V OBJEMU CVETLIC IN METULJEV
Dolžina poti
23,4
Dolžina poti 23,4 km
Časovni obseg poti
02:00
Časovni obseg poti 02:00
Največja strmina vzpona[%]
5
Največja strmina vzpona: 5 %
Največja strmina spusta: 11 %
Povprečna strmina vzpona: 4 %
Dolžina vzponov nad 5%: 2,90 km
Najnižja točka poti: 543 m
Najvišja točka poti: 326 m
Višinska razlika: 361 m
Poraba energije
4070
Poraba energije za moške: 4070 kJ (972 kcal)
Poraba energije za ženske: 3316 kJ (792 kcal)
Težavnost poti
Težavnost poti: Zelo zahtevna
Kvaliteta podlage
Kvaliteta podlage: Mešanica
Primerno kolo: Treking kolo
Kratek opis

Zelo zahtevna kolesarska pot je speljana okoli prelepega Radenskega polja, ki je najlepše v spomladanskem in jesenskem času oziroma po obilnejših padavinah. Pot nas večinoma vodi po glavni cesti, ki pa ni obremenjena s prometom in je zato priljubljena med kolesarji. Ravninska pot se izmenjuje z zahtevnejšimi vzponi in prijetnimi spusti in ni nikoli dolgočasna. Največ kolesarjev jo obišče v poletnem času, saj velik del poti poteka po gozdu in višje ležečih krajih, kjer je poleti bistveno hladneje kot v nižini.

Potek

Boštanj – Velika Račna – Mala Račna – Čušperk – Mala Ilova gora – Velika Ilova gora – Ravni dol – Trebnja gorica – Luče – Na šoli – Lobček – Boštanj

Krajinski park Radensko polje in Boštanjski grad
Tokratno pot pričnemo v Boštanju, kjer lahko ob baru Grajski vrt , ,  parkiramo naše vozilo in si že kar takoj ogledamo cerkev sv. Martina . Tu sta tudi informacijski tabli o krajinskem parku Radensko polje , in usmerjevalna tabla po okolici . S kolesom se spustimo do glavne ceste in če se ozremo nazaj, nas preseneti veličasten pogled na nekdaj mogočen grad Boštanj . V križišču zavijemo levo na glavno cesto proti Veliki Račni. Cesta je speljana ob vznožju hriba in po robu Radenskega polja.

Štorklje
V Veliki Račni je ob cesti cerkev sv. Marjete . Če se ozremo na vrh njenega zvonika, opazimo štorkljino gnezdo . Bolj radovedni kolesarji lahko za cerkvijo zavijejo levo proti griču Kopanj , na vrhu katerega je cerkev Marijinega vnebovzetja z župniščem. Na Kopanju je tudi prenovljena podružnična osnovna šola. Lahko pa zavijemo levo za gasilskim domom , in se odpeljemo na Radensko polje, ki ga prečkamo po kolovozu, ter po kakem kilometru pridemo do vznožja hriba z izviroma Zelenke, ki se vije po Radenskem polju. Tu sta Zatočna in Lazarjeva jama. Malo višje je še jama Viršnica. Ko se vračamo nazaj proti Veliki Račni , stoji v smeri proti Mali Račni Vrbetov mlin. Če pot nadaljujemo od cerkve v Veliki Račni, nas na desni strani ceste pozdravi obnovljen star vaški vodnjak .

Vzpon
Iz Velike Račne nadaljujemo pot do Male Račne, kjer se cesta prične vzpenjati. V Čušperku se ob cesti nahaja cerkev Žalostne Matere Božje . V križišču pred cerkvijo lahko zavijemo desno in se po strmi makadamski poti zapeljemo do Starega gradu (Čušperški grad). Zadnji del poti moramo opraviti peš.
Od Čušperka se ob železniški progi peljemo zopet bolj po ravnem. Potem ko drugič prečkamo železnico, v križišču zavijemo levo in se ponovno pričnemo dvigati proti Mali Ilovi Gori , . V naselju je cerkev Svetega križa in zanimiva kapelica v križišču . Na tem križišču se držimo leve proti Veliki Ilovi Gori. Na začetku Velike Ilove Gore je stara, opuščena osnovna šola, za katero je odcep za Ravni Dol. Naša pot gre v tej smeri. Če želimo raziskati vas, gremo po cesti naravnost in navzgor. Na Veliki Ilovi Gori je cerkev Svete trojice .

