Nadaljevanje zgodbe o prepovedi vožnje s kolesom v naravnem okolju

26. februar 2014 9:03:00

sestanek Dandanes je več kot očitno, da naravno okolje ne more prenesti vseh dejavnosti, ki si jih je izmislil človek. Nujnost ohranitve – ne samo naravnega okolja, tudi človeka – zato zahteva določene samoomejitve, ki jim morajo biti podrejene tudi človekove dejavnosti v naravi…

Zato so se predstavniki Lovske zveze Slovenije, Planinske zveze Slovenije, Ribiške zveze Slovenije in Zveze tabornikov Slovenije, ki v okviru Nevladne skupine za okoljsko in društveno zakonodajo že nekaj let pristojne institucije kot tudi širšo javnost opozarjajo na nujnost ureditev voženj v naravnem okolju, sestali in sprejeli skupna stališča in pripombe glede sprememb in dopolnitev Zakona o ohranjanju narave ter Zakona o vodah ter jih posredovali Ministrstvu za kmetijstvo in okolje RS.

Člani nevladne skupine, ki združujejo preko 100.000 članov, sicer pozdravljajo dolgo pričakovano pripravo osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave ter se z večino predlaganih rešitev strinjajo, a so si enotni, da je treba z zakonom urediti tako problematiko voženj z motornimi vozili kot tudi s kolesi, pri čemer vožnja s kolesi ne more biti obravnavana enako kot vožnja z motornimi vozili, ki povzroča dejansko škodo v naravnem okolju, in mora biti obravnavana z večjimi omejitvami in sankcionirana s strožjimi kaznimi. Poleg tega se strinjajo, da je treba vožnjo s kolesi urejati na način, da se prepreči konflikte med različnimi uporabniki in da se jim nameni površine, ki so že v osnovi grajene za vožnjo z vozili. Nasprotujejo pa vsakršnim vožnjam vseh oblik motornih vozil in koles v prosti naravi. Opozarjajo, da je treba v praksi zagotoviti jasen in učinkovit sistem nadzora uzakonjene ureditve in državo naprošajo, da poenostavi postopke za gradnjo namenskih športnih poligonov za gorske kolesarje in različna motorna vozila, kar bi razbremenilo pritiske na ceste v naravi. Ob tem pa državi ponujajo rešitev in ponovno predlagajo, da rekreacijo v naravi in njena pravila ureja v sodelovanju z nevladnimi organizacijami. V tem okviru lahko v sistem neposrednega nadzora vključi lovske in ribiške čuvaje, taborniške prostovoljce ter strokovno usposobljene varuhe gorske narave, ki že sedaj opravljajo določene naloge, za katere jih je pooblastila država; z ustrezno prilagoditvijo pooblastil pa bi lahko izvajali tudi tovrstni nadzor. To bi za državo pomenilo finančno razbremenitev oziroma brezplačno izvajanje nadzora.

Več na www.pzs.si.

Komentarji na to objavo so zaprti.