TROTOČJE
Dolžina poti
31,4
Dolžina poti 31,4 km
Časovni obseg poti
02:00
Časovni obseg poti 02:00
Največja strmina vzpona[%]
6
Največja strmina vzpona: 6 %
Največja strmina spusta: 3 %
Povprečna strmina vzpona: 1 %
Dolžina vzponov nad 5%: 0,40 km
Najnižja točka poti: 284 m
Najvišja točka poti: 259 m
Višinska razlika: 173 m
Poraba energije
4070
Poraba energije za moške: 4070 kJ (972 kcal)
Poraba energije za ženske: 3316 kJ (792 kcal)
Težavnost poti
Težavnost poti: Srednje zahtevna
Kvaliteta podlage
Kvaliteta podlage: Mešanica
Primerno kolo: Treking kolo
Kratek opis

Ravninska pot okrog sotočja Save, Ljubljanice in Kamniške Bistrice, kjer se izmenjujejo obvodni svet, travniške in njivske površine ter urbani prostor, nas popelje v še neodkrite kotičke ob treh rekah. Pot nas vodi po obeh bregovih Save v srce sotočja treh rek in naredi prijeten ovinek do Ljubljanice in travnikov pod Debnim vrhom. Tako ob blizu spoznavamo značilnosti lenobne Ljubljanice, živahne Bistrice in vodnate Save.
Pot delno poteka po poljskih poteh in kolovozih in je primerna le ob suhem vremenu. Za vožnjo po poljskih poteh prek travnikov na levem bregu Save med Lazami in Beričevim potrebujemo nekaj občutka za orientacijo.

Potek

Podgrad – Gradovlje – most čez Savo pri Lazah – poljske poti ob Savi in Kamniški Bistrici – Beričevo – Brinje – Šentjakob – Cesta v Prod – Zalog – Sp. Kašelj – Podgorje – Podgrad

Podgrad
Življenje ob rekah je v preteklosti teklo drugače, bolj dinamično. Sotočje treh kranjskih rek – Save, Ljubljanice in Kamniške Bistrice – ima v naši zgodovini gotovo močan simbolni pomen in to občutimo tudi na naši poti. Izhodišče poti je pri gostilni Pri Peclju , na začetku Podgrada, kjer je obcestno parkirišče. Vozimo se ob železnici in Savi proti Lazam in že na začetku poti je za gostilno Pri Peclju odcep ceste za Podgrad in dolino potoka Besnice, kjer se začenjata sadna cesta med Javorom in Jančami ter Ostrovrharjeva pot okrog Podgrada. Podgrad je bil dom vitezov Ostrovrharjev, ki so na tem območju sezidali grad, katerega ostanki so vidni še danes. Na križišču s cesto za Podgrad moramo biti pazljivi, saj je cesta, ki pride izpod železniške proge, prednostna in žal slabo pregledna. Na poti do Laz nas z desnega brega Save doseže prijetna senca dreves,z desne nas od časa do časa pozdravi vlak.

Sotočje prvič ...
Kmalu pridemo do večjih daljnovodov, ki označujejo sotočje treh rek – Save, Ljubljanice in Kamniške Bistrice, malce naprej na levi strani ceste pa je urejena prijazna razgledna točka z informacijsko tablo s podatki o sotočju. Nekoč je bilo malo naprej proti toku celo »štirirečje«, saj se je bilo sotočje treh rek včasih na kraju, kjer priteče v dolino potok Besnica. Vendar je bilo sotočje treh rek v 18. stoletju zaradi izboljšanja plovnosti premaknjeno navzdol. Sotočje zavzema večje območje, saj je od nivoja vode odvisno, kdaj je sotočje vseh treh rek na istem mestu (ob visoki vodi), drugače pa je sotočje Save in Ljubljanice precej nižje.