Ravnina z razgledom
Od Velike Ilove Gore se torej na križišču za staro šolo obrnemo proti Ravnemu Dolu. Priporočamo vam, da si pri šoli vzamete čas za krajši postanek in pogled na okoliške hribe . Tu se nahaja tudi zvezdna opazovalnica , . Z Velike Ilove Gore nadaljujemo pot proti Ravnemu Dolu.

Spust
Od Ravnega Dola se pričnemo spuščati. Pot je speljana skozi gozd, v katerem lahko opazujemo kraške pojave. Cesta je vseskozi asfaltirana, vendar še vedno precej ozka. Na križišču je konec asfalta, pridemo na utrjeno makadamsko pot . Zavijemo levo in se še kar nekaj časa vozimo po prijetnem hladu gozda. Ko pridemo do table z dobrodošlico občine Grosuplje, je desno odcep, ki nas popelje na Polževo. A tja bomo morda šli kdaj drugič. Danes gremo naravnost naprej, vse do asfaltirane ceste in križišča, kjer se držimo smeri Grosuplje .

Pr' Mrtinet
Vsak pravi kolesar se bo ustavil v gostilni Pr' Mrtinet v Lučah , kjer bo pozdravil svoje cestne kolege , . Še vedno se spuščamo po cesti, ki teče v zavetju gozda. Na križišču za Ilovo Goro je spomenik NOB, mi ne gremo na Ilovo Goro, saj smo od tam ravno prišli, ampak gremo naravnost v dolino, mimo Plešivice in skozi Lobček na Boštanj.

Grad Boštanj in cerkev sv. Martina , ,
V Boštanjski vasi stojijo ostanki gradu Boštanj, ki se je prvotno imenoval Zagradec. Grad je bil uničen jeseni leta 1943 in pozneje le delno obnovljen. Nekoliko nižje stoji zgodnjebaročna cerkev sv. Martina, cerkveno poslopje, ki je stalo tu prej, pa omenjajo že viri iz 14. stoletja. Cerkev je bila prenovljena v dobi baroka. Izjemno pomembna je cerkvena oprema: glavni črno-zlati oltar iz leta 1716 in oba stranska oltarja iz prve polovice 18. stoletja. V cerkveni ladji so grobnice z nagrobnimi ploščami grofovske družine Blagaj, ki je bila takratni lastnik graščine Boštanj.

Krajinski park Radensko polje , , ,
Radensko polje jugovzhodno od Grosupljega se je izoblikovalo v tisočletnem sožitju narave in ljudi. Na njem najdemo značilne kraške pojave, kot so retja (močni kraški izviri) in ponori. V pomladnem in jesenskem obdobju se polje spremeni v presihajoče jezero. Zima s snegom in ledom mu daje poseben čar, v poletnem času pa se bohoti v čudovitih barvah. Polje obdajajo strma gozdnata pobočja okoliških gričev, ki segajo do 300 metrov visoko, na sredini se skrivnostno dviguje osamelec Kopanj. Tukaj so si domovanje našle številne redke in ogrožene vrste rastlin in živali. Zaradi bogatega življenjskega prostora in ogroženih vrst je Radensko polje uvrščeno v evropsko ekološko omrežje Natura 2000. Območje krajinskega parka Radensko polje meri 16 kvadratnih kilometrov, samo polje pa je dolgo štiri in široko en kilometer.

Cerkev sv. Marjete
Kapela sv. Marjete v Veliki Račni je bila prvič omenjena že leta 1433. Zgrajena je bila v zaobljubo za odvrnitev stalnih povodnji. V baroku je bila obnovljena. V kapeli je grobnica plemiške družine Lazarini.

Sibirska perunika
Sibirska perunika ima velik simbolni značaj. Njena naravna rastišča so na Radenskem polju. Perunika je v celoti odvisna od človeka oziroma od sonaravne rabe zemlje in bi, če bi prenehali kositi travnike, kjer so njena rastišča, izginila, ker bi jo preraslo drugo rastje. V tem pogledu simbolizira sibirska perunika bistvo krajinskega parka, to je kakovostno in dolgotrajno sožitje in sodelovanje med naravo in človekom, ki ima veliko krajinsko, biotsko in ekološko vrednost. Spodnji trije listi perunike predstavljajo tudi tri vode Radenskega polja (Dobravko, Zelenko in Šico) ter hkrati ponazarjajo zalive, rokave in otočke, ki nastajajo ob visokih vodah.

