POT OB RAČI
Dolžina poti
3,9
Dolžina poti 3,9 km
Časovni obseg poti
01:30
Časovni obseg poti 01:30
Največja strmina vzpona[%]
9
Največja strmina vzpona: 9 %
Največja strmina spusta: 11 %
Povprečna strmina vzpona: 10 %
Dolžina vzponov nad 5%: 0,90 km
Najnižja točka poti: 371 m
Najvišja točka poti: 317 m
Višinska razlika: 166 m
Poraba energije
1470
Poraba energije za moške: 1470 kJ (351 kcal)
Poraba energije za ženske: 1206 kJ (288 kcal)
Težavnost poti
Težavnost poti: Manj zahtevna
Kvaliteta podlage
Kvaliteta podlage: Gozdna pot
Primerna obutev: Pohodniški čevlji
Kratek opis

Pot ob Rači nudi pohodniku številna zanimiva srečanja z naravo. Pokrajina, po katerem teče Rača, pripada moravškemu osamelemu krasu. Na majhnem območju lahko opazujemo večino značilnih kraških pojavov. Kaj se šele skriva v kraškem podzemlju? V apnenčastih kamninah je nešteto fosilnih ostankov morskih živali izpred dvesto milijonov let.
Rača je ohranila naraven tok in z obvodno vegetacijo nudi življenjski prostor številnim vrstam ptic in vodnih živalih. 

Potek

Krašce – dolina potoka Rače - Sv. Andrej - Krašce

Dobimo se v Krašcah
Vas Krašce leži nedaleč od Moravč nad dolino Rače. Kraj je dobil ime po kraški pokrajini. Vsaka slovenska vas nosi sporočilo preteklosti, v katerem so strnjene izkušnje ljudi, ki so stoletja živeli v sožitju z naravo in okoljem. Le tako so lahko preživeli. Redke pa so vasi, ki želijo to sporočilo prenesti tudi prihodnjim rodovom. Pot se začne pri gasilskem domu v Krašcah; krenemo proti jugu v smeri Spodnji Tuštanj, kjer je informativna tabla . Jeklenega konjička lahko parkiramo nasproti gasilskega doma ali pa pri gostilni Frfrau v bližini.

Z odprtimi očmi
Po nekaj metrih zavijemo desno v vas po srednji poti . Trasa je razmeroma dobro označena s smerokazi. Markacija , ki nas bo usmerjala na poti, je kvadratne oblike, na beli podlagi je zeleno obarvan del vodnega kolesa. Javorn'kova hiša je ena od dveh starih kamnitih hiš v Krašcah . Star kamniti portal iz moravškega peščenjaka krasijo nova vhodna vrata iz masivnega lesa . Hiša je zanimiva tudi z zadnje strani . Pri kozolcu za hišo se pot, ki teče ob obori, začne spuščati proti Rači .

Proti Mecetovem mlinu
Na nekoč mogočen Mecetov mlin nas danes spominjajo le razvaline . Mlin je bil najprej last tuštanjskega graščaka. Ohranili so se gospodarsko poslopje , mlinščica in perišče, kozolec na kozla pa je obnovljen . Številni kozolci, ki jih vidimo v okolici, kažejo, da so bili tod doma spretni tesarji (cimpermani). Sploh je tesarstvo ena izmed najstarejših obrti na Slovenskem. Za kozolcem ob Rači je previsna stena in vhod v Majcetovo jamo . Jama je nastala ob tektonski prelomnici, ki je dobro vidna na stropu. Prostoren vhod se hitro zoži in se konča v neprehodnih rovih v očem skriti podzemni svet. Povzpnemo se na strmi breg Rače.

Valovita kraška pokrajina
Nasproti razpela (križa) je majhna kraška vrtača . Razpela so postavljali v zahvalo, spomin ali opomin na dogodke, ki se ne bi smeli več zgoditi. Na pašniku opazimo s kamenjem zasut manjši kraški udor . Skozi pokrajino, v kateri se mozaično prepletajo gozdovi in travniki , pridemo do velike gozdne jase. Prečkamo jo po sredini in desno od lovske preže nadaljujemo v gozd do lesene lese pri Mohorjevem mlinu. K lesi se bomo vrnili, ko bomo obhodili zahodni del poti.

Gori doli naokoli po soteski Rače
Mohorjev mlin ima še originalno opremo . Pri mlinu prečkamo Račo in se zopet povzpnemo na njen strm breg . Na vrhu stoji Videgarjeva domačija z zbirko starin , , , maketo žage, mlina in še česa. Če so njeni stanovalci doma, vam jo z veseljem pokažejo. Skozi lesena vrata se zopet spuščamo proti Rači. Zaradi strmih brežin se ob vodi niso razrasli večji kompleksi jelševega in jesenovega gozda. Panjasti gabrovi sestoji segajo vse do struge . Včasih so gabrove prekle sekali za butare. Vehovčev mlin je skrajna zahodna točka naše poti. Prečkamo most , se vzpnemo na brežino in se spustimo nazaj proti Mohorjevem mlinu.