Laze in železnica, ki je ni več ...
Pot nadaljujemo mimo zaselkov Gradovlje in Gostinca, obeh imenovanih po potokih, ki pritečeta iz dolin v zaledju. V Gradovljah so na hišah oznake podgrajskih hiš s tablico z domačim imenom hiše in zarezano rdeče belo zastavico v spomin na Ostrovrharje. V Lazah zavijemo levo na most in prečkamo Savo , . Most stoji na mestu, kjer je bila med drugo svetovno vojno železnica, ki so jo Nemci, da bi se izognili zapletom pri prečkanju italijanske meje v Šentvidu, zgradili po nemškem okupiranem ozemlju. Proga je potekala po trasi Vižmarje–Črnuče–Laze . Takoj po vojni so jo opustili in podrli, vendar nanjo še sedaj spominjajo oporni zidovi prek bližnjega potoka Mlinščice (približno 200 metrov v ravni liniji od mostu čez Savo).

Obsavska pokrajina
Takoj za mostom zavijemo levo na makadamski kolovoz , speljan prek obsavskih travnikov in njiv , . Vožnja med polji od nas zahteva nekaj smisla za orientacijo (delno se lahko orientiramo po novozgrajenem daljnovodu). Po približno 900 metrih moramo na razcepu zaviti na desno , da se oddaljimo od Save. Po vijugasti poti, speljani pod daljnovodom, pridemo do gozdnega roba in obsežne zarasti ob Mlinščici, ki je zaradi bujnega zelenja sploh ne vidimo. Nato po kolovozu med drevjem sledimo loku gozdnega roba, na razcepu poti pa se držimo leve, da pridemo nazaj v bližino Save, kjer spet prečkamo daljnovod. Ko pot znova teče vzporedno s Savo, se nam z leve strani pod ostrim kotom priključi večji kolovoz. Zavijemo nanj in po približno 400 metrih pridemo do Save.

Sotočje drugič...
Ob Savi najdemo prelepo prodnato plažo , primerno za sproščen počitek in razgledovanje. Nahajamo se na vrhu sotočja Save in Ljubljanice , ki sta, kot da se nočeta zliti, iz prodnatih nanosov zgradili polotok, ki ju ločuje. Ob visoki vodi je del polotoka preplavljen, tako da sredi skupne struge štrli le še otok. Izliv Kamniške Bistrice je pomaknjen precej višje in je s tega mesta slabo viden. Pot nadaljujemo proti toku Save in se čez nekako 300 metrov na razcepu usmerimo levo bližje Savi. Ko smo pod dvema daljnovodoma (prečkali smo ju že na začetku poti) , se skozi gosto zarast ozremo proti Savi in v ozadju zagledamo sotočje Kamniške Bistrice in Ljubljanice. Po kolovozu se pot nadaljuje v loku in ko se spet približamo daljnovodom, skrenemo ostro levo proti Kamniški Bistrici, ki pa je zaradi goste zarasti in protipoplavnega nasipa ne vidimo. Na njeno strugo opozarjajo samo visoka drevesa. Nato se ob Kamniški Bistrici pripeljemo do asfaltirane ceste , kjer zavijemo levo proti Beričevu.

Beričevo in Brinje
Pot nadaljujemo po cesti skozi Beričevo in Brinje proti Šentjakobu. Tukajšnje kmetije se že dolgo ukvarjajo z zelenjadarstvom in pridelavo hrane, ki se prodaja na ljubljanski tržnici. V Beričevem je tudi stara romarska cerkev Svetega križa z informacijsko tablo, za hišami na severni strani naselja pa se sramežljivo skriva »krivec« za množico daljnovodov na naši poti – razdelilna transformatorska postaja Beričevo , ki je glavno daljnovodno vozlišče v Sloveniji in glavna napajalna točka za elektroenergetsko oskrbo Ljubljane z okolico. Prebivalci Brinja so ponosni na našo najuspešnejšo tekačico na smučeh Petro Majdič, v bližini naselja je tudi Reaktorski center Inštituta Jožef Štefan. Medtem se bližamo Šentjakobu, prečkamo avtocesto in na križišču zavijemo levo na glavno cesto proti Ljubljani. Če potrebujemo okrepčilo, lahko gremo desno v katero od gostiln v bližnjem Šentjakobu. Na glavni cesti proti Ljubljani spet prečkamo Savo in na semaforiziranem križišču tik pred avtocesto zavijemo levo pod avtocesto, na naslednjem semaforiziranem križišču pa naravnost proti Zalogu in Centralni čistilni napravi Ljubljana. To je zaradi gostega prometa najbolj neprijeten del poti, zato bodimo zelo pazljivi.

