SAVA I
Dolžina poti
4,2
Dolžina poti 4,2 km
Časovni obseg poti
01:00
Časovni obseg poti 01:00
Največja strmina vzpona[%]
2
Največja strmina vzpona: 2 %
Največja strmina spusta: 2 %
Povprečna strmina vzpona: 2 %
Dolžina vzponov nad 5%: 0,10 km
Najnižja točka poti: 310 m
Najvišja točka poti: 301 m
Višinska razlika: 27 m
Poraba energije
980
Poraba energije za moške: 980 kJ (234 kcal)
Poraba energije za ženske: 804 kJ (192 kcal)
Težavnost poti
Težavnost poti: Zelo lahka
Kvaliteta podlage
Kvaliteta podlage: Mešanica
Primerna obutev: Ni pomembno
Kratek opis

Kratka, prijetna sprehajalna pot ob Savi teče po poteh, na katere pohodniki redko zavijejo. Med sprehodom obiščemo več znamenitosti in zanimivosti, ki jih po navadi sploh ne opazimo. Pot je prehodna v vsakem letnem času in vremenu, zanjo celo ne potrebujemo posebne telesne pripravljenosti ali kakšne posebne obutve.

Potek

Tacen – Brod – Medno – Vikrče – Tacen

Sava šumi
Današnjo pot, bolje rečeno sprehod, začnemo na znanem in priljubljenem parkirišču v Tacnu pod Šmarno goro . Do tam se pripeljemo s kolesom, avtobusom ali avtom. Izlet lahko začnemo v smeri urnih kazalcev ali v nasprotni, protiurni smeri. Predlagamo, da se odločite za sourno smer, če ste izlet načrtovali popoldne, in za protiurno smer, če se nanj odpravljate dopoldne. V nadaljevanju je opisan popoldanski izlet. Začnemo ga, kot že rečeno, na parkirišču, od tu gremo do mostu prek Save . Z mostu se lepo vidijo rečne brzice , na katerih so urejene kajakaške proge za divje vode, ter hidroelektrarna Brod , ki melje vodo že od leta 1928. Prek mostu pridemo do semaforja na Tacenski cesti, kjer zavijemo na desno na Marinovševo cesto. Na levi pustimo za sabo novo stanovanjsko naselje , zgrajeno na mestu nekdanje tkalnice. Od tam je samo še nekaj korakov do vhoda v kajakaški center.

Brzice Savice
Prek parkirišča se napotimo do vode in čez ločni most do otoka, kjer si lahko od blizu ogledamo prostor za tekmovanja in treninge kajakašev . Če gremo na desno in nazaj po otoku, lahko pridemo celo do elektrarne Brod , vmes pa si od starta do cilja ogledamo svetovno znano progo, kjer s kajaki tekmujejo na divjih vodah . Med potjo nazaj se splača potruditi še do zapornice na rečnem pragu. Rečni prag ustvarja brzice, ki so botrovale zamisli o spretnostnem tekmovanju s posebnimi čolni, zapornica uravnava gladino in s tem pretok vode po kanalu, kanal pa dovaja vodo turbinam v elektrarni. Za optimalno delovanje elektrarne mora biti pretok približno 24 m3/s. Preden so zgradili zapornico, so bile na reki samo brzice in na levem bregu mlin , ki še stoji, čeprav več ne deluje. Pod tem mlinom so včasih začenjali kajakaške tekme, dokler se ni pojavil junak, ki si je upal spustiti po brzicah pri zapornicah. Potem se je začelo ...
Ko si ogledamo zgodovinsko mesto prvih adrenalinskih tekmovanj s kajaki pri nas , se vrnemo prek ločnega mostu na desni breg Save, ob njem poiščemo pot, ki teče tik ob vodi, in po njej nadaljujemo naš izlet. Čez kakšnih 500 metrov – med hojo se odpirajo lepi pogledi na Savo in Šmarno goro – pridemo do Kajak kanu kluba in gremo ob naselju do roba gozda, kjer pot zavije stran od vode . Podobni, pretežno hrastovi gozdovi so nekoč rasli na obeh bregovih Save, sedaj pa so skoraj izginili. Ob robu gozda se čez kmetijska zemljišča in skozi manjše naselje , ki spada že v Medno, sprehodimo do visečega mostu prek Save v Mednem. Ta del poti ne ponuja razgledov na Savo, le tu in tam opazimo potko, ki se skozi gozd spusti do brežine in radovednim obljublja več lepih pogledov na okolico.

