ČEMŠENIŠKA GRAJSKA POT
Dolžina poti
11,8
Dolžina poti 11,8 km
Časovni obseg poti
03:30
Časovni obseg poti 03:30
Največja strmina vzpona[%]
20
Največja strmina vzpona: 20 %
Največja strmina spusta: 19 %
Povprečna strmina vzpona: 11 %
Dolžina vzponov nad 5%: 4,00 km
Najnižja točka poti: 581 m
Najvišja točka poti: 294 m
Višinska razlika: 572 m
Poraba energije
3429
Poraba energije za moške: 3429 kJ (819 kcal)
Poraba energije za ženske: 2814 kJ (672 kcal)
Težavnost poti
Težavnost poti: Zahtevna
Kvaliteta podlage
Kvaliteta podlage: Mešanica
Primerna obutev: Pohodniški čevlji
Kratek opis

Razgibana krožna pot po hribovitem zaledju Lavrice, kjer se srečujeta preteklost in sedanjost. Pot se začenja na Lavrici, teče po gozdu do Lisičja s prekrasnim dvorcem, nato se po prečkanju avtocestnega useka skozi gozd vzpne na Molnik, se nadaljuje na Orle ter se po ovinku skozi gozd vrne nazaj na Lavrico. Pot je označena z zeleno-rumenimi oznakami in številnimi obvestilnimi tablami, ki opozarjajo na zanimivosti v okolici. Primerna je tako za rekreativce kot nedeljske izletnike in ker poteka skozi gozd, je v pretežnem delu tudi prijetno senčna. Na pot se lahko odpravite tudi s kolesom, vendar je odsek na Molniku izjemno zahteven zaradi strmine in za kolo manj primerne podlage.

Potek

Lavrica – Šeparjev hrib – Lisičje – Molnik – Orle – Hrastarija – Debeli hrib – Lavrica

Čemšeniška grajska pot je dobila ime po srednjeveški župi (naselbini) Čemšenik na območju sedanje Lavrice, ki jo je sestavljalo več okoliških zaselkov med Selami pod Molnikom in Babno Goro na Barju. Župa se prvič omenja že leta 1330. Prebivalci Lavrice, naselja, ki je dobilo ime po lastniku zemljišč iz 17. stol. Juriju Laurizi, ohranjajo zgodovinski spomin na nekdanje čase z zgledno urejeno krožno potjo in tradicionalnim oktobrskim pohodom.

Začetek
Pohod začnemo opremljeni z dobro voljo in dovolj tekočine pri majhnem kozolčku z informativno tablo na Šeparjevi poti na Lavrici. Do tja najlaže pridemo z avtobusom št. 3 B ali 3 G. Izstopimo na postaji Lavrica, prečkamo cesto in zavijemo v Jagrovo ulico in Šeparjevo pot. Če smo z avtom, zavijemo na Lavrici z Dolenjske ceste proti Selam na Jagrovo ulico in po dobrih 100 metrov avto pustimo na parkirišču ter se peš vrnemo po Jagrovi ulici do že omenjenega kozolčka na Šeparjevi poti. Najprej gremo mimo hiš po Šeparjevi poti, zatem se pot vzpne proti gozdu, kjer nas pozdravijo prve zeleno-rumene oznake , ki bodo naše zveste spremljevalke na poti. Skozi gozd se povzpnemo na Šeparjev hrib, kjer je s poseke pod daljnovodom prijeten razgled proti jugu na Ljubljansko barje s Krimom v ozadju ter proti severu na Sela z Molnikom . Molnik je izrazit vrh v sicer razgibanem hribovitem zaledju Lavrice in Ljubljane in najvišji cilj naše poti, vendar se od tod zdi precej oddaljen. Na robu poseke je postavljena tudi prva od več obvestilnih tabel , ki nas opozarjajo na zanimivosti na poti pa tudi na primerno obnašanje v naravi. Vzemimo si čas in jih pozorno preberimo. Od poseke gremo po široki stezi skozi mešan gozd , po slemenu hriba do zaselka Lisičje.

Lisičje
Po asfaltni cesti se spustimo do dvorca Lisičje , ki daje naši poti pridih romantike. Dvorec je bil zgrajen v 16. stoletju, obkrožal ga je v tistih časih največji cvetlični, botanični in sadni vrt na Kranjskem. Do druge svetovne vojne je dvorec zamenjal veliko lastnikov, po vojni pa je bolj ali manj propadal. V letu 2010 so bila opravljena najnujnejša obnovitvena dela, tako da se lahko pred njim odvijajo razni turistični dogodki. Na izjemen vrt spominjata le še mogočni lipi na severni strani dvorca. Od dvorca že vidimo in slišimo dolenjsko avtocesto , do katere pridemo po kratki ovinkasti poti.

