ŽLAHTNA LILIJA
Dolžina poti
30,8
Dolžina poti 30,8 km
Časovni obseg poti
02:50
Časovni obseg poti 02:50
Največja strmina vzpona[%]
6
Največja strmina vzpona: 6 %
Največja strmina spusta: 5 %
Povprečna strmina vzpona: 5 %
Dolžina vzponov nad 5%: 5,90 km
Najnižja točka poti: 480 m
Najvišja točka poti: 318 m
Višinska razlika: 734 m
Poraba energije
5765
Poraba energije za moške: 5765 kJ (1377 kcal)
Poraba energije za ženske: 4698 kJ (1122 kcal)
Težavnost poti
Težavnost poti: Zahtevna
Kvaliteta podlage
Kvaliteta podlage: Mešanica
Primerno kolo: Treking kolo
Kratek opis

V srcu Slovenije, nedaleč od Ljubljane, se skriva Moravška dolina, polna presenečenj in slikovitih kotičkov. Dolino na jugu obdaja Posavsko hribovje, na severu pa ponosna Limbarska gora. To so kraji, kjer se je bogato izročilo preteklosti ohranilo in živi naprej. Lepe vasice so prislonjene ob zelene holme, skrbno obdelane njive in travniki se izmenjujejo z gozdovi in logi ob Drtijščici in Rači.

Potek

Moravče - Zalog pri Moravčah - Gabrje pod Limbarsko Goro – Mošenik - Zgornje Koseze – Peče - Gora pri Pečah – Drtija – Moravče – Podstran – Prikrnica – Gradiško jezero – Preserje – Imenje – Dvorje - Selo pri Moravčah - Stegne - Vrhpolje pri Moravčah - Spodnji Tuštanj - Moravče

Iz središča sveta
Moravška cerkev sv. Martina z dvema zvonikoma v je vidna že od daleč . Cerkev tvori s parkom krožni trg, ki ga obdajajo trške stavbe in domačije .V parku stojijo spomeniki pomembnih mož, rojenih v teh krajih , . Parkiramo lahko na avtobusni postaji zahodno od krožnega trga. Mimo gostilne Pri Jurku po severni strani obkrožimo trg in pri pošti zavijemo proti vzhodu. Na koncu naselja prečkamo Drtijščico .

Gori, doli, naokoli
Od Zaloga pri Moravčah se cesta počasi vzpenja. Mozaični preplet gozdov in travnikov ponuja enkratne prizore , . Kmalu prispemo v Gabrje pod Limbarsko goro . Skozi vas bi se lahko povzpeli na razgledno Limbarsko goro, vendar se mi spustimo v Mošenik .Težko bi našli lepšo dolinico. Živina se pase na zelenih travnikih , čebele brenčijo in kapelice spominjajo na zaobljube nekdanjih prebivalcev . Raj za dušo in kolo ... Komaj se poslovimo od idilične dolinice , že se pojavi nova. Na jug seže pogled preko valovite pokrajine do Posavskega hribovja . Na desni leži pod Velikim hribom gručasto naselje Zgornje Koseze s cerkvijo sv. Štefana . Preko sedla pridemo v naslednje podolje. Na njegovem severnem delu je vas Peče . Na vzpetini sredi gručastega naselja stoji cerkev sv. Jerneja . Nadaljujemo pot po dolini proti jugu.

Na Moravškem osamelem krasu
Prečkamo glavno cesto proti Zagorju ob Savi in se povzpnemo na Gore pri Pečah do pobočne ceste, ki teče po južnih zakraselih obronkih Moravške doline vzporedno z glavno cesto do vasi Drtija. Moravški osameli kras meri v dolžino 15 kilometrov in sega od Gore pri Pečah do Gorjuše. Na tem kratkem odseku je bilo odkritih 70 kraških jam. Kmalu se pripeljemo do nekoč mogočne domačije . Hiša je tipičen primer moravške kmečke hiše, ki je precej podobna alpski, čeprav ima tudi nekaj značilnosti panonske hiše. Je masivna, zidana, z dvokapno streho in velikimi okni. Malo naprej pod cesto je počivališče s pogledom na cerkev sv. Valentina na Limbarski gori . Na poti se izmenjujeta asfaltna in makadamska podlaga , pogled pa nam uhaja na zahod, proti Moravčam .