Prek viseče brvi na drugo stran Save
Z brežine se po poti spustimo do mostu . Nekoč se je končevala tik ob vodi, saj je približno na tem mestu vozil brod, ki po zgraditvi mostu seveda ni bil več potreben. V Mednem (na desnem bregu Save) je bila železniška postaja, zato je veliko okoliških prebivalcev reko prečkalo prav na tem mestu. Seveda so si lažjega prečkanja Save želeli tudi Ljubljančani oziroma obiskovalci Šmarne gore, ki so se do Mednega pripeljali z vlakom. Takratna mestna oblast je tem željam prisluhnila in zgradila viseči most, kakršnega vidimo še danes. Dva železobetonska nosilca nosita jeklene kable , na katere je prek vešalk obešena celotna konstrukcija mostišča. Konstrukcija je lesena, namenjena pa je pešcem oziroma lahkemu prometu. Zaradi večje trajnosti so leseni deli mostu pokriti s streho. Most je bil predan v uporabo leta 1934 in je pomenil veliko olajšanje za številne uporabnike, saj so bili rešeni nezanesljivega broda. Zastonj pa to veselje vendarle ni bilo. Za prehod mostu se je plačevala mostnina, ki so jo pobirali v uti na desnem bregu. Mostnine že dolgo ne pobirajo, zato lahko most prečkamo brez skrbi in brez plačila. Zaradi svoje ozkosti se nam zdi daljši, kot je v resnici, in to je še posebej očitno, ko nam nasproti pripelje na primer kolesar. Srečanje je komaj mogoče.

Rocenska posest
Z mosta se odpirajo zanimivi pogledi na reko . Na sredini mostu je tudi nihanje konstrukcije več kot očitno. Oboje nam nekoliko zaustavi korak, ko pa vendarle pridemo do nasprotnega brega, gremo do hiš, kjer zavijemo v desno na asfaltirano cesto . Po njej pridemo do glavne ceste (Kajakaška cesta) ravno pri okrepčevalnici, kjer si lahko privoščimo požirek, okrepčilo ali pa samo počitek s pogledom na Grmado. Nedaleč naprej opazimo poligon , kjer vadijo bodoči policisti razne veščine, ki jih bodo potrebovali v poklicu. Tam prečkamo glavno cesto in se napotimo proti obronkom Grmade. Cesta nima pločnika, zato hodimo previdno ob robu. Ko se cesta zravna, se znajdemo pri Policijski akademiji v drevoredu , ki je nekoč pripadal Rocenski graščini. Dvorec iz 16. stoletja je nekoliko odmaknjen od ceste, še najbolj se mu približamo, če gremo na levo prek parkirišča (pri recepciji). Poleg ohranjenega, a močno predelanega graščinskega poslopja , v katerem je danes uprava Policijske akademije, je delno ohranjen tudi grajski park . Rocen je bil poleg Goričan in Smlednika edino gospostvo pri nas, ki je imelo dominikalno ali pridvorno posest, to je posest, ki so jo podložniki obdelovali izključno za potrebe fevdalca. Ostala gospostva so imela – če sploh – pretežno rustikalno (zakupno) ali srenjsko (skupno) posest. Rustikalno posest so obdelovali podložniki v zameno za dajatve in tlako, srenjsko posest pa so izkoriščali bodisi fevdalec bodisi podložniki – v tem primeru je šlo največkrat za pašnike in gozdove. Dvorec je danes del policijske akademije, zato ni prosto dostopen. Če vprašamo na recepciji, nam bodo morda dovolili, da pokukamo za ograjo in si ga ogledamo tudi od blizu.

