Osnutek Slovenske turnokolesarske poti

12. avgust 2014 13:26:00

SKTPKomisija za turno kolesarstvo poziva vso zainteresirano javnost, da sodeluje v razpravi o pripravi Slovenske turnokolesarske poti (STKP). STKP je eden izmed večjih projektov na področju kolesarjenja in planinskih poti na slovenskem, zato se pripravljavca, to je Komisija za turno kolesarstvo in Komisija za planinske poti (oba pri Planinski zvezi Slovenije), zavedata, da brez tesnega sodelovanja z lokalnimi planinskimi društvi, lokalnimi skupnostmi ter ostalimi organizacijami na področju planinstva, turizma in gostinstva, projekt ne bo uresničen na nivoju kakršnega si vsi želimo.

Na podlagi kritik, predlogov in komentarjev bo KTK PZS pripravila izhodišča ter predlog Slovenske turnokolesarske poti, ter ga predložila Upravnemu odboru PZS v odločanje na prvi naslednji seji, kar bo predvidoma v jesenskem času.

Pripombe, predloge in konstruktivne kritike sprejemajo na elektronskem naslovu turno.kolesarstvo@pzs.si in sicer do ponedeljka 15. septembra 2014.

Kot zanimivost naj zapišemo, da predvidena trasa vodi tudi čez del osrednje Slovenije in celo čez naše glavno mesto.

Dokumentacijo najdete na www.pzs.si.

Komentarji na to objavo so zaprti.