Zopet v Moravčah
Mimo osamljenih kmetij prikolesarimo do Drtije. V dolini vidimo separacijo kremenčevega peska , ki so ga tu kopali že v 19. stoletju. Termit je največje podjetje v Moravški dolini. Kremenčev pesek se uporablja v livarnah, tovarnah keramike in gradbenega materiala. Malo naprej, na vršaju ob robu vasi, zagledamo Marijino cerkev . Prečkamo glavno cesto in se skozi naselje spet spustimo do glavne ceste, ki nas pripelje v Moravče. Glavni trg in cerkev sv. Martina obkrožimo po desni.
Prevozili smo prvi list Moravške lilije. Na vrsti je drugi, ki je speljan vzhodno od Moravč.

Proti Gradiškemu jezeru
Mimo pokopališča se povzpnemo na Podstran . Na koncu zaselka pri mini kozolcu se začne makadam . Čez dolino na levi strani vidimo sleme mogočnega Ciclja . Gori, doli in že smo v Prikrnici . Na koncu vasi stoji obnovljena stara moravška hiša . Z dvorišča se lepo vidijo Kamniške Alpe . Spustimo se po precej strmi gozdni cesti do Gradiškega jezera. Na Gradiškem griču nad jezerom bedi cerkev sv. Marjete . Umetno jezero napaja predvsem Drtijščica . Okoli jezera je speljana 4,2 kilometra dolga makadamska pot . Iz vode moli potopljeno grmovje . Na severnem robu pod opazovalnico je velik lijak , skozi katerega odteka voda po podzemnem kanalu v Radomljo. Jezero obiskujejo številni ljubitelji rekreacije in miru . Mimo vhodnega platoja nadaljujemo vožnjo po njegovem zahodnem bregu . Pri rampi še zadnjič pogledamo proti jezeru , potem se začnemo vzpenjati proti Preserju. Z grebena je lep pogled na Spodnje Koseze . Zopet gremo dol in gor proti Imenju. Na sedlu, kjer je občinska meja, se ozremo nazaj na Grad Brdo in na Kamniške Alpe v ozadju .

Zopet na osameli kras ob Rači
Na začetku Imenj že vidimo majhno vrtačo . Med njivami in travniki se spuščamo proti dolini Rače. Potem ko na začetku vasice Dvorje prečkamo glavno cesto, zagledamo obrat za proizvodnjo plastičnih izdelkov . Dvorje ležijo na platoju nad strmo brežino potoka Rače . Pod vasjo je najzanimivejši del Vodne učne poti ob Rači. Zadnja domačija na levi je Videgarjeva. V leseni hiši ob cesti imajo zbirko starin. Urejena je kot stara kmečka hiša , z gospodarskim delom, v katerem so na ogled makete žag in mlina in verjetno še marsikaj drugega. Če so lastniki doma, vam zbirko z veseljem razkažejo. Na glavni cesti zavijemo proti gradu Tuštanj preko globoke doline, ki jo je izdolbel potok Rača . Cesta se počasi vzpenja skozi Stegne proti Vrhpolju pri Moravčah. Vije se po valoviti pokrajini nad dolino Rače pod Posavskim hribovjem . Sredi Vrhpolja pri Moravčah stoji cerkev sv. Petra in Pavla . Zraven je domačija Pečar . Vrhpolje zapustimo mimo šole in gasilskega doma in nadaljujemo vožnjo po razgibani kraški pokrajini do Spodnjega Tuštanja.

Grad Tuštanj
Po kratkem vzponu prispemo do graščine . Lastnik vam bo z veseljem pokazal izjemno muzejsko zbirko. Za ogled boste porabili približno pol ure. Zgodba o grajskem vrtnarju Luki Pirnatu še danes buri domišljijo ljudi. Pred gradom stojita mogočna platana in grajska kapela , . Grajski vrt pa je obnovljen , saj ga je vrtnar Luka najverjetneje zanemaril, ko je poročil grofico. Podložniki graščine Tuštanj so verjetno živeli na sosednji vzpetini. Približno 50 so jih imeli na seznamu v urbarju. Vrnemo se v vas in na naslednjem odcepu nadaljujemo pot po dolini pod gradom.

Za konec še pokora
V objemu gozdov se povzpnemo do romarske Marijine cerkve na Hribcah . Zopet doli, gori in vrnili smo se na izhodišče.
Prekolesarili smo obrise drugega lista moravške lilije. V moravškem grbu iz gradu rastejo trije listi lilije. Ko se boste peš ali s kolesom povzpeli še na Limbarsko goro, boste lahko rekli, da ste prevozili tudi zadnji, tretji list. Se vam zdi škoda, da moravška lilija nima več listov? Seveda jih ima, le da jih ni v grbu. V Moravški dolini se jih skriva še veliko ...

