta: 7 %
Povprečna strmina vzpona: 5 %
Dolžina vzponov nad 5%: 9,60 km
Najnižja točka poti: 1098 m
Najvišja točka poti: 287 m
Višinska razlika: 1155 m
Poraba energije
10174
Poraba energije za moške: 10174 kJ (2430 kcal)
Poraba energije za ženske: 8290 kJ (1980 kcal)
Težavnost poti
Težavnost poti: Zelo zahtevna
Kvaliteta podlage
Kvaliteta podlage: Mešanica
Primerno kolo: Gorsko kolo
Kratek opis

Precej dolga pot za izkušene kolesarje, ki vodi iz Ljubljane na Krim in nazaj. Večina poti poteka po asfaltiranih cestah, nekaj odsekov pa tudi po makadamskih. Tura je speljana po ravnini, razen vzpona na Krim, kjer se v razdalji 17 km dvignemo za približno 800 m.

Potek

Ljubljana (Vič) – Vnanje Gorice – Notranje Gorice – Podpeč – Preserje – Gorenja Brezovica – Krim – Gornji Ig – Iška vas – Matena - Ljubljana (Vič)

Čez ravnino do vznožja
Pot začnemo na Viču (na parkirišču P&R Dolgi most). Odpravimo se pod avtocestni obroč in čez Gradaščico po Lipahovi ulici, nato pa v križiščih vozimo desno, da pridemo na makadamsko cesto za progo, po kateri se odpeljemo proti barju. Pri Brezovici nadaljujemo pot naravnost (ne zavijemo v podvoz) . Levo se nam odpirajo lepi pogledi proti barju , v ozadju pa vidimo cilj današnjega vzpona – Krim. Makadamska pot se konča v križišču, kjer nadaljujemo po glavni cesti skozi Vnanje Gorice , Notranje Gorice , sledi raven odsek Podpeške ceste , most čez Ljubljanico, v Podpeči pa zavijemo desno proti Borovnici.

Vzpon
Približno 1 km za križiščem zavijemo levo v hrib. Tu se začne vzpon. Najprej vozimo med hišami na pobočju. Na prvi izravnavi se odpre lep pogled na Sv. Ano . Nadaljujemo pot in v Preserjah v križišču zavijemo levo. Preserje so dobro izhodišče tudi za številne pohodne poti v okolici , a danes nas čaka še trdo delo na kolesu, zato se odpravimo naprej. Pri avtobusni postaji pri Gorenji Brezovici smo nekje na četrtini vzpona na Krim. Desno med drevjem in hišami na severozahodni strani vidimo osamelec Sv. Jožef . Zdaj se bomo odpravili naprej skozi gozdno krajino z nekaj zaplatami . Tik pred Rakitno, kjer je cesta še obdana z gozdom, zavijemo levo na makadamsko cesto proti Krimu in nadaljujemo vse do vrha. Približno tri četrtine višinske razlike smo že premagali. Dobre tri kilometre pred vrhom zavijemo levo in ta del poti opravimo tudi nazaj grede.

Krim
Na vrhu naše poti, na Krimu , ki je visok 1107 m, sta pohodniško gostišče in televizijski oddajnik, ki se vidi tudi iz Ljubljane in okolice. Z vrha je ob lepem vremenu lep razgled na Ljubljansko barje, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in tudi na del Julijskih Alp . Na območju Krima (nad Iškim vintgarjem) je bila leta 1942 ustanovljena partizanska bolnišnica Krvavice in je delovala dobro leto.

Spust
Nazaj se bomo odpravili tako, da bomo končali spust na vzhodni strani Krima in tako obkrožili Jezero, nad katerim se Krim dviga. Jezero je dobilo ime po Podpeškem jezeru, ki je globoko do 50 m in skoraj popolnoma okrogle oblike. Del poti navzdol se odpravimo po isti trasi, potem pa na že znanem križišču zavijemo levo in se nekaj časa vozimo pod daljnovodom . Spust se do Gornjega Iga nadaljuje po makadamski poti, od tu naprej pa po asfaltirani cesti skozi pravi kraški gozd , .

Na ravnino spet pridemo v Iški in se obrnemo proti Ljubljani . Takoj ko pridemo v Staje, se odpravimo po bližnjici mimo naselja naravnost po poti, po kateri smo prišli . V križišču zavijemo levo na glavno cesto, nato pa pri kapelici desno v vas Matena . Pot skozi vas , nadaljujemo po glavni cesti, ki se potem nadaljuje severovzhodno in se na koncu priključi na Ižansko cesto . Tu kolesarimo previdno naravnost in čez obvoznico .

Spet v mestu
Dobrih 500 m za obvoznico previdno zavijemo levo na POT in vozimo po POT-i vse do Tržaške ulice, kjer končamo pot na izhodišču.