Sotočje tretjič...
Cesta v Prod je široka in prazna, zato lahko malce povečamo hitrost, da hitreje pridemo do zadnjega desnega ovinka pred Centralno čistilno napravo v Zalogu, kjer zavijemo na kolovoz čez njive in travnike do makadamske poti , ki prihaja od čistilne naprave na naši desni. Če zaradi slabega vremena ta pot ni prevozna, se ji izognemo tako, da se odpeljemo do čistilne naprave in tam zavijemo levo na makadamsko pot. Po makadamski poti nadaljujemo pot proti Savi, dokler ne pridemo na poljsko pot , speljano tik ob Savi . Po zadnjem delu poti vozimo previdno, saj se strmi bregovi Save radi krušijo. Na sotočju se pred nami odpre pogled na prodne naplavine in na (pol)otok , ki smo ga s savske plaže na levem bregu opazovali pri našem drugem srečanju s sotočjem. Levo zadaj vidimo ustje Kamniške Bistrice , na sotočje pa lahko ob nizkem vodostaju pridemo po polotoku, ki je v času poletnih piknikov precej obljuden. Vračamo se po isti poti, ki nas je pripeljala do čistilne naprave v Zalogu , katere industrijski videz opazimo že od daleč. V Zalogu je tudi sicer več industrijskih in infrastrukturnih objektov.

Centralna čistilna naprava Ljubljana v Zalogu
Makadamska pot je speljana ob ograji čistilne naprave mimo vhoda, kjer vidimo objekte za obdelavo odvečnega blata in plinohram. Ostali objekti so nižji in odmaknjeni od vhoda. Ko po makadamski cesti pridemo do prvih hiš v Zalogu , zavijemo levo na asfaltirano Cesto v Zeleni gaj in nato čez 50 metrov spet levo na makadamsko cesto , da se držimo oboda čistilne naprave. S hriba v ozadju se lepo vidi Novi grad nad Podgradom . Od čistilne naprave zavijemo desno proti Ljubljanici , na asfaltirano Pot na Labar in po njej skozi stanovanjsko naselje privijugamo do Zaloške ceste. Pri prečkanju Zaloške ceste je potrebna posebna pozornost, saj na tem mestu ni prehoda za pešce. Potem gremo levo proti Ljubljanici, čez 50 metrov pa zavijemo desno na Vaško pot. Po njej se zapeljemo skozi podvoz pod železniško progo, 150 metrov od podvoza pa zavijemo desno (upoštevajmo znak za slepo ulico) do Kašeljske ceste.

Spodnji Kašelj
Peljemo se po Kašeljski cesti skozi Spodnji Kašelj (včasih znan po zelju, ki so ga tudi izvažali) s cerkvico sv. Andreja na levi strani in zavijemo levo na Mazovčevo pot, ki speljano prek mosta čez Ljubljanico.

