KRAJINSKA POT
Dolžina poti
9,0
Dolžina poti 9,0 km
Časovni obseg poti
01:00
Časovni obseg poti 01:00
Največja strmina vzpona[%]
29
Največja strmina vzpona: 29 %
Največja strmina spusta: 30 %
Povprečna strmina vzpona: 5 %
Dolžina vzponov nad 5%: 0,90 km
Najnižja točka poti: 298 m
Najvišja točka poti: 344 m
Višinska razlika: 173 m
Poraba energije
3215
Poraba energije za moške: 3215 kJ (768 kcal)
Poraba energije za ženske: 2638 kJ (630 kcal)
Težavnost poti
Težavnost poti: Srednje zahtevna
Kvaliteta podlage
Kvaliteta podlage: Mešanica
Primerna obutev: Ni pomembno
Kratek opis

Pot, ki v večini poteka po zunanji meji Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, združuje naravo z mestom. Pravzaprav lahko rečemo, da je vezni člen med prebivalci tega dela Ljubljane in ohranjeno naravo Rožnika in Šišenskega hriba.

Potek

Parkirišče pri Hali Tivoli – Pod Gozdom – Pod hribom - Matjanova pot – Mostec – Sprehajalna pot Mostec –ZOO – ZOO – Cesta 27. aprila – Tivoli – Jesenkova pot – Hala Tivoli - parkirišče

Tivoli
Teči začnemo takoj na parkirišču pri Hali Tivoli . Avto lahko pustimo kar na zgornjem parkirišču. Od tam zavijemo na lepo sprehajalno pot Pod gozdom , ki nas hitro popelje na cesto na Bellevue malo pred cerkvijo sv. Jerneja. Že smo na Vodnikovi cesti, po kateri mimo Galetovega gradu in Vodnikove domačije zavijemo na ulico Pod hribom. Na naši levi se ob cesti dviga Šišenski hrib, katerega vode v nekaj izvirih pritečejo na plano prav tu. Včasih so akvaristi uporabljali to vodo zaradi njene mehkosti.

Mostec
Ker nismo gotovi, da je pitje te vode varno, odbrzimo naprej in po Matjanovi poti kmalu pritečemo do naselja Mostec. Od Večne poti nas ločijo le rdeče-beli količki , ki preprečujejo avtomobilistom vožnjo po poti. Pri količkih zavijemo levo in kmalu prečkamo dve makadamski cesti, ki peljeta v Mostec. Danes Mosteca ne bomo obiskali, zato se po sprehajalni poti Mostec–ZOO , ki na začetku daje gostoljubje novi trimstezi Mostec, usmerimo proti živalskemu vrtu. Za popestritev pa le naredimo nekaj vaj na katerem od telovadnih orodij , .

Živalski vrt
Do živalskega vrta , pritečemo že malo utrujeni, še zlasti če smo se preizkusili na orodjih. Opravili smo ravno polovico tekaške ture, zato moramo kar pohiteti naprej. Preizkusili bomo asfalt na novi kolesarski pešpoti , ki pelje mimo gozdarskega inštituta ob Večni poti , in Cesti 27. aprila.

Tivoli
Kmalu pritečemo do študentskega naselja, kjer naša pot zavije levo v gozd na Rožniku . Poti je toliko , , da brez težav lahko zaidemo, zato previdnost ni odveč. Ni pa treba preveč premišljati, saj vse poti vodijo v Rim, oprostite, v Tivoli , . Z lahkotnim tekom kmalu vidimo pred seboj Tivolski grad s parkom pod njim , mimo katerega tečemo po zahodni strani. Drugače nas prav lahko zamika, da končamo svoj tek kar v tamkajšnji kavarni.

Jesenkova učna pot
Do začetka Jesenkove poti prečimo še drevored, ki pelje do letnega telovadišča Ilirije. Za travnikom , , ki se pozimi spremeni v sankališče za najmlajše, tečemo po poti, ki nas skozi gozd popelje nad Cekinovim gradom, Halo Tivoli do Bellevueja, kjer se pot usmeri proti Mostecu. Tu pot zapustimo in se vrnemo do izhodišča pri Hali Tivoli.
Tek ni bil predolg, slaba polovica malega maratona, a smo na poti lahko uživali v pogledu na številne zanimivosti ob trasi. To velja za tiste, ki so tek izkoristili za prijetne rekreacijske trenutke. Če pa smo predvsem nabirali kondicijo za kakšen maraton, ki se ga nameravamo udeležiti, bomo oglede in poglede pustili za kakšen nedeljski družinski sprehod.