Gremo žehto izpirat
Ob kraškem izviru je velika zajemalka za žejne pohodnike . Izvir nikoli ne presahne in ima stalno temperaturo. Sredi doline je na ogled še leseno vodno kolo . Ohranjeno je tudi perišče s perilniki . Še ne tako daleč nazaj so na periščih ženske izpirale žehto – perilo, ki so ga bile doma oprale na roke. Do lesene lese se vrnemo mimo Mohorjevega mlina . Pred mostom zavijemo desno na pot ob brežini .

Proti sv. Andreju
Za mogočno novo hišo stoji opuščen Kižev mlin . Mlinskih koles ni več, notranjost mlina z mlinsko opremo pa je v celoti ohranjena. Pot nadaljujemo po makadamski poti po Suhi dolini pod strmimi pobočji s cerkvijo sv. Andreja. Dolino je v preteklosti izoblikoval vodni tok. Ob levem robu dolinice občasno teče potoček, ki izvira v Vodni jami pod cerkvijo sv. Andreja in se pri Kiževem mlinu izlije v Račo. Levo se odcepi strma pot po brežini do cerkve sv. Andreja . Če si želite ogledati cerkev s starimi freskami , vprašajte za ključ pri Kosmačevih zraven cerkve. Preko Suhe doline , gremo proti prvim hišam v Krašcah .

Zopet v Krašcah
V vasi sta se ohranili dve stari kmečki hiši . Nad vhodnimi vrati ene od njih je zapisana letnica 1897 . Malo naprej od stare domačije nas pozdravljajo orjaška vaška lipa in stari sadovnjaki, ki jim rečemo tudi visokodebelni ali travniški sadovnjaki . Ker so bile krošnje dreves visoke, se je pod njimi lahko pasla živina. Tako je bil sadovnjak hkrati tudi pašnik oziroma travnik.
Na naši kratki poti smo prisluhnili šepetu narave, opazovali, vonjali, tipali in tudi okušali. Pomislite – koliko stvari bi spregledali, če vas ne bi opozorili nanje? Raziskujmo svoj domači kraj z vsemi čuti...

Potok Rača
Rača je dobila ime po potočnih rakih, ki jih je mogoče najti še danes. Njen razgibani tok je posledica pestre geološke preteklosti. Ima dva izvira. Potok je ohranil naraven tok z značilno vegetacijo in pestrimi obvodnimi biotopi, kjer živijo številne vrste ptic in vodnih živali . Temperatura Rače je vse leto enaka, osem stopinj.

Cerkev sv. Andreja
Cerkev naj bi v času turških vpadov obdajalo obzidje oziroma tabor . To potrjuje tudi
samostojno postavljeni zvonik, ki je v teh krajih pogost. Na zvoniku so še vedno ohranjeni ostanki »gornjega« vhoda in dve strelni lini na ključ. Gotski prezbiterij je poslikan s freskami iz leta 1505. Na severni steni je naslikana podoba rajskega vrta . Med baročno predelavo cerkve so freske prebelili. Leta 1894 so jih vnovič odkril in leta 1970 restavrirali. Dobro ohranjene freske so zaradi svoje ikonografije, oblikovanja in kakovosti pomemben umetnostni spomenik v slovenskem merilu.

Gostilna Frfrau
V stari furmanski gostilni vam ponudijo nedeljska kmečka kosila, jeseni pa tudi domače koline. Celo leta pa imajo na zalogi domačo prekajeno šunko, salamo in suhe klobase. Ob gostilni je otroško igrišče.

Turistično društvo Moravče (http://turisticnodrustvo-moravce.org)
Turistično društvo Moravče organizira tehniški dan za učence 4., 5., 6.r. in naravoslovni dan za učence 7. razreda osnovne šole, naravoslovno urico za malčke VVO in individualno vodenje po poti po predhodni najavi (tel.: 041/32 62 92).

Ko je Rača prestopila bregove
V letu 1911 je ob nekem neurju, za katerega so pravili, da se je utrgal oblak, voda tako hitro naraščala, da se je Vehovčev ata, ki je bil mlinar v Vehovčevem mlinu, lahko umaknil le na peč v »hiši«. S sabo je vzel sekiro, da bi naredil luknjo v leseni strop in se umaknil na streho, če bi voda zalila še peč.
V Mohorjevem mlinu pa je mama skupaj s sosedo reševala otroke iz poplavljenega stanovanjskega dela mlina. Medtem ko sta vsaka enega otroka nesli v hrib na varno in prišli nazaj v »hišo«, je voda že skoraj odnesla druge otroke, vendar sta jih pogumni ženski kljub temu rešili ...

V Majcetovo jamo ne hodite brez baterije! Po dolgotrajnejšem deževju je pot precej blatna.

Tradicionalni nočni pohod z lučkami ob kulturnem prazniku.
Čajanka pri Moharjevem mlinu na eno od septembrskih nedelj. Druženje ob pokušini toplih napitkov domačih zeliščarjev.
Kostanjeva nedelja v oktobru pri Mohorjevem mlinu. Druženje ob peki kostanja.