Med Ljubljanico in zalednim hribovjem
Z mostu si ogledamo enega bolj neokrnjenih delov Ljubljanice , včasih v vodi opazimo katerega od obvodnih prebivalcev . Takoj zatem, ko pridemo čez most, zavijemo levo na makadamsko cesto in čez 50 metrov spet desno ter nadaljujemo vožnjo po vijugasti poti prek poplavnih ravnic in travnikov ob Ljubljanici . Približujemo se hribom v ozadju, najvišji med njimi je 530 metrov visoki Debni vrh z lepim razglednim stolpom v bližini starega Ostrovrharjevega gradu. Po poti pridemo do ribnika pod Debnim vrhom , ki ga zgledno vzdržuje vevška ribiška družina. Tu boste zagotovo srečali kakšnega nadebudnega ribiča na lovu za krapom. Pri ribniku je strmejše od dveh izhodišč za dostop na Debni vrh, ki ležita neposredno ob naši poti; drugo je na Cesti v Kresnice takoj za mostom čez Ljubljanico na koncu Zaloga. Malo naprej od ribnika pridemo do mirnega mrtvega rokava Ljubljanice z majhnim otočkom , do katerega vodi ozka brv. V vodi si lahko ogledate bogato živobarvno močvirsko zarast pa tudi plašnih vodnih živali ne manjka . V nadaljevanju poti ob rečnem rokavu se približamo Ljubljanici , ; makadamska pot se spremeni v asfaltirano , ta pa nas pripelje do Doma vevških ribičev , kjer se lahko okrepčamo. Od ribiškega doma se odpeljemo po cesti, speljani pod železniškim mostom , kjer je bilo včasih na levem bregu pristanišče na Ljubljanici, do Ceste v Kresnice. Tu zavijemo desno proti Podgradu na zadnji del poti. Zaradi ožine v podvozu pod železniško progo in takojšnega dviga na nivo Ceste v Kresnice moramo voziti zelo previdno. Na desni strani glavne ceste kmalu zagledamo parkirišče in podhod pod železniško progo, ki vodi proti Staremu gradu in Debnemu vrhu (to je že omenjeni drugi dostop), nato pa še zadnjič pritisnemo na pedale in se kmalu znajdemo na izhodišču – pred gostilni Pri Peclju. Če se nismo okrepčali na poti, je zdaj – na koncu izleta – čas in priložnost tudi za to.

Sotočje rek Save, Ljubljanice in Kamniške Bistrice , , , , , ,
Sotočje treh rek je eno zadnjih večjih ohranjenih večjih naravnih prodišč na Savi in predstavlja tudi v evropskem merilu pomembno območje drstišč sulca, del Save od sotočja navzdol pa je bil od nekdaj elitni ribolovni revir. Pred več stoletji je bilo sotočje precej večje, saj je Sava tekla v več razvejanih rokavih, po regulaciji za povečanje plovnosti pa so rečne struge dobile obliko, ki se je bolj ali manj ohranila do današnjih dni.

Plovba po Savi in Ljubljanici
Rečni promet je imel v preteklosti izjemen pomen zaradi velike zmogljivosti in majhnih stroškov transporta. Po Savi navzgor so na veliko vozile manjše in večje ladje, ki so od Podgrada nadaljevale pot po Ljubljanici. Na sotočju s pristaniščem v Zalogu (na levem bregu Ljubljanice v bližini železniškega mostu) , kjer se je končala plovna pot Save, je bilo v prvi polovici 19. stoletja eno najpomembnejših pristanišč na slovenskih tleh. Vodna plovna pot po Savi navzdol je bila urejena vse do Siska in še naprej (plovba od Siska je trajala dva tedna), po Ljubljanici pa se je oskrbovala Ljubljana pa tudi Trst in druga obmorska mesta. Vleka ladje po toku navzgor je bila sila zamudno in težavno delo. V začetku so za vlako ladij uporabljali kaznjence, nato močne delavce. »Vlačugarji« so hodili po cesti vzdolž desnega brega in na dolgih vrveh za seboj vlekli čolne. V sredini 19. stoletja so jih zamenjale volovske vprege. Smer so uravnavali z dolgimi drogovi, s katerimi so ladjo odrivali od brega. Prihod železnice v letu 1849 je kmalu povzročil zaton rečnega prometa na Savi, rečni delavci pa so postali železničarji. Zadnjo ladjo proti Zalogu so vlekli leta 1865, po tem letu pa so v uporabi ostali le posamezni brodovi za prevoz potnikov in tovora prek reke.