 

Tivoli
Tivoli z vzpetinami, poraščenimi z gozdom, tvori Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.
Načrti za park Tivoli so bili izdelani v obdobju Ilirskih provinc. Zdajšnjo podobo je park dobil med letoma 1921 in 1939 (preureditev je delo Jožeta Plečnika) in v drugi polovici 20. stol., ko so bili v parku zgrajeni različni športni objekti (Hala Tivoli, pokrito kopališče s fitnesom in igriščem za bovling, balinišče, kotalkališče, minigolf, tenis in igrišče za košarko. Sprostitveni del parka predstavljajo kostanjevi drevoredi, Jakopičev drevored (sprehajališče), ribnik, botanični vrt, rastlinjak, otroško igrišče, veliko vodnjakov in kipov. Seveda pa ne smemo pozabiti na živali in rastline, ki nas spremljajo na vsakem koraku.
V parku sta tudi kopališče (1929) in telovadišče Ilirija, ki sta zaradi železnice nekoliko odmaknjena.
Tu sta še dva gradova: Tivolski in Cekinov grad, ki se danes uporabljata za druge namene. V Cekinovem gradu je muzej novejše zgodovine, v Tivolskem pa Mednarodni grafični likovni center in kavarna.

Cekinov grad
ali Leopoldsruhe je bil v 17. stoletju šišenski dvor ljubljanskega kastelana Pavla Koniga. Med lastniki prvotnega skromnega dvora so bili tudi baroni Raumschussli in Stroblhoffi, ki so v lasti imeli tudi grad Bokalce. V začetku 18. stoletja je dvorec kupil grof Leopold Karl Lamberg in leta 1720 zgradil današnji baročni dvorec. Leta 1787 ga je za doto dobila Ivana Lamberg, ki se je poročila z Lovrencem Szogyneyjem. Ker je ljudstvo poenostavilo ime lastnika (Zegini) je iz tega nastalo tudi današnje poimenovanje Cekinov grad.
Grad je potem imel še veliko lastnikov, zadnji je bil Peter Kozler, avtor Zemljevida Slovenske dežele in pokrajin. Po drugi svetovni vojni pa je bil grad podržavljen in v njem je bila šola. Leta 1951 so vanj preselili Muzej novejše zgodovine.

Cerkev sv. Jerneja
je ena najstarejših cerkva v Ljubljani (prvič omenjena leta 1308) in je bila obnovljena po načrtih arhitekta Plečnika. Ob koncu 14. stol. je bil v njej podpisan mirovni sporazum med Beneško republiko in Habsburžani.

Vodnikova domačija
V kompleksu stavb je najpomembnejša stanovanjska hiša, ki je bila zgrajena že pred letom 1765 (ohranjena letnica na lesenem stropu kašče), v kateri se je rodil Valentin Vodnik. Hiša je tudi etnološki spomenik arhitekture konca 19. stoletja kot značilen dom veljaka ljubljanske okolice.
V poslopju domuje tudi glasbena šola, mi pa si lahko ogledamo Vodnikovo spominsko sobo in sobo, posvečeno reformaciji. Obe zbirki sta prenovljeni.

Krajinski park Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib
Območje, razglašeno za krajinski park z odlokom leta 1984, obsega mestni park Tivoli in z gozdom poraščena Rožnik in Šišenski hrib. Krajinski park, ki je neločljivi del identitete mesta Ljubljane, meri dobrih 500 hektarov. Gre za zavarovano območje, v katerem so se ohranile naravne in kulturne prvine prostora, prav tako pomembna pa je tudi njegova socialna in rekreacijska funkcija. Na zahodni strani Šišenskega hriba je na območju nekdanjega glinokopa nastala vodna površina Koseški bajer, ki je pomem¬ben življenjski prostor za nekatere redke in ogrožene živalske vrste ter ena redkih stoječih voda v Ljubljani. Na vzhodnem obrežju je urejena lesena ploščad za posedanje in uživanje ob vodi.