Vaški vodnjak
Ob cesti v Veliki Račni stoji vaški vodnjak, ki je bil zgrajen leta 1897. Črpalko so obnovili 2011. ob stoletnici PGD Račna.

Kopanj s cerkvijo Marijinega vnebovzetja
Morfološka značilnost krajevne skupnosti Račna in seveda celega Radenskega polja je osameli grič (holm ali hum) Kopanj, ki se dviga 68 metrov nad dnom polja Kopanj je najlepši primer kraškega osamelca. Na griču je bilo prazgodovinsko gradišče. Iz ostankov tega gradišča so zgradili prvotno cerkev Marijinega vnebovzetja, katere prva omemba sega v leto 1433. V času turških vpadov so okoli cerkve zgradili obzidje, ki se je delno obdržalo do današnjih dni. Ob cerkvi stoji župnišče, v katerem je nekaj let otroštva preživel dr. France Prešeren. Tik pod vrhom je osnovna šola, v kateri poteka pouk že od leta 1865. Zanimivost Kopanja je tudi studenec na severni strani, ki izvira deset metrov nad nivojem kraškega polja.

Viršnica, Lazarjeva in Zatočna jama (jamski sistem Šice)
Ob normalni višini vode Šice ponikajo v Zatočno jamo, ob večjih in dolgotrajnejših nalivih pa tudi v 200 metrov oddaljeno Lazarjevo jamo. Nad jamo je udornica Viršnica, ki je voda nikoli ne doseže. Vsi trije vhodi skupaj tvorijo jamski sitem Šice. Sistem je dolg 1792 metrov. Kdo je odkril jame, ni znano. Ravno zaradi poplavljanja Radenskega polja so v jame najprej hodili zato, da so širili rove, saj so hoteli pospešiti pretok Šice skozi jamski sistem. Umetno speljana pot nas popelje v čudovito vhodno dvorano, geološko verjetno najbolj zanimivo, in naprej po umetnih stopnicah do glavnega rova Viršnice. Viršnica je dostopna ob vsakem vremenu, saj v njej ni nevarnosti nenadnih poplav. Za obisk pa je vseeno primernejše sušno obdobje, ko si lahko ogledamo vso jamo. Priporočamo tudi obisk Lazarjeve in Zatočne jame, ki sta zanimivi predvsem zaradi stalnega delovanja vode.

Več na spletni strani: http://e-lookout.tripod.com/virsnica.htm

Stari grad (Čušperški grad) in kapela Žalostne Matere Božje
Stari grad nad Čušperkom, zgrajen v 12. stoletju, sodi med najstarejše gradove na Slovenskem. Na gradu je bilo deželno sodišče, ki je imelo veliko sodno pristojnost. Po večkratnih kmečkih uporih in velikem potresu so Turjačani v 17. stoletju v Čušperku zgradili nov grad. Od starega gradu je vidnih samo še po nekaj ostankov sten, medtem ko je od novega ostala cela samo kapela Žalostne Matere Božje, del nekdanjega gospodarskega poslopja, ki je preurejen v stanovanja, in nekaj obzidja. Oltar v kapeli sestoji iz klasičnega oltarja, osrednje slike, ki jo je narisal slikar Anton Cebej, in stenske freske, ki jo je izdelal priznani višnjegorski slikar Niernberger.

Cerkev Svete trojice
Na Veliki Ilovi Gori stoji cerkev, posvečena Sveti trojici. Cerkvica ima tri lične oltarje. Prvi zapis o njej je iz leta 1433, njen glavni zavetnik je sv. Rupert.

Spomenik NOB (Na šoli)
Prebivalci Žalne in okoliških vasi so na mestu, kjer zdaj stoji spomenik, 25. maja 1942 prisegli zvestobo Osvobodilni fronti ter ustanovili dve četi narodne zaščite ZB in KS Žalna.