Dolenjska avtocesta
Ko so gradili avtocesto proti Dolenjski, so namesto tunela pod Molnikom naredili usek, ki je največji v Sloveniji. Po makadamski cesti se z roba useka spustimo na most čez avtocesto , nato pa se na drugi strani spet dvignemo, se razgledamo naokrog in se skozi gozd odpravimo proti Molniku. Pot nas vodi navzgor po široki poti, od mostu čez avtocesto do Molnika se bomo dvigniti za več kot 200 višinskih metrov. Ker je vrh Molnika malce stran od naše poti, je treba na največjem razpotju zaviti desno, na pot, ki nas pripelje na vrh Molnika in po kateri se bomo vrnili na isto razpotje.

Molnik
Od razpotja se pot še naprej strmo dviguje, dokler ne pridemo do vršnega platoja, skoraj planote, ki je bil prav zaradi svoje oblike naseljen že v 13. stoletju pred našim štetjem. Na vrhu je postavljenih več klopi , kjer si odpočijemo in se okrepčamo z lastnimi zalogami. Tik pod vrhom je spomenik Molniški četi, prvi partizanski enoti na Slovenskem, ki je delovala na tem območju od začetka 2. svetovne vojne. Ko si odpočijemo, se po isti poti odpravimo navzdol in pri tem ne pozabimo pobrati s tal kakšne priročne veje.

Grmada
Ko se vrnemo do razpotja, kjer gremo naravnost (če bi zavili levo, bi se vrnili proti Lisičju), bomo kmalu prišli do znamenite Grmade , kjer v spomin na legendo o umorjenem kmetu odložimo vejo, ki smo jo prinesli. Na tem mestu naj bi namreč razbojniki pričakali kmeta, ki je prodal vola, in ga, ker od njega niso dobili denarja, ki ga je že prej izročil hčerki, ki je šla po drugi poti, umorili. V spomin na njegovo kruto smrt pohodniki na tem mestu odlagajo veje, ki jih poberejo ob poti in gradijo grmado v spomin in opomin. Pot se še naprej spušča mimo opuščenih kamnolomov (prečkamo daljnovod, ki smo ga srečali že na Šeparjevem hribu) do prevala med Sostrim in Orlami .

Orle
S prevala nadaljujemo pot po asfaltni cesti na Orle, pred prvimi hišami opazimo na levi strani spomenik v spomin na zaključne boje za osvoboditev Ljubljane maja 1945. Pri prvi hiši na levi strani nas bo morda celo pozdravila udomačena srna Nika . Cesta se nato zložno dviguje med hišami in na večjem razcepu poti pri betonskem zidu se usmerimo levo proti Lavrici.

Hrastarija
Po cesti z razgledom proti Selam in Ljubljanskemu barju kmalu pridemo do zaselka Hrastarija , ki naj bi nastalo v 16. stoletju, potem ko so prvi naseljenci izsekali hrastov gozd. Danes je na Hrastariji možna ježa konj, na kratko pa si lahko ogledamo tudi kapelico ob avtocesti, do katere zavije pot ostro desno in navzdol. Ob kapelici je klop, kjer si lahko spočijemo utrujene noge. Tik pred »rančem« na Hrastariji zavijemo pri otroških igralih desno v gozd na Debeli hrib (pozor – pot proti kapelici ni prava!), kjer se po prijetnem ravninskem sprehodu po gozdu približamo domačiji Eržen in pri križu zavijemo ostro levo na cesto, ki se nato spusti proti prvim hišam na Lavrici.

Lavrica
Ko pridemo v Lavrico, se usmerimo proti Dolenjski cesti in se po njej po pločniku vrnemo do izhodišča na Šeparjevi poti. Ob Dolenjski cesti je več gostiln in okrepčevalnic, kjer si lahko še zadnjič odpočijemo in se okrepčamo. Če smo avto pustili na parkirišču na Jagrovi ulici, si lahko pot skrajšamo po bližnjici skozi novo blokovsko naselje.

Čemšenik/Lavrica
Zaselki oziroma vasi Sela, Srednja vas, Daljna vas, del Orel ter Babna Gorica so bili v srednjem veku povezani v župo (naselbino) z imenom Čemšenik, ki je bila prvič omenjena leta 1330 v listini češkega kralja in koroškega vojvode Henrika IV. Koroškega. Ime je verjetno izšlo iz rastline čremsa (Prunus padus), ki je nekoč uspevala v vlažni dolini potoka Grivke (sedaj Prošca). Naselitev območja je verjetno potekala v okviru srednjeveške kolonizacije v drugi polovici 12. stoletja ko je oblast intenzivno naseljevala prazna območja. Naselitveni val je po vsej verjetnosti prišel z Gorenjske prek Sadinje vasi in Podmolnika na drugo stran Molnika, se širil najprej na sedlo (pri Orlah) in nato proti današnji Lavrici. Večji dotok prebivalcev je povzročilo izsuševanje Ljubljanskega barja ob koncu 18. stoletja, še bolj pa izgradnja železnice proti Kočevju v letu 1893.