Galetov grad
Današnja podoba neorenesančnega dvorca je nastala v 18. stoletju, ko je baron Anton Nepomuk Taufferer na tem mestu kupil kmečko kajžo in jo prezidal v podeželski dvorec ter jo poimenoval Pepensfeld. Leta 1784 grof je Janez Nepomuk Auersperg združil posestvo Galetovega gradu s
posestvom Jama. Kot vsi dvorci in gradovi v Ljubljani je tudi ta zamenjal veliko lastnikov. Leta 1875 ga je kupil Adolf Gale, po katerem je dvorec tudi dobil ime »Galetov grad«. Danes v gradu deluje Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana in Policijski pihalni orkester.

Zavarovano območje narave mali Rožnik
Je mokrišče, ki predstavlja pomemben življenjski prostor za redke živalske in rastlinske vrste. Predvsem so to dvoživke, kačji pastirji, in rastline, ki potrebujejo močvirno okolje. V spodnjem delu mokrišča se je razvilo šotno barje.

Živalski vrt , ,
Ljubljanski živalski vrt ni med starejšimi niti med večjimi živalskimi vrtovi. Kljub temu pa je zanimiva turistična točka Ljubljane. Začetki segajo v čase po drugi svetovni vojni, ko so bile kletke z živalmi postavljene v središču Ljubljane. Leta 1951 so mestne oblasti našle primernejšo lokacijo na jugozahodni strani Rožnika. Takrat se je ZOO začel hitreje razvijati, prelomno pa je bilo leto 1988, ko se je začel ZOO razvijati kot sodoben živalski vrt s poudarkom na čim bolj naravnih bivanjskih razmerah za živali, ekologijo in sobivanje žive in nežive narave.
Ponudbo domiselno razširjajo iz leta v leto različni izdelki za obiskovalce, predvsem najmlajše.
Danes lahko rečemo, da je bila usmeritev prava, živali »stanujejo« v primernih bivališčih, obiskovalci so zadovoljni in se vračajo znova in znova, kar dokazuje tudi več kot 200.000 obiskovalcev vsako leto.

Boljkovi kipi živali v ZOO ,
Priznani slovenski kipar, slikar in grafik Janez Boljka je v svojem ustvarjalnem opusu izdelal več bronastih kipov živali. V živalskem vrtu je našlo domovanje šest skulptur: nosorog, opičja družina, bizon, volk, slon in bik (tur), ki kraljuje pred vhodom v ZOO, priljubljeno točko mlajših obiskovalcev živalskega vrta, saj radi plezajo po njem in sedijo na njegovem hrbtu.

Grad Tivoli
Starejši kot Cekinov grad je grad Tivoli. Začetki gradu segajo v 13. Stol. ko je malo višje stal stolp. Tega je nadomestil dvor, ki je bil v 17. Stoletju z menjavo lastnika podrt in zgrajen na novo. Temu bi danes rekli nadomestna gradnja. V svoji pestri zgodovini je služilo kot samostan, bolnišnica, skladišče, vojašnica, rezidenca ljubljanskega škofa in pa domovanje Maršala Radetzkega, različnih mestnih uradnikov in najemnikov po 2. Svet. vojni. Po celoviti prenovi se je vanj preselil mednarodni grafični center.

Jesenkova učna pot
Poteka v celoti po krajinskem parku. Naj njej si sprehajalec lahko ogleda 30 vrst dreves.

 

Pri Vodniku
Gostilna Pri Vodniku spada v spominski kompleks Vodnikove domačije, saj je bilo v času našega prvega pesnika to gospodarsko poslopje, »furmanska« gostilna pa je bila v poslopju, kjer se je Vodnik rodil in je zdaj hiša muzej.

Art Caffe v tivolskem gradu
Čudovite poglede na Ljubljano še popestri velika ponudba sladic in pijač. Privoščite si lahko tudi zajtrk.

Tradicionalni DM – tek za ženske
Tek je iz skromnih začetkov prerastel v velik dogodek, ki se ga udeležijo mlade in mlajše tekačice. Dolžini teka sta 10 in 5 km. V letu 2013 se ga je udeležilo 6500 tekačic.

Dobrodelni tek in pohod Božičkov
Je postal tradicionalni tek ob koncu leta. Denar, zbran s startninami, gre v sklad Rdečih noskov. Teče se na 6 km + hoja 2 km, ali pa 12 km.