Bar Grad Boštanj , , ,
Ukvarjajo se z vodenjem Prenočišč Boštanj in soorganizacijo tradicionalnih prireditev na območju Radenskega polja. Nudijo vodene oglede po Radenskem polju.

Dnevni bar Pr' Mrtinet , , ,
Bar Pr' Mrtinet stoji v Lučah, tik ob cesti. Poznan je kot kolesarski bar. Bar sicer nudi raznovrstne domače in morske jedi, jedi z žara in krušne peči, jedi izpod peke.

Gostišče Lunca
Če v Lobčku krenemo desno z naše poti, se pripeljemo do gostilne Lunca v Zagradcu. Na njihovem jedilniku najdemo domače slovenske jedi, jedi iz divjačinskega mesa, ribje jedi in morske sadeže, sladkovodne ribe, vegetarijanske jedi, jedi z žara. Prostor omogoča prirejanje zabav za večje zaključene družbe.

Studenec na Kopanju
Studenec ne presahne niti v največji suši. Voda je pitna in ima po ljudskem izročilu celo zdravilne moči, predvsem za oči. Zavetnica studenčka je Lurška Mati Božja, katere kip se nahaja v majhni kapelici nad njim.

O velikanu na Kopanju
O nastanku Kopanja se je med ljudmi ohranila zanimiva pripovedka. Na Limberku je svoj čas živel silen velikan. Nekoč je v jezi zgrabil vrh Limberka in ga vlekel po pobočju v dolino. Potem je omagal in pustil na sredi polja kepo kamenja in prsti. Tako je nastal Kopanj. Na Limberku se še vedno pozna, kje je velikan odlomil vrh. Tudi na njegovem pobočju so ostanki kamenja, ki so se odlomili, ko je vlekel vrh v dolino.

K Mrtinet na klobaso
Tradicionalna kolesarska akcija v organizaciji bara Pr' Mrtinet se prične zadnji vikend v marcu in se konča prvi vikend v oktobru. Vsakdo brezplačno dobi evidenčni kartonček Pr' Mrtinet, na katerem je potrebno zbrati 15 žigov. Vsak dan lahko dobimo en žig, kar pa ne pomeni, da bara ne smemo obiskati več kot enkrat na dan. Ko udeleženec zbere 15 žigov, ga gostitelj, bar Pr' Mrtinet, nagradi z domačo klobaso ter po želji z novim evidenčnim kartončkom.

Spomladanski in jesenski pohod po Radenskem polju
Območje Radenskega polja je naravni in kulturni biser, katerega biološka pestrost je posledica tisočletne interakcije narave in človeka. Razprostira se na dobrih štirih kvadratnih kilometrih, na nadmorski višini 325 metrov, in je najmanjše med devetimi izrazitejšimi kraškimi polji v Sloveniji. Polje z vseh strani obdajajo strma gozdnata pobočja, le na severozahodnem obrobju je z ravninskim delom odprto v Grosupeljsko kotlino. Sredi polja se dvigata dva griča, na severu grič Boštanj in na jugu osamelec Kopanj, ki je najlepši primer osamelca dinarskih kraških polj v slovenskem merilu (Lampič in Smrekar, 1998, Topole 1998, Florjanc in Jernejc-Babič 1999). Leta 2012 je bilo širše območje Radenskega polja razglašeno za krajinski park.

Prireditev Fantje po polj gredo
Tradicionalen nastop ljudskih pevcev Zarja z gosti iz Slovenije in tujine v Veliki Račni. Prireditev se odvija v jesenskem času

Velikonočni sejem na Boštanju
Na velikonočnem sejmu si obiskovalci lahko ogledajo razstavo velikonočnih jedi, izdelovanje glinenih izdelkov, košar, cekarjev, zobotrebcev in oblancev, prikaz klepanja kos, izdelovanje velikonočnih butaric idr. Tudi za sladokusce je poskrbljeno z degustacijo velikonočne šunke in drugih mesnih izdelkov ter velikonočnega peciva.

Pogled z Male in Velike Ilove Gore
Poleg odličnih terenov za gobarjenje in sprehode v različnih letnih časih lahko v lepem vremenu uživamo ob pogledih na Radensko polje s Kopanjem in čez Grosuplje mimo Krima proti Alpam. Če bomo imeli srečo, bomo prepoznali tudi obrise Triglava.