RAŠICA I
Dolžina poti
11,8
Dolžina poti 11,8 km
Časovni obseg poti
03:30
Časovni obseg poti 03:30
Največja strmina vzpona[%]
8
Največja strmina vzpona: 8 %
Največja strmina spusta: 8 %
Povprečna strmina vzpona: 7 %
Dolžina vzponov nad 5%: 3,20 km
Najnižja točka poti: 529 m
Najvišja točka poti: 322 m
Višinska razlika: 431 m
Poraba energije
3429
Poraba energije za moške: 3429 kJ (819 kcal)
Poraba energije za ženske: 2814 kJ (672 kcal)
Težavnost poti
Težavnost poti: Srednje zahtevna
Kvaliteta podlage
Kvaliteta podlage: Mešanica
Primerna obutev: Pohodniški čevlji
Kratek opis

Večurna pretežno srednje zahtevna gozdna pot, ki je predvsem primerna za nabiranje kondicije. Razgledov ni prav veliko, razen z vasi Rašica. Pot je zanimiva predvsem jeseni, ko nas mati narava obdari z veliko kostanja. Tudi gobarji lahko zavijejo s poti in, kadar rastejo gobe, prinesejo domov kar nekaj lepih sadežev.

Potek

Parkirišče ob Gameljski cesti – Straški hrib - Sračja dolina – vas Rašica -Pod Šitom – okoli Velikega vrha - Straški hrib - parkirišče ob Gameljski cesti

Za začetek v Straški hrib
Pot začnemo na manjšem parkirišču ob Gameljski cesti, kjer je prostora za nekaj avtomobilov . Parkirišče je na desni strani ceste, ki vodi iz Črnuč proti Spodnjim Gameljnam, tik za daljnovodnim koridorjem . Po markirani gozdni poti se najprej za ogrevanje povzpnemo na Štraški hrib. Slediti moramo markacijam, ker je pobočje prepleteno z gozdnimi kolovozi in potmi. Ko prispemo na Straški vrh, se spustimo proti sedlu, kjer pridemo na križišče gozdnih poti, ki vodijo proti Spodnjim Gameljnam, Rašici in Sračji dolini .

Sračja dolina
V križišču poti zavijemo desno v klanec in se po nekaj metrih po široki gozdni poti v dolgem ovinku spustimo proti Sračji dolini. Pridemo do pašnikov, na kar nas opozarjajo ograde tik ob poti, v pašni sezoni pa tudi zvok kravjih zvoncev in še zvedavi pogledi njihovih štirinožnih lastnikov. Priključimo se na pot iz Pečal in zavijemo levo proti Sračji dolini. Nekaj časa hodimo v družbi dveh visokonapetostnih daljnovodov . V Sračji dolini gnezdi skoraj 40 vrst ptic, zato nas bo na tem delu spremljalo izbrano ptičje petje. Pred koncem Sračje doline zapuščamo daljnovodni koridor, v križišču kolovozov zavijemo desno in za obronki gozdov se počasi pokažejo tudi prve hiše v Rašici . Z leve strani se na našo pot priključi pot, ki vodi proti Srednjim Gameljnam. Od tu do Rašice se pridružimo delu Poti kurirjev in vezistov, ki je označena z modro-rumenimi markacijami in je hkrati tudi najdaljša slovenska transverzala. Strmina nato počasi narašča do prvih travnikov pred vasjo, od koder se nam začne odpirati lep razgled na bližnjo Šmarno goro in Škofjeloško hribovje. Govedoreja je v vasi precej razvita, kar bomo zlahka opazili ob poti pred vasjo . Tik pred vstopom v vas Rašico preide kolovoz v asfalt .

Rašica
Vas ni prav velika, zato smo takoj v njenem centru. Gremo mimo gasilskega doma, velike izletniške kmetije , do cerkve Sv. Križa in kapelice . Precej neopazna stoji ob cerkvi tudi stara sušilnica sadja . Rašica je bila tudi prva slovenska vas, ki jo je v drugi svetovni vojni na našem ozemlju požgal okupator. Na ta tragični dogodek opozarja spomenik , ki stoji ob cesti v Srednje Gameljne na južnem delu vasi. Na gasilskem domu je spominska plošča izgnancem .

Proti najvišji točki poti
Ko pridemo do kapelice, nadaljujemo pot naravnost po Partizanski poti v klanec. Še dva, tri ovinke in že smo na robu vasi, kjer kolovoz zamenja asfalt. Gremo mimo živopisnega čebelnjaka in se vzpenjamo ob travnikih proti naslednjemu razcepu. Še zadnjič se ozremo proti vasi in strmim pečinam nad njo . Večji del poti bo zdaj potekal v gozdu. Kmalu pridemo do križišča, kjer smo dosegli najvišjo točko. Pot, ki vodi naravnost, nas sicer pripelje proti Vrhu Staneta Kosca, kjer je razgledni stolp s čudovitimi pogledi na Ljubljansko kotlino, okoliške hribe in gore. No, to pot bomo izbrali kdaj drugič. Rdeča tabla na drevesu nas opozarja, da smo zdaj na delu Šmartno-Savske poti. Zavijemo levo na udobno makadamsko pot in se začnemo počasi spuščati .