Konec poti, žal
Sprehod nadaljujemo po Rocenski cesti in skozi naselje pridemo do Kajakaške ceste, kjer spet lahko hodimo po pločniku. Od tu je le še 100 metrov do cilja na parkirišču pod Šmarno goro. Če pa bi na prejšnjem križišču namesto za Rocensko cesto raje zavili na Ulico Janeza Rožiča, bi v približno isti smeri ter po Thumovi ulici čez 400 do 500 metrov prišli do cerkve sv. Jurija , ki je bila nekoč rocenska dvorna kapela. A to je že druga zgodba ...

Sprehajali smo se po krajih, ki jih večina Ljubljančanov skoraj ne pozna, saj so nekoliko odmaknjeni od vsakodnevnega vrveža, čeprav blizu mesta. Uživajmo v njih, dokler še lahko. Opazujmo lepote reke Save in prisluhnimo njenemu šumenju. Dolgo to ne bo več mogoče. Na mestu, kjer se je pot odmaknila od vode (pri gozdu na desnem bregu), to je, nasproti Rocenskega dvorca, namreč načrtujejo gradnjo nove hidroelektrarne Tacen, ki bo temeljito spremenila podobo zdaj še dokaj neokrnjene narave.

Hidroelektraran Brod
Izobilje vodne sile na Savi, lokalne potrebe in neposredna bližina Ljubljane so bile povod, da je Ignacij Česenj leta 1908 zgradil elektrarno na Brodu z močjo 200 HP. Nanjo je bila, poleg drugih objektov, priključena tudi električna cestna razsvetljava novega mostu v Tacnu. Leta 1928 so moč naprav povečali na 1200 HP, tako da je letna kapaciteta elektrarne narasla na 6.500.000 KWh. Leta 1934 so jo z daljnovodom povezali z ljubljansko mestno elektrarno, ki je delovala ob današnji Slomškovi ulici. HE Brod izkorišča dva metra vodnega padca, ki prek dveh Francisovih turbin poganja dva generatorja s po 510 kW nazivne moči. Pri pretoku 2 x 12 m3/s proizvaja približno en megavat moči, torej jo lahko po današnjih merilih uvrstimo med male hidroelektrarne. Približno 800 metrov po reki navzgor je predvidena gradnja nove HE Tacen, ene od devetih ali desetih elektrarn, načrtovanih na srednji Savi.

Viseči most v Mednem
Viseči most je bil odprt 7. oktobra 1934. Mostišče je leseno, dolgo več kot 90 metrov. Visi na kablih, ki jih nosita dva armiranobetonska nosilca, po eden na vsakem bregu. Most je pokrit s streho, kar podaljšuje njegovo življenjsko dobo. Postavili so ga zato, da bi prebivalcem Vikrč olajšali dostop do železniškega postajališča v Mednem, pa tudi zato, da bi Ljubljančanom približali lepote Šmarne gore. Na pobudo šolnika, slavista in ljubiteljskega planinca Josipa Westerja (živečega v Vikrčah) ga je dala po načrtih inženirja Slavka Dimnika zgraditi tedanja ljubljanska mestna oblast iz sredstev za razvoj turizma. Za prečkanje mostu so do začetka druge svetovne vojne pobirali mostnino. Mitnica je bila v utici na desnem bregu Save.