Podgrad
Podgrad je manjše naselje ob izlivu Besnice, ki ima zaradi strateške lege ob sotočju pestro zgodovino. Prostor med Savo in obsavskim hribovjem je bil naseljen že v rimskem času, na sotočju je stala tudi rimska utrdba za varovanje vodnih poti Save in Ljubljanice. V srednjem veku se je kraj imenoval Osterberg (Ostri vrh) po gradu, ki je stal nad njim. Zgodovinarji menijo, da je bil sezidan že okoli leta 1150 in da je zamenjal številne lastnike. V začetku je tu stal le stari grad, kasneje pa je bil opuščen in danes nanj spominjajo le ruševine. Nad vasjo je bil pred razpadom starega gradu (v 18. stoletju) sezidana še danes lepo vidna graščina Novi grad , ki jo imenujejo tudi Kanskyjeva vila – po predvojnih lastnikih bližnje kemične tovarne Arbo. Ostrovrharji so ob koncu srednjega veka sodelovali v bojih proti Turkom, zadnji od njih, Jurij Gallenberg (iz St. Gallena v Švici) pa je bil ubit v boju pri trdnjavi Bihać leta 1562. Ker ni imel potomcev, je rod izumrl, grad pa opustel. Ostrovrharji so postali ljudski junaki in nastopajo v številnih zgodbah in pesmih, najbolj znan pa je Prešernov Ostrovrhar, nesojeni ženin turjaške Rozamunde. Krajani Podgrada nadaljujejo tradicijo z urejanjem Ostrovrharjeve poti in vsakoletnim pohodom po njej, vsaka hiša v Podgradu pa ima poleg hišne številke še oznako starega imena hiše in Ostrovrharjevo rdeče-belo zastavico . Zaradi vodnega toka Besnice in bližine železnice so v Podgradu leta 1860 odprli eno prvih kemičnih tovarn na Slovenskem – Osterberško oljarno.

Železniška proga Vižmarje–Črnuče–Laze ,
Nekdanja severna ljubljanska železniška obvoznica je obratovala v času nemške okupacije med letoma 1942 in 1945. Ko so med drugo svetovno vojno sile osi zasedle Jugoslavijo, je večji del Ljubljane pripadel Italiji, severna ljubljanska predmestja pa so prišla pod Tretji rajh. To je pomenilo tudi, da so se proge z Jesenic, Kamnika in Zidanega Mosta, ki so večidel vodile po ozemlju pod nemško zasedbo, stikale v Ljubljani, ki so jo zasedli Italijani. Kljub sporazumu o železniškem prometu čez mejne prehode v Bohinjski Bistrici, Vižmarjah in Črnučah, ki sta ga sklenili okupacijski sili, so se Nemci zaradi bojazni pred dolgotrajnimi carinskimi postopki Italijanov odločili »svoje« dele prej omenjenih prog povezati s tako imenovano Obvozno progo. Obenem so ljubljanska severna predmestja povezali tudi s cestami (del te cestne obvoznice predstavlja še danes znana in prometna Nemška cesta). Promet na progi je bil po vojni ustavljen, proga pa odstranjena, železniške tire so npr. uporabili za gradnjo železniške proge Brčko–Banovići v Bosni. Z mostu čez Savo v Lazah se še danes vidijo ostanki nasipa in mostu čez Mlinščico.