Okoli Velikega in Malega vrha in povratek v dolino
Po približno 200 metrih pridemo do naslednjega križišča , kjer zavijemo levo proti Povodju. Desna makadamska pot vodi v Sela pri Vodicah.
Še vedno smo na Šmartno-Savski poti . Gozdna makadamska pot se zdaj počasi spušča. Do ceste Gameljne–Rašica nas loči 45 minut hoje. Prav veliko razgledov v dolino ni, nam bo pa morda hojo nepričakovano popestril kakšen gozdni prebivalec . Preden prispemo do asfaltne ceste Gameljne–Rašica, prečkamo še markirano pot na Vrhu Staneta Kosca iz Srednjih Gameljn . Mimo parkirišča na naši gozdni makadamski poti pridemo do glavne ceste proti Gameljnam. Zavijemo desno po asfaltu in kar kmalu ob robu glavne ceste previdno nadaljujemo pot do krajevne table, ki označuje konec vasi Rašica. Tu spet zavijemo levo z glavne ceste na kolovoz . Pred kolovozom si lahko ogledamo informativno tablo, ki prikazuje razne poti na v okolici Rašice, Šmarne gore in naselij pod njima . Še zadnjič se ozremo na Rašico in se mimo table , ki nas usmerja proti Črnuškemu mostu, spet odpravimo v gozd, ki nas bo spremljal do našega izhodišča. No, na poti je še en elektrokoridor, ki nam omogoča pogled proti Gameljnam, Šmartnemu in Šmarni gori . Do konca poti sledimo markacijam. Vmes se še enkrat povzpnemo po že znani poti na Straški hrib in se nato dokončno spustimo do Gameljske ceste.

Sračja dolina
Sračja dolina, tudi dolina Črnušnice, se razteza ob potoku Črnušnica na gričevnatem območju Rašice severozahodno od Črnuč in je rekreacijsko območje Ljubljane in območje naravnih vrednot. Zaradi prepleta močvirnatih terenov in bogatega vodnega omrežja je Sračja dolina ekološko pomemben predel v regionalnem merilu in je predvidena za vključitev v Krajinski park Rašica-Dobeno.
Sračja dolina je široka položna dolina, ki se razširja jugovzhodno od Rašice ob potoku Črnušnica vse do Črnuč. Dolino je najprej izkopala Črnušnica, vendar so jo nato zasipavali potočki s svojimi naplavinami. Med ledenimi dobami je bilo zasipavanje okrepljeno, saj sta se povečali tudi soliflukcija in denudacija okoliških hribov. V spodnjem delu doline je verjetno v geološki preteklosti Sava s prodom zajezila dolino in na območju Gmajne je verjetno nastalo jezero, pozneje močvirje. Tako so se nabirale plasti gline in šote. Sklepamo lahko, da je nastala zajezitev, saj je terasa, kjer leži središče Črnuč in Stare Črnuče, prodnata.
Zaradi položnosti je dolina močvirna, čeprav si je Črnušnica do danes izkopala poglobljeno strugo, dolgo skoraj 2 km. Nasploh struge potočkov v spodnjem delu doline v naselju Gmajna drenirajo zamočvirjena tla.
Leta 2000 je bila na 155 ha veliki površini popisana favna (vrbnice, mladoletnice, kačji pastirji, metulji, dvoživke in ptiči) ter vegetacija in izdelana ocena naravovarstvene vrednosti območja. Sračja dolina se je pokazala kot pomemben življenjski prostor redkih in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. Evidentirano je bilo 29 predvsem močvirnatih in mokrotnih habitatov, ki dajejo dom 272 vrstam in podvrstam praprotnic in semenk, 45 vrstam ptic, 8 vrstam dvoživk, 53 vrstam dnevnih metuljev in 6 vrstam kačjih pastirjev. Sračja dolina je predvidena za vključitev v načrtovani Krajinski park Rašica-Dobeno.

Rašica
Gručasta vas leži na prisojnem pobočju enako imenovanega hriba na severnem robu Ljubljanskega polja na 430 m nadmorske višine. Kraj je bil prvič omenjen leta 1260.
Hrib Rašica je zakraseli osamelec z najvišjo točko na Vrhu Staneta Kosca (641 m), poimenovanem po narodnem heroju Stanetu Koscu (1913–1941), domačinu z Rašice. Na vrhu je visok kovinski razgledni stolp, s katerega je čudovit razgled na vse strani, najlepši pa je na Kamniško-Savinjske Alpe. Tik pod vrhom stoji Planinski dom Rašiške čete (631 m), ki ga upravlja PD Rašica iz Ljubljane Šentvida.
Rašico so leta 1941 zasedli Nemci. Prebivalci so se kmalu pridružili narodnoosvobodilnemu gibanju. Že 24. julija 1941 je bila v rašiških gozdovih ustanovljena Rašiška četa, ki je delovala vse do Domžal, Kamnika in Kranja. Partizansko gibanje se je tako razmahnilo, da je bil 17. avgusta 1941 na vrhu Rašice ustanovljen Kamniški bataljon. Ker so Rašičani podpirali NOB, so Nemci 20. septembra 1941 vas do tal požgali, prebivalce pa izselili. Rašica je bila prva slovenska vas, ki jo je okupator požgal. Spomenik na hribčku nad cesto proti Spodnjim Gameljnam v začetku vasi priča o tem žalostnem dogodku.
Vas je bila po vojni obnovljena, v zadnjih letih pa je bilo zgrajenih tudi precej novih hiš. Večina prebivalcev je zaposlenih v Ljubljani, kmetov je le še nekaj. Kraj in vrh Rašice sta priljubljena izletniška točka Ljubljančanov.