Moravška dolina
Moravška dolina leži na odmaknjenem kraju med prometnim Črnim grabnom na severu in železnico ob Savi na jugu. V starih časih pa je Moravško dolino prečkala zelo prometna cesta. Pred 2700 leti naj bi namreč skoznjo vodila Jantarjeva pot, ki je povezovala Baltik s Sredozemljem. Na vzpetinah visoko nad Savo so v železni dobi stala utrjena naselja. Znane so Vače. V srednjem veku je promet tekel od severa proti jugu. Moravška dolina je bila preko Grmač povezana z dolino Save, na severu pa preko Negastrna s Črnim grabnom. Ob tej poti je poleg Moravč zraslo šest gradov, od katerih se je ohranil le grad v Spodnjem Tuštanju . Ime Moravče je izpeljanka iz besede morava, ki pomeni kraj, kjer se zbira voda po travnikih in po ravnini ter dela potoke. Dolina je tako izolirana, da se je ohranilo tudi moravško narečje.

Gradiško jezero in Drtijščica
Drtijščica izvira pri Kandršah na skrajnem vzhodnem robu moravške občine. Sprva teče proti zahodu do vasi Drtija, tam pa nenadoma zavije proti severu prek Moravške doline . Že v 16. stoletju, ko so zidali Zaloški grad, so potok preusmerili v strmejšo strugo, ker je prej nenehno poplavljal, staro strugo pa so regulirali. Na severni strani doline si je Drtijščica izdolbla pot po ozkih soteskah med vzpetinami hribovja Svetega Mohorja do Črnega grabna, kjer se izliva v Radomljo. Leta 2002 so med gradnjo avtoceste na Drtijščici zgradili umetni jez oziroma mokri zadrževalnik. Pred njim je nastalo Gradiško jezero , v katerega se ob visokem vodostaju skozi skoraj kilometer dolg podzemni kanal steka tudi višek vode iz Radomlje.

Grad Tuštanj
Lepa Moravška dolina je mikala tudi gospodo, ki si je v dolini in po hribih okoli nje zgradila gradove. Žal se je do današnjih dni ohranil le Grad Tuštanj . To je eden redkih gradov v Sloveniji, ki v svoji več kot petstoletni zgodovini ni bil ne izropan, ne požgan, niti nacionaliziran. V grajskih sobanah hranijo izjemne primerke notranje opreme, ki je včasih krasila plemiška bivališča , , , . Grad z arkadnim dvoriščem so zgradili grofje Lichtenbergi leta 1490 . Leta 1854 se je grajski vrtnar Luka Pirnat poročil z grofico Maksimiljano. Tako je grad prišel v slovenske roke in do današnjih dni ostal v lasti družine Pirnat.

Gostilna in picerija Pri Jurku
V stari gostilni Pri Jurku v bližini moravške cerkve si po koncu poti lahko hitro povrnete izgubljene kalorije. Ponujajo razne vrste pic, tudi moravško, in različne solatne krožnike.

Gostilna Frfrau v Kašcah, dva kilometra iz Moravč
V stari furmanski gostilni vam ponudijo nedeljsko kmečko kosilo, jeseni pa tudi domače koline. Vse leto so na voljo domača prekajena šunka, salama in suhe klobase. Ob gostilni je tudi otroško igrišče.

Moravčanom pravijo da so mački. Zbadljivka o moravškem mačku, napisana v moravškem narečju nam pove, zakaj:

MARAVŠK' MAČ'K
Maravčane zo rad hecajo, di so mačk'. Do təga jə pa kola pršwo. Pravjo, d' jə biu jən gustiln'čər, k jə jən družb postrego z mačkəm, namest d' bə jəm dau zajca. U kir gustilən jə to bwo, ni ko zo več važn'. Jən prawjo, d' jə bwo to »Na mwak«, druh pa, d' jə bwo dəre, Pr Štourənk. K so pa gosti do kuonca pujedl, so pa djal: »Mau je bwo, pa duobr jə bwo.« Pa učasəh so se kəšən stjəpl zarad təga.

Prvomajsko srečanje lastnikov starodobnih vozil v Cegunci med SpodnjimTuštanjem in Krašcami. Povorka starodobnih vozil gre od gostilne Soklič do Cegunce.

Grajski kulturni večeri na gradu Tuštanj se odvijajo ob vikendih od sredine junija do konca avgusta. Na programu so gledališke predstave in klasična, komorna ter operna glasba.

Kmečki praznik v Moravški dolini pripravlja zadnjo nedeljo v juliju Društvo podeželske mladine v sodelovanju z drugimi lokalnimi društvi. Prireditev poteka pred kulturnim domom v Moravčah.

Na poti je nekaj nevarnih prečenj glavnih prometnih cest. Spust proti Gradiškem jezeru poteka po dokaj strmi makadamski cesti, zato vozite previdno!