Graščina Rocen
Dvorec so sezidali v 16. stoletju, omenja ga tudi Valvasor v Slavi Vojvodine Kranjske. Iz upodobitve v Slavi je razvidno, da sta bila dvorca sprva dva. Manjšega so v 18. stoletju preuredili v pristavo, večji pa se je, močno predelan, ohranil do danes. Gospostvo je zamenjalo številne lastnike, najdlje je bilo v lasti družine Schweiger, ta ga je leta 1808 prodala Lazarinijem. Kasneje je Rocen nekaj časa spet menjaval lastnike, dokler ga nista leta 1922 kupila ljubljanska trgovca Jelačin in Kraft ter ga že leta 1930 prodala frančiškanom. Ti so v dvorcu uredili počitniški dom za klerike, imenovan Antonianum. Po drugi svetovni vojni je bilo poslopje nacionalizirano, njegove prostore pa je začela uporabljati Ljudska milica. V petdesetih letih 20. stoletja so vanj preselili nižjo šolo za notranje zadeve, kasneje pa ustanovili triletno kadetsko šolo za miličnike, ki je leta 1999 prerasla v »policijsko akademijo«, v kateri se izobražujejo kandidati za poklic policista.

Kajakaški center Ljubljana
Na skalnatem pragu, prek katerega Sava teče v brzicah, je bil nekoč mlin. Stal je na levem bregu. Leta 1928 so na desnem bregu zgradili še elektrarno in zapornico za dovod vode. Savske brzice so že od nekdaj izzivale kajakaše, ki so se preskušali najprej na levem bregu (pri mlinu), kasneje pa tudi na zapornici pri hidroelektrarni. Tu so prirejali slalomske tekme, prvič že leta 1939. Čeprav so startali pod zapornico, je bila vožnja za takratne čolne tako huda preizkušnja, da je od šestnajstih prijavljenih tekmo končalo samo devet. Boljša oprema in večje znanje sta dopuščala poskuse spuščanja prek zapornice, ki so bili uspešni, zato so leta 1952 začetek proge prestavili na drugo stran zapornice. To je bilo zaradi velike sile padajoče vode nevarno, zato so na mestu, kjer je voda udarjala ob tla, naredili umetno leseno dno, ki je nekoliko umirilo pretok. Takšno dno pa seveda ni zdržalo več kot nekaj dni, zato je bilo potrebno izdelati novega pred vsako tekmo. Tekme so po letu 1953 postale pogostejše, s tem pa so naši kajakaši pridobili dovolj izkušenj in ugleda, tako da so leta 1955 Sloveniji zaupali organizacijo svetovnega prvenstva, ki je potekalo od 29. do 31. julija 1955. Formalni organizator prvenstva je bila Brodarska zveza Slovenije, vendar je večina priprav in organizacije padla na Kajak kanu klub Ljubljana. Na prvenstvu so se pomerili tekmovalci iz štirinajstih držav, tekme pa si je ogledalo 15.000 ljudi, kar je bilo za tisti čas neverjetno veliko. S tem prvenstvom je proga v Tacnu zaslovela kot ena najlepših na svetu, a tudi kot ena najtežjih

Gostilna Košir, Tacenska 142, 1211 Tacen pri Ljubljani
Tip: gostilna. Gostinska ponudba: Domače slovenske jedi, malice, kosila. Posebnosti: parkirišče, otroško igrišče; gostilna je odprta vse dni v tednu.

Okrepčevalnica Žibert, Tacenska 118, 1000 Ljubljana
Tip: gostilna. Gostinska ponudba: slovenska kuhinja s poudarkom na tradicionalnem nedeljskem kosilu, malice.

Pot je prehodna v vseh letnih časih, prevozna je tudi s treking ali z gorskimi kolesi. Če se odločite za izlet s kolesom, ne pozabite na to, da večji del poti ob desnem bregu Save ni širši od enega metra, zato je srečavanje z drugimi kolesi oteženo. Enako velja za viseči most. Prosimo, da na teh odsekih dajete prednost pešcem. Zaradi drevesnih korenin je pot za kolo na nekaterih mestih težavna, na enem mestu (pri kajakaškem centru) pa se pojavijo stopnice, ki se jim lahko izognete, če peljete ob robu poti.