Cerkev Svetega križa
Cerkev Svetega križa je bila prvič omenjena leta 1526. Prvotna cerkev v gotskem slogu je bila v 17. in 18. stol. predelana in barokizirana. V prvi svetovni vojni leta 1917 je ta cerkev v vojne namene oddala dva zvona, ostal je le srednji zvon, težak 168 kg, iz leta 1778. Leta 1924 je dobila cerkev dva nova bakrena zvona. Med drugo svetovno vojno so Nemci cerkev požgali hkrati z vasjo in je bila do prve obnove leta 1968 ruševina, ostal je le zvonik. Zvonove so rešili prebivalci vasi Dobeno, ki so jih do obnove tudi hranili.
Dokončno je bila obnovljena leta 1989, o čemer priča tudi bakrena plošča pred vhodom v cerkev.

Kras in jame na Rašici
Na območju Rašice je veliko kraških jam. Tukaj je registrirano devet jam, ki pa niso odprte za javnost. Skupna dolžina rovov jam na Rašici je 319 m in skupna globina 110 metrov. S svojimi dimenzijami izstopa Brezno 1 pri Dovčarju, ki je tudi največja in najgloblja jama v občini. Rašiške jame gostijo razne živalske vrste, ki so prilagojene okolju z manj svetlobe in se v podzemlju zadržujejo večji del življenja (jamski pajek), ali pa le živali, ki prebivajo v jamah le občasno (netopirji, jamske kobilice, polži ipd).
Obširno in zanimivo strokovno gradivo o jamskem svetu v Mestni občini Ljubljana, iz katerega so povzeti navedeni podatki, je v letu 2009 pripravilo Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, ki je leta 2010 praznovalo 100-letnico neprekinjenega raziskovanja jam.

Izletniška kmetija Pri Španu
Izletniška kmetija v samem središču vasi Rašica ponuja dobro in zdravo hrano, zlasti jedi, ki so jih mestni jedilniki pozabili. V ponudbi imajo predvsem kosila, obare, žgance, koline (v sezoni), domači kruh, jabolčni zavitek, potice, krofe itd. Mogoče se je popeljati tudi s kočijo.

Azijska restavracija Veliki Hong Kong
Prenovljena azijska restavracija v novem okolju na levem bregu Save pri Črnuškem mostu z velikim parkiriščem. Obvezna postaja za vse ljubitelje kitajske kuhinje.

 

Pot kurirjev in vezistov
Del naše poti z zadnjimi daljnovodi v Sračji dolini in vasjo Rašica sovpada s Potjo kurirjev in vezistov. Pot kurirjev in vezistov NOV Slovenije je najdaljša in po oceni mnogih tudi ena
najlepših slovenskih transverzalnih poti. Spominja na organizacijo kurirskih, telefonskih in radijskih zvez v narodnoosvobodilnem boju slovenskega naroda od leta 1941 do 1945 in na kurirje in veziste, ki so v tem boju opravljali pomembne naloge prenosa in posredovanja pisnih, telefonskih in radijskih sporočil. Je živ spomenik vseh, ki so pri opravljanju teh nalog darovali
svoja življenja.
Pot je speljana po vseh slovenskih pokrajinah od Prekmurja do Slovenske Istre in je dolga več kot 1000 km.
Pot je v celoti označena z modro-rumenimi markacijami in lepimi kažipoti, opisana pa v
vodniku Jožeta Dobnika Pot kurirjev in vezistov NOV. Kdor želi dobiti znak za
prehojeno pot, kupi tudi dnevnik, v katerega mora potem pritisniti 88 kontrolnih žigov.

Šmartno-Savska pot
Šmartno-Savska pot je krožna pot, ki poteka od Vikrč na Grmado in nato po Vodiški poti na Šmarno Goro. Nato se nadaljuje na Debeli hrib, Mali vrh, Gobnik do Rašice. Z Rašice se spusti v Srednje in Spodnje Gameljne in nato nadaljuje ob reki Savi do Tacna, mimo Tacna, nato po drugi strani Save do zaselka Na Rojah in do kraja Medno. Tukaj se priključi na Ljubljansko mladinsko pot, ki vodi nazaj do Vikrč.