Dvorec Lisičje ,
Prvi dvorec je bil zgrajen sredi 16. stoletja in se je prvotno imenoval Gayerav kar pomeni "jastrebja jasa", domačini pa so mu zaradi lisic v bližnjih gozdovih pravili Lisičje. Okoli dvorca je bil urejen velik vrt in park, ki ga je Janez Vajkard Valvasor opisal kot kraj »kjer si Flora prilašča mično gospostvo in krono nad pisanim krajem veselja in radosti s kar najbolj redkimi cvetlicami«. Cvetlično in sadno razkošje je naredilo tako močan vtis na državnega kneza Janeza Vajkarda Auersperga, pomembnega ministra avstrijskih cesarjev, da je zadnja leta življenja preživel v dvorcu. Pozneje je dvorec prehajal iz rok v roke, saj so ga kupovali in prodajali celo na dražbah. Zadnja lastnica pred drugo svetovno vojno je bila Angležinja Mary Lloyd iz Trsta in takrat je imel dvorec še razkošno notranjo opremo, veliko starin, bogato knjižnico ter opremljeno kapelo. Po letu 1945 je dvorec propadal, leta 2006 ga je od Arhiva Republike Slovenije odkupila Občina Škofljica, delno pa je bil obnovljen v letu 2010. Na notranjem dvorišču občasno potekajo kulturno-etnološke prireditve.

Dolenjska avtocesta
Ob gradnji dolenjske avtoceste pod Molnikom niso kopali predora, pač pa so se zaradi ugodne peščene geološke zgradbe raje odločili za usek, saj so s tem sproti pridobivali gradbeni material. Izkopali so kar dva milijona kubičnih metrov peska. To je največji cestni usek v Sloveniji.

Molnik (582 m)
Vrh hriba je bil že v prazgodovini pomembna strateška točka z utrjeno naselbino. Glede na odkrite žarne in skeletne grobove pa tudi pokope v gomilah gre za prostor, kjer sta se srečali dve kulturi. Medtem ko starejši nosilci kulture žarnih grobišč, ki jih datiramo v 13. in 12. stoletje pr. n. š., ostajajo neznanka, vemo, da so bili skeletni pokopi značilni za južne Ilire. Zato sklepamo, da so Molnik v 8. in 7. stoletju pred našim štetjem naseljevali Iliri. V grobovih so odkrili zlasti orožje in vojaško opremo. Najdbe hrani Mestni muzej v Ljubljani.

Orle
Obcestna vas, ki ponekod prehaja v gručasto. V srednjem veku je bila razdeljena med gospostvi kranjskega vicedomskega urada in deželnega glavarstva za Kranjsko, kasneje pa je povečini pripadala nemškemu viteškemu redu iz Komende. Orle so daleč naokoli poznane po češnjah, katerih nasade redno obnavljajo, pred cvetno nedeljo pa mnogi vaščani pletejo tradicionalne velikonočne butarice iz pobarvanih lesnih oblancev, ki jih zlasti radi kupujejo Ljubljančani. Vas je znana tudi po sklepnih bojih druge svetovne vojne med nemškim okupatorjem in slovensko partizansko vojsko v prvih dneh maja 1945, o čemer priča spomenik pod vasjo.

Spominska kapelica na Hrastariji
Kapelico je bila postavljena v spomin na posestnika Franca Guština, ki se je smrtno ponesrečil v bližini. Njeno prvotno mesto je bilo nekoliko nižje ob gozdni stezi, v času gradnje avtoceste leta 1989 pa so jo prestavili na sedanjo lokacijo in jo leto kasneje obnovili. V kapelici je kip Marije, včasih pa je bil na oltarčku kip Srca Jezusovega.

Gostilnica Orle, Orle 37
Gostilna je na koncu vasi oziroma na začetku, če v vas prihajamo iz Rudnika. Med tednom ponujajo pice, ob koncu tedna pa tudi okusna kosila.

Klub Ranč Orle , Orle 23
Na ranču obvladajo vse, kar je povezano s konji in jahanjem.

Grandvid hotel, Dolenjska cesta 336, Lavrica
Grandvid hotel ob Dolenjski cesti ima bogato gostinsko ponudbo.

Grmada
Po legendi naj bi razbojniki umorili kmeta iz Šmarja. Kmet je v Ljubljani prodal vola in se po krajši poti skozi gozd vračal domov. Tu so ga pričakali razbojniki, misleč, da ima pri sebi denar od prodanega vola. Ko so ga ubili, so ugotovili, da denarja nima. Kmet je namreč predvidel nevarnost in dal denar hčerki, da je šla po daljši, a varnejši poti. Tako v spomin na njegovo smrt pohodniki prinesejo veje, ki jih poberejo po poti, in jih odložijo na grmado.

Del dvorca Lisičje je v slabem stanju, zato je približevanje dvorcu omejeno.
Pri vzponu na Molnik morate pozorno spremljati oznake ob poti, saj po hribu poteka več poti v različne smeri.
Ker trasa na Orlah poteka po asfaltirani cesti, bodite pozorni na mimo vozeče avtomobile.

Pohod po Čemšeniški grajski poti
Tradicionalni vodeni pohod je vsako prvo soboto v oktobru.

Dan Lavrice
V juniju je vsako leto Dan Lavrice z obilico prireditev in dogodkov.

Molniški tek
V Zadvoru je v aprilu tradicionalni Molniški tek na različne razdalje za vse starostne kategorije.