Nova naravoslovna učna pot

  • RSS
  • Add To My MSN
  • Add To Windows Live
  • Add To My Yahoo
  • Add To Google

Statistika

  • Vnosi (482)
  • Komentarji (1)

Arhivi

6. junij 2014 12:33:00

Naravoslovna pot kosezeKrajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib leži v središču urbanega okolja mesta Ljubljane. Pomembna funkcija parka je zato izobraževanje javnosti, zlasti na področju naravoslovja, naravovarstva in okolja. Namen projekta je bil na podlagi predlagane vizije in operativnih ciljev razvoja izobraževalnih dejavnosti v parku pripraviti idejni načrt za dve učni poti.

Naravoslovna učna pot Koseški bajer (dolžina je 850 m) je že odprta in v uporabi, obsega pa pet točk z informacijskimi tablami na katerih boste, ob pomoči informacijskih tabel, izvedeli več o prebivalcih Koseškega bajerja in pomenu tamkajšnjih življenjskih okolij.

Druga pot še nastaja in se bo imenovala Gozdna učna pot Tivolski vrh (dolžina bo 1,75 km) obsega deset točk z informacijskimi tablami in predstavlja značilnosti gozdnega ekosistema ter pomen gozdov za človeka.

Sobe poti nadgrajujeta Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki vsem skupinam obiskovalcev ponuja možnost za kakovostno doživljanje narave ter omogoča razvoj okoljevarstvene in naravovarstvene ozaveščenosti družbe.

Sicer pa je na ljubljanskem gozdnogospodarskem območju več gozdnih in naravoslovnih učnih poti s katerimi upravlja Zavod za gozdove skupaj s partnerji, oglejte pa si jih na www.zgs.si.

Komentarji na to objavo so zaprti.