Centralna čistilna naprava Ljubljana v Zalogu
Prvi koncept odvajanja in čiščenja odpadnih vod za mesto Ljubljana je predvideval postavitev čistilne naprave na Kodeljevem, kasneje pa se je z urbanizacijo mesta lokacija pomikala po Ljubljanici navzdol, najprej na območje Fužin in nazadnje v Zalog v bližino sotočja Ljubljanice in Save. Čistilno napravo so gradili v več fazah, v letu 1991 je bila postavljena mehanska stopnja čiščenja, v letu 2005 pa je pričela obratovati mehansko-biološka čistilna naprava. Čistilno napravo bo treba nadgraditi s terciarno fazo – za odstranjevanje dušika in fosforja – ter povečati kapaciteto s trenutnih 360.000 enot na več kot 500.000 enot.

Gostilna Pri Peclju v Podgradu
Gostilna je znana predvsem po velikem zunanjem prostoru, kjer poleg gurmanskih užitkov na svoj račun pridejo tudi ljubitelji rekreacije in otroci, ki jim je namenjeno več igrišč.

Turistična kmetija Pri Lazarju v Podgradu
Turistična kmetija nad Podgradom je ena izmed postojank na Ostrovrharjevi poti s prekrasnim razgledom na sotočje in celoten severni del Ljubljanske kotline. Do kmetije se pride skozi Podgrad; pot se dvigne za dobrih 100 metrov. Pri Lazarju vam ponudijo doma pridelano hrano, pripravljajo pa tudi bogat kulturni program.

Turistična kmetija Pr' Krač v Dolskem
Potem ko v Lazah prečkamo Savo, lahko naredimo krajši ovinek in se odpeljemo do 600 metrov oddaljene turistične kmetije Pr' Krač v Dolskem. Domačija je stara 300 let in je kulturni spomenik državnega pomena. Vključena je tudi v evropski projekt Hiša s tradicijo.

Katrca Klub v Beričevem
Dnevni bar v centru Beričevega.

Gostilna Pečnikar v Šentjakobu
V Šentjakobu (če naredite majhen ovinek s poti) se lahko okrepčamo v gostilni Pečnikar, klasični slovenski gostilni z odlično ponudbo pečenega mesa po goveji juhi.

Gostilna in Pizzerija Boccaccio v Šentjakobu
Gostilna in pizzerija tik ob glavni cesti.

Dom vevških ribičev v Zalogu
Društveni bife z občasno ponudbo rib in pečenega mesa.

Sotočje in bližnji kraji
Nekateri kraje ob sotočju povezujejo z Jazonom in argonavti, ki so po grški pripovedki ukradli zlato runo bajeslovnega letečega ovna in si rešili življenje z begom. Po Donavi in Savi so prišli do sotočja z Ljubljanico in nekje na tem območju pred nadaljevanjem poti prezimili. Kasneje je bila v Zalogu med Savo in Ljubljanico ustanovljena zgodnja rimska utrdba postojanka, imenovana po reki Savi Savo Fluvio.

Pohod po Ostrovrharjevi poti
Vsako leto poteka pohod po Ostrovrharjevi poti. Pohod se začenja v Podgradu,

Sadna cesta med Javorom in Jančami
V sklopu sadne ceste so vsako leto v juniju jagodne nedelje, v oktobru pa kostanjeve nedelje. V juniju je tudi pohod po borovničevi pohodni poti; na cvetno nedeljo na Jančah postavijo janško butaro velikanko, v vseh cerkvah na območju pa so sprevodi butaric.

Ostrovrharjeva pot
Pohodna pot, imenovana po vitezih Ostrovrharjih, je razgibana krožna pot, ki pohodnike popelje skozi zgodovinsko, naravno, kulturno in tehnično dediščino kraja Podgrad pri Ljubljani. Začetek poti je na za nekdanjo kemično tovarno Arbo, kjer je vstopna informativna tabla, med potjo pa si ogledate omenjeno tovarno, Novi grad, ruševine Starega gradu Ostrovrharjev, kamnolom mlinskih kamnov in turistično kmetijo Pri Lazarju. Pot se vije po gozdu v senci dreves in traja približno dve uri in pol zmerne hoje.