Vnanje Gorice
Vas je vpeta med osamelca Gulč in Veliki vrh. Staro središče vasi krasi nekaj lepo urejenih kmetij, okoliški osamelci pa so lepe razgledne točke, na katerih so med drugim našli tudi nekaj zanimivih arheoloških ostalin. Na vrhu osamelca Gulč je cerkev sv. Duha, ki je bila zgrajena leta 1526. Posebnost cerkve so freske na lehnjaku, delo domačega umetnika Izidorja Moleta. V Vnanjih Goricah je tudi Gršakova domačija, zgrajena leta 1863. Tu je tudi izhodišče Ašičeve učne botanične poti, ki po stranskih poteh povezuje naselja Ljubljanskega barja.

Notranje Gorice
Notranje Gorice so najstarejše naselje na barju. Na sredi vasi stoji kapelica, zgrajena v spomin na kugo in črne koze, ki je pustošila od 1850 do 1860. V cerkvi sv. Martina je v mladih letih župnikoval pisatelj Janez Jalen, znan po romanu Bobri. V okolici Notranjih Goric so arheologi odkrili najstarejše ostanke kolišč, na katerih so v kameni dobi živeli mostiščarji.
Osamelec Plešivica, ki se dviga nad Notranjimi Goricami, je najvišja točka Ljubljanskega barja. V osrednjem delu Notranjih Goric je v hrib zasekan opuščen kamnolom, ki je nastal leta 1848 pri gradnji železniške proge Ljubljana–Trst čez Ljubljansko barje.

Preserje
V Preserjah si lahko ogledamo mogočno baročno cerkev sv. Vida . Baročno cerkev sestavljajo zvonik, kupolasto obokana ladja s tlorisom nepravilnega osmerokotnika in oktogonalni prezbiterij s prizidki; ladja in prezbiterij sta poslikana s freskami več avtorjev iz različnih obdobij; ima bogato baročno in poznejšo opremo.

Gornji Ig
Gornji Ig je naselje v Krimsko-Mokrškem hribovju. Tik nad vasico se dviga vzpetina Črtež (765 m), pod katero sta kapniški kraški jami Velika in Mala Pasica. Proti jugu od vasi vodi gozdna cesta proti partizanski bolnišnici Krvavice, proti vzhodu pa teren strmo pada v spodnji del soteske Iškega vintgarja. Nasproti grobišča na Gornjem Igu je cerkev sv. Lenarta . Srednjeveška cerkev je bila uničena leta 1942, popolnoma obnovljena pa je bila v letih 1997 in 1998.

Iški vintgar
Reka Iška, ki s pritoki priteče z Bloške planote, je zarezala od 300 do 400 m globoko sotesko, ki je najostrejša naravna razmejitev dveh slovenskih pokrajin, Dolenjske in Notranjske. Dolomitni kanjon je zelo slikovit, bregovi ponujajo pravo botanično zakladnico, čista reka premaguje skalne ovire v slapovih in slapiščih, občasno pa zastane v vabljivih tolmunih. Od gostišča vodi po levem bregu evropska pešpot E-6, ob koncu udobne steze pa je za nadaljevanje po pešpoti treba prebroditi nekaj metrov hladne vode. Če ostanemo na levem bregu, nas označena, a strma pot popelje do ostankov partizanske bolnišnice Krvavice.
Iški vintgar je ena najbolj priljubljenih izletniških točk v okolici Ljubljanskega barja, soteska Iške pa je že v začetku 20. stoletja dajala zatočišče »ljubljanskim gozdovnikom«, ki so v naivnem poskusu vrnitve k naravi pustili mestno življenje, častili sonce, nabirali zeli in živeli v preprostih zaklonih.

Gostilna Grebenčeva klet v Podpeči
Gostilna Grebenčeva klet je v več kot sto let stari hiši in je odprta tudi zvečer .

Jazon in argonavti
Legenda, stara približno 3000 let, pravi, da je Jazon zaradi kraje zlatega runa na poti od vzhodne obale Črnega morja pred kolhidsko mornarico zbežal v ustje Donave, od tam pa navzgor v ustje Save, nato pa Ljubljanice. Pred maščevalnimi napadalci je zbežal vse do Ljubljanskega barja, ki je bilo v tistih časih zamočvirjeno, plovna pot pa se je tu končala. Ker je bila jesen, je Jazon moral prezimiti na območju današnje Ljubljane, spomladi pa je nadaljeval pot tako, da je razstavljeno ladjo po kopnem prenesel do Jadranskega morja, od koder se je del posadke odpravil v rodno Grčijo.

Mostiščarji na barju
Južni del Ljubljanske kotline – današnje barje – je bilo že pred približno 7000 leti 2 do 3 m globoko jezero, nato pa se je gladina vode postopno nižala. Na jezeru so takrat živeli mostiščarji, ki jih v romanu Bobri opisuje Janez Jalen in o katerih pričajo številne najdbe. Mostiščarji so se prehranjevali z divjadjo in nabiranjem plodov, gojili so domače živali in sejali lan. Za plovbo so uporabljali drevake (iz debla izdelane čolne), najdbe bakrenih nabodal in kalupov za vlivanje bakra in brona pa pričajo tudi o razviti metalurgiji. Jezero se je sredi 2. tisočletja pr. n. št. postopoma spremenilo v visoko barje, ostanke koliščarskih naselij pa je počasi prekrila šota.